Åpner slusene for sosial dumping

EU er midt i sin hardeste klassekamp på år og dag. Tjenester som er lovlige i ett land, skal kunne tilbys overalt – til hjemlandets lønns- og arbeidsvilkår. Fagbevegelsen ruster seg til kamp.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

EU-kommisjonens forslag til tjenestedirektiv åpner alle sluser for sosial dumping på tvers av grensene i EU og EØS. Tjenester som ytes på lovlig måte og etter standarder som er lovlige i ett EU-/EØS-land, skal kunne tilbys overalt i EU- og EØS-området etter hjemlandets standarder for lønns- og arbeidsvilkår.

Direktivet skal sørge for at det blir mer konkurranse om å yte tjenester på tvers av grensene i EU- og EØS-området. Det må til for å nå målet i den såkalte Lisboa-prosessen om å gjøre EU til verdens mest dynamiske og konkurransedyktige område innen 2010.

Nasjonale regelverk som hindrer konkurransen, må vekk. Det vil gi forbrukerne flere valgmuligheter, forbedre kvaliteten og gjøre tjenestene billigere – i følge EU-kommisjonen.

Faglig motstand

Fra faglig hold ser det svært annerledes ut. Det er ingen sak å få til billige tjenester hvis tjenesteyterne registrerer seg i det landet der lønna er lavest og regelverket for arbeidslivet er skrøpeligst – og hvis det er myndighetene i det landet som skal stå for all kontroll.

Direktivet stiller ikke en gang krav om at selskapet skal ha en representant i det landet der tjenestene faktisk skal ytes. Det betyr at det er ingen å snakke med, langt mindre noen å forhandle med for lokale fagforeninger.

Direktivet gir kyniske og useriøse arbeidsgivere alle muligheter – og dem blir det ikke færre av hvis tjenestedirektivet skal sette rammene for den halvparten av arbeidslivet i EU som direktivet omfatter.

EPSU, Den europeiske føderasjonen for offentlig ansatte, fastslo på kongressen i Stockholm i juni at direktivet er «det siste og mest oppsiktsvekkende eksemplet på at konkurranse settes over sosiale og miljømessige hensyn». EPSU er særlig redd for at tariffavtaler vil kunne framstå som handelshindringer og bli undergravd av dommer i EF-domstolen.

Det mest provoserende er opphavslandsprinsippet. Det betyr at kontrollen med de tjenestene som ytes, ikke er lagt til det landet der de ytes, men til det landet der tjenesteyteren har registrert selskapet sitt.

Postkassefirmaer

Den europeiske føderasjonen for fagorganiserte i gruve, kjemi- og energisektoren, EMCEF, som også hadde kongress i Stockholm i juni, advarte mot at «postkassefirma i land med lav lønn og sviktende sosial velferd og miljøarbeid» kan yte tjenester i andre EU-land med «uslåelige vilkår»: «Vi kan ikke akseptere et ultra-liberalt Europa som behandler de ansatte som varer.»

Tilsvarende protester er kommet fra fagbevegelsen i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland og Belgia – og fra Euro-LO, Den europeiske faglige samorganisasjonen (DEFS). Norsk LO har også gått hardt ut mot direktivet som i henhold til EØS-avtalen skal gjelde i Norge – hvis det blir vedtatt.

EU-kommisjonen har vært på vikende front de siste månedene. Den prøver å roe ned debatten ved å forsikre om at direktivet ikke vil utløse sosial dumping, og at prinsippet om opphavslandskontroll betyr noe helt annet enn kritikerne tror. Det betyr ikke noe annet enn at EUs medlemsland må bedre samarbeidet seg i mellom om hvordan tjenesteyting skal kontrolleres – og at det må skapes rutiner for slikt samarbeid.

Men på dette punktet er teksten i direktivet krystallklar: Kontrollen skal ivaretas av det landet der selskapet er registrert.

Frits Bolkestein, som la fram direktivet på vegne av EU-kommisjonen, har gjort det klart at direktivet ikke ville ha noen som helst verdi uten prinsippet om opphavslandskontroll.

Samtidig skjerpes tonen i debatten. Talsmannen for Bolkestein gikk i et TV-intervju i mai så langt at han etter en større faglig mønstring sammenlikna de faglige protestene i Belgia med de rasistiske og nasjonalistiske holdningene til den høyre-ekstreme Nasjonalfronten, det belgiske sidestykket til Le Pens parti.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here