Arbeiderpartikoden

Revolusjonens røst har kalt landets sosialdemokrater. Til høsten skal de ta Fremskrittspartiet.

Ny Tid
Kommentarer
DEL