Arbeiderpartikoden

Revolusjonens røst har kalt landets sosialdemokrater. Til høsten skal de ta Fremskrittspartiet.
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 26.04.2007
Kommentarer