Arabisk ytringsfrihetskamp

Rapport fra Al-Jazeera: Arabiske massemedier, og spesielt satellittkanalen Al-Jazeera, har de siste ukene kommet med sterk kritikk av en ny lov som regulerer ytringsfriheten.
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 15.03.2008
[ytringsfrihet] Under et møte i Kairo, arrangert av Egypt og Saudi-Arabia 12. februar, signerte informasjonsministre fra 22 arabiske nasjoner en avtale som tillater myndighetene inndragelse av løyve for kanaler som har fornærmet «arabiske ledere eller nasjonale eller religiøse symboler». Dokumentet sier dessuten at media ikke skal «skade sosial harmoni, nasjonal enhet, offentlig orden eller tradisjonelle verdier». Myndighetene vil ha makt til å «trekke tilbake, fryse eller ikke fornye arbeidstillatelse for medieselskaper som bryter reglene», ifølge mediekilder som siterer avtalen. Flere arabiske land har innført denne loven, som pålegger tv-stasjoner restriksjoner og forbyr fornærmelse av myndighetene. Det er kun Qatar, som huser Al-Jazeera, og Libanon som har nektet å innføre disse nye retningslinjene.

Den egyptiske informasjonsministeren hevder at noen satellittkanaler har avveket fra den rette vei. Har de det? Eller er det kanskje de arabiske myndighetene som ikke tåler kritikk av sine regimer, i programmer sendt på satellittkanalene?

Journalistisk etikk

I et presseintervju sa Waddah Khanffer, direktør i Al-Jazeera Network, at journalistisk etikk burde komme fra journalistene selv og ikke pålegges av politiske organisasjoner. Han la til at ved brudd på presseetikken burde en uavhengig domstol se på saken og avgjøre omfanget av overtredelsen, dersom overtredelse da virkelig har funnet sted.

I Alexandria var deltakerne ved den femte konferansen for den arabiske reformasjon rasende over innføringen av den nye medieloven. De understreket at arabiske myndigheter ønsker å feste grepet om folket ved å innskrenke ytringsfriheten. Konferansen uttrykte frykt for at ideer om demokrati og positive endringer med tanke på menneskerettigheter nå vil bli kvalt. Lederen for biblioteket i Alexandria, Ismail Srajulldin, gjentok ved lesning av dokumentene sin tidligere uttalelse om at det ikke vil bli noen reformer i arabiske land før det skjer kulturelle og sosiale reformer. Han la til at den arabiske verden har mange fiender og behov for gjennomsiktighet. Artikkel seks og sju i dokumentet fastslår at «overføringskommisjoner og tjenesteleverandører av medieoverføring skal respektere menneskelig verdighet gjennom hele sin program- og tjenesteportefølje. De skal respektere individets rett til privatliv og ikke krenke dette på noe vis, ikke nøre opp under hat eller diskriminering, ikke overføre noe som kan framprovosere vold og terrorisme, unngå å overføre materiale som inneholder pornografiske scener eller dialoger, og unngå å overføre materiale som kan oppmuntre til røyking eller nytelse av alkohol».

Frihet og framgang

Fungerende president i den arabiske organisasjon for menneskerettigheter, Siham Faraj, angrep på sin side den nye loven for tv-kanaler ved å uttale at frihet burde være kriteriet menneskelig framgang måles etter. Forsøket på å nedfelle en lov mot «krenkende tale når det gjelder ledere, nasjonale eller religiøse symboler» er meningsløst fordi loven er vag og upresis. Hvem bestemmer hva som er krenkende? Vel, det må vel være de som føler seg krenket! Og hva om kritikken er krenkende, men betimelig og sann? Vel, synd for sannheten.

«De arabiske informasjonsministrenes råd ga sin tilslutning til et dokument av prinsipper som skal organisere satellitt-tv- og -radiosendinger i den arabiske region, med unntak av Qatar». Ved slutten av dette ekstraordinære møtet uttalte den egyptiske informasjonsministeren, Anas Al Feqi, som også ledet møtet, at Qatars reservasjon skyldtes ønsket om å presentere loven for egne myndigheter for å være sikker på at prinsippene ikke er i strid med Qatars egen lovgivning. ■

Oversatt av Talab Mahadi, Al-Jazeera Oslo Office

Rapport fra Al-Jazeera

I et nytt samarbeid med Al-Jazeera bringer Ny Tid saker fra den arabiske tv-kanalen. Al-Jazeera har sitt hovedkvarter i Qatar og driver i dag tv-kanaler på en rekke språk. Sendingene på engelsk startet høsten 2006. Denne teksten er hentet fra Al-Jazeeras arabiske nettside www.aljazeera.net.

Kommentarer