Ap vurderer mer aktiv stat i kraftmarkedet

Arbeiderpartiet ønsker en full gjennomgang av eierskapet i det norske kraftmarkedet. Blant annet vurderer de om staten bør gå inn i kraftmarkedet slik den har gjort i oljebransjen.

Arbeiderpartiet jobber med flere konkrete forslag som skal sikre norsk eierskap i kraftbransjen. De første forslagene kommer i løpet av de nærmeste ukene.

Statkrafts plan har gjennom mange år vært å bygge seg opp i det norske markedet for å kunne stå imot og være en viktig aktør både i Norden og Europa. Men norsk lov hindrer at selskapet kan gjennomføre sine planer.

– Det var ikke meningen at Statkraft skulle få dårligere konkurransebetingelser enn sine utenlandske konkurrenter, sier Olav Akselsen. Han er næringspolitisk talsmann i Ap og leder av Stortingets næringskomité.

Olav Akselsen sier at de nå jobber internt i partiet med en rekke alternative forslag både på konkrete enkeltsaker og på kraftmarkedet under et.

– Vi vurderer om vi skal be om en total gjennomgang av eierskapet i det norske kraftmarkedet. Ap har flere ganger jobbet for å styrke Statkrafts posisjon i markedet gjennom å tilføre selskapet midler. Det har vi ment var riktig, og vi mener at staten skal være en viktig aktør i kraftmarkedet.

Han sier at partiet har et ønske om at Statkraft skal ha mulighet til å kjøpe det som blir lagt ut til salg av kommuner og fylkeskommuner for å sikre norsk eierskap.

Oljen som forbilde

Akselsen sier at Konkurransetilsynet holdning til Statkrafts posisjon i det norske markedet kan bestrides.

– Statkraft er ikke bare en del av det norske kraftmarkedet, men en viktig del av det felles nordiske kraftmarkedet. Vår mening er at det er i denne sammenhengen at vi bør se Statkrafts posisjon. Det er viktig at aktørene på det nordiske markedet har samme konkurransevilkår, og det har de ikke hvis Konkurransetilsynets holdning får bestemme.

Ap vurderer blant annet om staten bør gå inn i kraftmarkedet på samme måten som i oljebransjen der staten er engasjert på flere nivåer gjennom Statoil, Norsk Hydro, SDØE (Statens direkte økonomiske engasjement i olje- og gassvirksomheten og Petero.

– En fremtidig modell kan være at staten går mer aktivt inn i forbindelse med at retten til kraften i fossefallene, hjemfallene, går tilbake til staten. Vi kan se for oss at staten både gjennom Statkraft, et SDØE i kraftsektoren og annet direkte engasjement i kraftmarkedet kan sikre rettighetene til fordel for samfunnet, sier Olav Akselsen.

Han påpeker at dette ikke er noe endelig forslag, men at de har flere alternativer oppe til diskusjon, men de kommer sannsynligvis til å be om en større gjennomgang av kraftmarkedet i nærmest fremtid.

Kommentarer