Tilbakekomst til Reims

Arbeiderklassen forsøker desperat å forsvare sin verdighet 


Den franske sosiologen Didier Eribons bok om oppveksten som homofilt arbeiderklassebarn ble en bestselger i Tyskland i fjor. Nå er Tilbakekomst til Reims blitt iscenesatt av teaterregissør Thomas Ostermeier.

Kohler er fast anmelder for Ny Tid.
Email: hansgkkohler@web.de
Publisert: 2018-06-01
Teater: Rückkehr nach Reims
Regisør: Didier Eribon
()

Hvorfor ble boken Tilbakekomst til Reims av franskmannen Didier Eribon en kjempesuksess og fjorårets bok i Tyskland? Det har tre hovedårsaker: For det første ble boken en bestselger med over nitti tusen solgte eksemplarer. For det andre ble den kommentert av de fleste store delstats- og landsdekkende tyske aviser. Den tredje årsaken er at boken – til tross for at den ble oversatt av et tysk forlag først syv år etter utgivelse, og til tross for at den handler om det franske klassesamfunnet, som er helt forskjellig fra det tyske – analyserer et emne som når ut over den franske og tyske dagsaktualiteten.

Didier Eribon er formodentlig en av de mest feirede sosiologer på lenge. Eribon ble født i byen Reims i 1953, er journalist, forfatter, sosiolog og filosof. Han forsker og underviser som professor ved universitetet i Amiens. Først studerte han filosofi i Reims, så i Paris. Etter at hans planer om å bli høyskolelærer falt i grus, arbeidet han som journalist for avisene Liberation og Le Nouvel Observateur. Senere har han hovedsakelig vært aktiv som forfatter og gitt ut en rekke bøker om homofil subjektivitet, blant annet boken Échapper á la psychanalyse, hvor han kritisk diskuterer Freuds psykoanalyse.

Tingenes orden

Eribon har skrevet om sin sosiale og seksuelle skam som homofilt arbeiderklassebarn, der kampen for å befri seg selv fra stigmatisering og sosial undertrykking har etterlatt dype spor. Tilbakekomst til Reims prøver imidlertid verken å forklare fremveksten av høyrekreftene eller å analysere klassesammensetningens forandringer i kapitalismen. Det er en bok om tingenes orden. Eribon forklarer hvordan vår herkomst skriver seg inn i våre følelser, talemåte, handling, i vår smak, våre livsplaner og i våre kropper. Tilbakekomst til Reims handler om sosiale og politiske determinismer – et område der det er ytterst sjeldent at noen våger å uttale seg så åpent. Eribon berører og engasjerer publikum fordi han våger å bryte ut av en fastlåst akademisk uttrykksmåte. Han utsetter seg bevisst for en sårbarhet for å kunne frigjøre seg fra sine egne sår.

«Jeg var ikke et arbeiderklassebarn – jeg var et homofilt barn, en homofil ungdom.»

Debatten om boken har dreid seg om hvorvidt pressekommentatorer har mistolket den og tatt den til inntekt for en politisk analyse: Noen mener at boken bekrefter teorien …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?

Abonnement kr 195/kvartal