Åpner for navnebytte

Lederen i SU vil nå at SV skifter navn til det opprinnelige, SF. Parlamentarisk leder Bård Vegar Solhjell er blant dem som ønsker navnedebatt i 2012. SVs første partisekretær er på nippet til å melde seg ut av partiet, men ønsker heller å bli i et solidarisk folkeparti.

Email: torbjorn@nytid.no
Published date: 22/12/2011

Debatt. Våren 2012 får SV sin første nye leder på femten år: Audun Lysbakken eller Heikki Holmås. Men hvor går veien etter det? I forrige ukes Ny Tid-leder var et av forslagene: «Gå tilbake til røttene. Slå igjen inn på den tredje vei. Og skift navn til SF.»

Parlamentarisk leder i SV, Bård Vegar Solhjell, er en av dem som er åpen for å diskutere navne-endringsforslaget, selv om han understreker at fokuset på navneendring ikke må overdrives. I mars lanserte SU-leder Olav Magnus Linge forslag om å ta i bruk det gamle slagordet «Del godene». Linge sa også at han ønsker navneskifte til Sosialistisk Folkeparti (SF) på landsmøtet i 2013.

– Jeg er positiv til dette forslaget. Sosialistisk Folkeparti er et mer folkelig navn en Sosialistisk Venstreparti. Det ville også hentet opp i seg en del av SF-tradisjonen. Men et navnebytte kan ikke bare være et navnebytte. Det må være en del av en større politisk fornyelse, understreker Solhjell overfor Ny Tid.

Veteransynet

Sosialistisk Venstreparti-navnet stammer fra samlingskongressen i Trondheim i 1975. SF, som ble grunnlagt i 1961, ble da nedlagt. Nå forteller SVs første partisekretær, historiker og Bergen SV-medlem Svein Skotheim, at han er åpen forSvein Skotheim nye løsninger.

FORSLAG: – Gjerne mer fokus på solidaritet. Vi må utvide solidaritetsbegrepet til å handle om internasjonal solidaritet, miljø og klima, sier Svein Skotheim, SVs første partisekretær. FOTO: SPARTACUS

– Jeg har aldri likt SV-navnet noe spesielt godt, forteller Svein Skotheim til Ny Tid.

Skotheim var landsmøtevalgt partisekretær under samlingen av SF, Ap-utbrytere, deler av NKP og uavhengige sosialister.

– Sosialistisk Folkeparti er et bedre navn enn dagens Sosialistisk Venstreparti. Det var Reidar T. Larsen (tidligere NKP, journ. anm.) som den gangen fikk igjennom SV-navnet, forteller Skotheim.

Reidar T. Larsen var også en av drivkreftene bak samlingen i 1975 og forløperen Sosialistisk Valgforbund (1973-75). Larsen gikk fra NKP inn i nye SV, men meldte seg ut igjen etter SV-støtte til Nato-bombing av Milosevic-regimet i 1999.

– Vår målsetting i 1975 var jo å samle alle fraksjonene under ett navn. Jeg kan ikke huske om det var jeg som kom opp med forslag om Sosialistisk Venstreparti. Men det var jo et naturlig valg. Det skulle fortelle at det var et sosialistisk samlingsparti på venstresiden, forteller Reidar Larsen (88) til Ny Tid.

– For folket

Foran landsmøtet i mars foreslo leder i Sosialistisk Ungdom (SU), Olav Magnus Linge, å gå tilbake til det opprinnelige SF-navnet. For å nå ut til flere, ønsker han at SV skal bli et Folkeparti.

– Jeg mener det er avgjørende viktig at SV fortsetter å være et sosialistisk parti, både i navn og i praksis. Sosialistisk Folkeparti mener jeg er et godt partinavn. Det sier både noe om hva vi vil – og hvem vi er til for, sier Linge.

Han sier han nesten utelukkende fikk god respons på forslaget, både fra tillitsvalgte og sentrale politikere. SVs første partisekretær, Svein Skotheim, er også positiv til å ta i bruk SF-navnet igjen:

– Med folkeparti som en del av navnet, ville vi vist hva vi er gode på. Vi må ut i gatene og møte folk på de sakene som er viktige av i dag. Slik vi gjorde under Vietnamkrigen, EF-motstanden eller Clear Channel-striden her i Bergen, sier Skotheim.

Han er en av flere frustrerte SV-medlemmer. Tidligere i år skrev han om SV og regjeringens klimapolitikk, som han mener er feilslått. Skotheim er også åpen for å gi SF betydningen «Solidarisk Folkeparti».

– Hvor viktig er sosialismen for klimakampen Skotheim?

– I den kampen er ikke sosialismebegrepet viktig i det hele tatt. Klimautfordringen er et altoverskyggende problem. Sosialisme eller ikke har ingenting å si for å løse det problemet.

– Hvordan skal SV kapre klimavelgerne?

– Jeg tror ikke klimavelgerne, som SV egentlig appellerer til, ønsker at partiet skal kjempe fram høyere lønninger eller mer velferd. Klimavelgerne er for lengst forbi det stadiet.

– «Solidarisk Folkeparti» var et av forslagene som også ble foreslått i forrige uke. Hva tenker du om det?

– Gjerne mer fokus på solidaritet, men da må man tenke solidaritet i større sammenheng. Ikke bare nasjonal solidaritet for å få høyere lønn. Vi må utvide solidaritetsbegrepet til å handle om reell internasjonal solidaritet, også med hensyn til miljø og klima. Solidaritet med de kommende generasjoner, sier Skotheim.

Vurderer utmelding

Han reiser for tiden landet rundt i forbindelse med klimabokprosjektet No Way!, som skal utgis høsten 2012. Overfor Ny Tid varsler SVs første partisekretær, en av SV-stifterne, at også han er i faresonen for en utmeldelse.

– Min tålmodighet er helt klart slutt. Hvis det ikke snart blir bedre, melder jeg meg ut. Det er like før. Det er like lett for meg å melde meg ut som det var for Tore Linné Eriksen tidligere i år. Han begrunnet det med fredspolitikken, mensLinge jeg ville begrunnet det med klimapolitikken, sier Skotheim.

I Ny Tid 23. desember Berit Ås, SVs første leder, et essay med tittelen «Visjoner for et Solidarisk Folkeparti».

SU-leder Linge er på sin side uenig med Skotheim i at «sosialistisk» ikke er avgjørende i et partinavn:

– Jeg holder fast på at sosialismen må være del av SVs partinavn. Derfor er jeg avvisende til alle omskrivinger, også om det skulle være Solidarisk Folkeparti som var forslaget, sier Linge.

Og ikke alle er enige med Linge i at SF er et partinavn for framtida. Statsviter Theo Koritzinsky var SV-leder fra 1983 til 1987. Han mener et navnebytte til Sosialistisk Folkeparti er unødvendig.

– Hva hjelper det? Det viktigste er å sette politiske saker på dagsorden. Ikke hvilket navn partiet har, sier Koritzinsky. Han er enda mer skeptisk dersom «sosialistisk» skulle debatteres i partinavnet.

– Vil du kunne komme til å melde deg ut av SV og inn i et annet parti?

– Nei, en del av oss vil nok aldri orket å melde oss inn i Rødt på grunn av ml-historien til partiet. Miljøpartiet De Grønne er uklare i sosiale og økonomiske velferdsspørsmål. Arbeiderpartiet er for administrerende. Jeg vil nok helt sikkert gå i graven med medlemskortet i lomma, svarer Koritzinsky. ■

Vil ut

SVs første partisekretær vil at Ap, Sp og KrF går sammen i regjering. Uten SV.

AV TORBJØRN TUMYR NILSEN torbjorn@nytid.no

Klima. – For dagens SV er klima- og miljøsaken kun en av ti saker. Det er for svakt. Klimasaken er den ene saken som vår generasjon må løse. SV er i dag ingen pådriver når det gjelder klima, i en regjering som er utrolig svak på feltet. Dette provoserer mange SVere over hele landet, sier Svein Skotheim, SVs første partisekretær.

– Hva må gjøres?

– SV må ut av regjering. Ap og Sp kan finne sammen med KrF. Det blir en fin regjering. Så kan SV bli et reelt grønt parti med troverdighet.

– Men hva vil man oppnå med å stå utenfor?

– Da vil man kunne få «De Grønne-effekten», som man ser i Tyskland. Frykten for at De Grønne skal bli sterkere, har fått Merkel til å vedta store klimakutt og til å avvikle atomkraft. Det er noe som heter regjeringsmakt og noe som heterIvar Evensmo folkemakt. Jeg tror SV vil vokse på å gå ut av regjeringen på en klimasak. Det holder ikke lenger med flere kompromisser, sier Skotheim.

En som også reagerer positivt på forslaget om skifte partinavn tilbake fra SV til SF, er fredsaktivist og medieanalytiker i NORAD, Ivar Evensmo:

– Politikk er kommunikasjon. Og «folkeparti» kommuniserer langt bedre enn «venstreparti», som har en gammelmodig smak av kaderparti og elitisme, sier Evensmo til Ny Tid.

Han kommenterer ikke direkte spørsmålet om «solidaritet» ville kommunisere bedre enn «sosialistisk» overfor nye velgere, slik Skotheim åpner for, men uttaler:

– Viktigere enn «sosialisme» i partinavnet er en levende, kunnskapsrik og tolerant partikultur med plass for mange ulike meninger. Men enten det heter SV eller SF bør partiet ha plass til begge deler, sier Evensmo (Til orientering: Evensmo er en av hovedeierne i Ny Tid & Orientering AS, som utgir Ny Tid, journ. anm.).■

(Dette er et utdrag fra Ny Tids ukemagasin 23.12.2011. Les hele ved å kjøpe Ny Tid i avisforhandlere over hele landet, eller ved å abonnere på Ny Tid – klikk her. Abonnenter får tidligere utgaver tilsendt gratis som PDF.)

Kommentarer