KONTROLL: Ubetenksomme byråkrater, sleipe arbeidsgiverorganisasjoner og et korrupt politi overvåker og svartelister «brysomme» eller mistenkelige arbeidere systematisk.

Gray er fast filmkritiker i Ny Tid.
Email: carmengray@gmail.com
Publisert: 21. juni 2020
Solidarity
Regissør: Lucy Parker
(Storbritannia)

I 1919 fant britiske industrieiere en finurlig løsning på problemene med alle venstreorienterte «bråkmakere» som truet eiernes uhemmede jakt etter profitt: De startet en organisasjon som vedlikeholdt en hemmelig «svarteliste» med navn på fagforeningsmedlemmer og aktivister som protesterte for bedre arbeidsvilkår. Notater om brysomme arbeidere ble også lagret i egne filer.

Organisasjonen The Economic League ga sjefene et telefonnummer de kunne ringe hvis de ønsket å sjekke bakgrunnen til en mulig arbeidstaker og om vedkommende virket lydig mot staten. Havnet man på slike svartelister, ble man nektet arbeid. Organisasjonen ble oppløst i 1993 etter press fra gravejournalister, men listene som omfattet byggindustrien, ble gitt videre til det nystartede The Consulting Association, ledet av tidligere The Economic League-ansatte Ian Kerr, som fortsatte med kontrollprosedyrene.

I 2009 fikk en organisasjon for data- og personvern fatt i mer enn to tusen filer, og avsløringene danner grunnlaget for dokumentarfilmen Solidarity. Regissør Lucy Parker viser gjennom intervjuer med en rekke arbeidere hvordan deres personlige liv ble påvirket av år med hemmelig overvåkning og sosial kontroll.

Støttegruppe for svartelistede

For ti år siden startet The Blacklist Support Group en kampanje for rettferdighet for arbeiderne og ville ha sannheten om listene frem. De forlangte en offentlig utredning. De fant sjokkerende fortellinger om hvor lite som skulle til før man ble stemplet som motstander av dem som hadde makt til å ansette og avsette.

Enhver kommentar om helse og sikkerhet på arbeidsplassen, uansett hvor bagatellmessig den virket, kunne få en arbeidstaker oppført i listene. En arbeider som klaget over asbestrisiko, fikk sparken allerede neste dag og opplysninger sirlig notert til senere bruk.

Utnyttelse og grusomhet kan blomstre opp gjennom  ubetenksomme  byråkrater som
utfører sine oppgaver og instrukser uten å stille spørsmål.

En tidligere tjenestemann skrev et brev til kommunen der han roste dem for å ville gi Nelson Mandela en medalje. Han ble prompte oppført på listen, for institusjonalisert rasisme var en vesentlig drivkraft for hvilke handlinger som ble ansett som mistenksomme.

En kvinnelig arbeider leste i sin egen fil at hun ble beskrevet som «a nasty piece of work» (vanskelig å ha med å gjøre), og hevder at omtalen av oppførselen hennes er overdrevet eller fabrikkert. En annen arbeider minnes en kollega som bygget ut T-banelinjene i London – han ble presset så hardt at han tok sitt eget liv.

Fikk sparken uten forvarsel

Svartelistede arbeidere hadde det ekstra tøft økonomisk og måtte ofte ta til takke med arbeid som ingen andre ville utføre. Det var svært vanskelig for dem å forsørge familien med arbeid i en industri som allerede var hardt presset, der man i tillegg risikerte å få sparken uten forvarsel. Stress og vanskeligheter i ekteskapet fulgte med i kjølvannet av arbeidspresset, for uten åpenhet rundt listene ble arbeiderne beskyldt for å være paranoide hvis de snakket om sine problemer.

Solidarity legger frem vitnesbyrd om hvilke skader som ble påført arbeiderne mens de ufrivillig bidro til et partisk og urettferdig kapitalistisk system. Filmen er et skremmende portrett av hvordan uetisk utnyttelse og hensynsløshet kan få fotfeste når ubetenksomme  byråkrater utfører sine oppgaver og instrukser uten å stille spørsmål.

Solidarity Regissør Lucy Park Storbritannia
Solidarity Regissør Lucy Park

Store deler av filmen viser en parlamentarisk høring der listeansvarlige Kerr blir grillet. Han fremstår som uartikulert og tilsynelatende overveldet når han presses på de moralske implikasjonene av sine aktiviteter, og hevder han at han ikke skjønte konsekvensene av informasjonen han registrerte.

«Jeg gjorde det automatisk, som en klokke», sier han til sitt forsvar, og sammenligner seg med en ja-mann uten sosial samvittighet som passivt gjør det myndighetene ber ham om.

Samarbeid med politiet

En annen skremmende dimensjon ved overvåkningen og listeføringen var det tette samarbeidet og utvekslingen av informasjon som skjedde mellom organisasjonen, politiet og sikkerhetstjenestene. Organisasjonen førte notater om «politisk opprør» så vel som aksjoner, ikke bare om arbeidere som deltok i demonstrasjoner, men også om eventuelle bånd de måtte ha til aktivister.

En arbeider som klaget over asbest, fikk sparken allerede neste dag og opplysninger  sirlig notert til  senere bruk.

Spionasjen, overvåkningen og politiets deltakelse var omfattende og kunne ødelegge livet til den rammede. En fagforeningsrepresentant med venner som var involvert i kampen mot rasisme, forteller hvordan hun ble lokket inn i et årelangt forhold til en politimann som lot som han var aktivist. Han snakket henne etter munnen og fremsto som sympatisk, men da han brått forsvant ut av forholdet, sto hun tilbake med følelsen av å ha vært «sammen med et spøkelse», med tilliten knust. Hun er ikke alene. En etterforskning av politiets rolle (Undercover Policing Inquiry) er igangsatt, og en rapport skal være ferdig i 2023.

Mister jobben når som helst

Selv om mange av historiene vi får høre om i Solidarity, ligger flere tiår tilbake i tid, bringer filmen oss inn i nåtiden gjennom møter med misfornøyde arbeidere i dag, blant annet fra matleveringstjenesten Deliveroo, der arbeiderne er uten fagforeningsrepresentant og kan miste jobben når som helst. Andre som står frem, er ansatte i kinokjeden Picturehouse, som ikke får tarifflønn av arbeidsgiveren.

Slike arbeiderfiendtlige miljøer forverres av at stadig flere jobber er basert på deltid, tilkalling eller varierende behov, og viser at kampen om rettferdighet på arbeidsplassen foregår i et stadig skiftende terreng som krever kontinuerlig årvåkenhet.

Hva skjer når amerikanske arbeidere jobber på fabrikk der eierne er kinesere? Les omtalen av filmen American Factory.

Abonnement kr 195 kvartal