Åpenhet i Krekar-saken

Farsen rundt Mulla Krekar ser ikke ut til å ha noen ende, ettersom Økokrim stadig forsøker å finne stadig nye paragrafer å tiltale Ansar al Islam-lederen etter. Vi mener, og har hele tiden ment, at det er både riktig og nødvendig at norsk politi etterforsker de påstandene som har kommer om Krekars angivelige deltakelse i […]

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Farsen rundt Mulla Krekar ser ikke ut til å ha noen ende, ettersom Økokrim stadig forsøker å finne stadig nye paragrafer å tiltale Ansar al Islam-lederen etter. Vi mener, og har hele tiden ment, at det er både riktig og nødvendig at norsk politi etterforsker de påstandene som har kommer om Krekars angivelige deltakelse i overgrep mot sivile, alternativt også kontakt med organisasjoner som planlegger eller deltar i terrorhandlinger. Norge har, i likhet med andre land, et betydelig ansvar for at personer som er ansvarlige for overgrep rettsforfølges.

Det synes imidlertid ganske klart at Økokrim har hatt problemer med å finne håndfaste, troverdige bevis mot Mulla Krekar. Lagmannsretten har nå gitt politiet medhold i varetektsfengslig for fire uker, men dommen har ikke mer tyngde enn at Tingretten kort tid før kom til den motsatte konklusjon. Det skyldes ikke minst at det kan reises tvil om de forholdene vitneavhør har blitt opptatt under, blant annet avhør av vitner under den kurdiske gruppen PUKs arrest.

Samtidig har norske medier, med Nettavisen i spissen, avslørt at det har pågått hektisk møtevirksomhet mellom regjeringsmedlemmer og påtalemyndigheter for å diskutere hvordan «Krekar-saken» skal håndteres. Dette svekker tilliten til Økokrims og påtalemyndighetenes arbeid, fordi det bidrar til en mistanke om at prosessen mot Mulla Krekar er drevet fram av politiske hensyn.

I denne situasjonen er det høyst beklagelig at det er Økokrim, og ikke Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) som har ansvar for etterforskningen. Den formelle begrunnelsen for at denne ble flyttet til Økokrim, var at man skulle etterforske eventuelle økonomiske forbindelser mellom Mulla Krekar og terrororganisasjoner. Men så langt er Krekar ikke tiltalt for slike forhold, ei heller har Økokrim lagt fram bevis i den retningen. Begrunnelsen synes altså tynn.

Konsekvensen er imidlertid dramatisk: Det mest alvorlige er at Krekar-saken ikke lenger innenfor arbeidsområdet for Stortingets etterforskningsorgan for de hemmelige tjenestene (EOS-utvalget). Dermed kan en etterforskning mange mistenker er politisk drevet foregå uten den nødvendige demokratiske kontroll. Stortinget bør selv ta tak i saken, og se til at det er etterforskningens art, og ikke hvem som utøver den, som er førende for om EOS-utvalget skal ha kompetanse til å kontrollere den eller ei.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here