AP

LAVSPENNING: Nordområdene er Aps «viktigste fredsprosjekt», samtidig skal forsvarsbudsjettet økes, NATO styrkes og våpenindustrien ivaretas

Harang er redaktør for «Fredsnasjonen», magasinet NY TID ga ut sommer 2021.

For Arbeiderpartiet er fredspolitikken koblet til solidaritetsbegrepet – på tradisjonelt sosialdemokratisk vis. Aps valgprogram for 2021–2025 innledes med påstanden om at solidaritet betyr å ta vare på hverandre, og at solidaritet skaper fred.

Dette programmet er tydelig på at Norge bør støtte opp om den internasjonale rettsorden for å forebygge krig, og at partiet ønsker å bidra til lavspenning i Nord – valgprogrammets «viktigste fredsprosjekt» angår nordområdene. I dette legger Ap økt satsning på sikkerhetspolitisk dialog med Russland, og folk-til-folk samarbeid – men også det «å satse på et sterkt forsvar med tyngdepunkt i nord». Programmet stiller seg da også gjennomgående positivt til det militære forsvaret av Norge. Ap er et forsvarsparti som går til valg på å øke forsvarsbudsjettene, styrke NATO og ivareta våpenindustriens interesser. Våpenindustrien omtales utelukkende i positive ordelag i dette programmet.
. . .

Kjære leser. Du har i dag åpnet dagens to frie artikler. Kom evt. tilbake i morgen for å lese mer. Eller hva med å tegne abonnement? Da kan du kan lese alt (inkludert magasinene). Om du er det allerede, logg inn i menyen (evt mobilmenyen) i toppen.

Abonnement kr 195 kvartal

Ingen artikler å vise