Annerledeslandet på Nesodden

Ja-siden og nei-siden krangler som aldri før. Om Tangen brygge på Nesodden.
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 21.02.2002

Det sies at gamle venner har sluttet å snakke sammen på Nesodden. Tangen brygge er tabu-emne under familieidylliske søndagsmiddager. Lokalavisa har nesten ikke plass til leserinnlegg som handler om noe annet. Sist tirsdag var det fire sider om fremtiden til Oslofjordens perle. Ja, “hva er galt med oss som bor på Nesodden?”, spør en indignert skribent som lurer på om brygga varsler den nye svartedauden.

4. mars går nesoddinger til urnene for å avgjøre skjebnen til AF Ragnar Evensens boligprosjekt ytterst på den nakne odden. Temperaturen har nådd et slikt høyt febernivå at lokalavisa på lederplass har minnet partene om at “selv om det er kamp, så er det ikke krig”. Under formannskapsmøtet for litt over fjorten dager siden, ba KrF-er Helge Pettersen både ja-siden og nei-siden om å slutte å spre uriktig informasjon via sine respektive stands.

“Jeg gjør det på dagen”, sier en ung kvinne til lokalavisa på spørsmål om hun skal benytte seg av muligheten til å forhåndsstemme:

“Og jeg kommer til å stemme ja. Dette er viktigere enn et stortingsvalg”.

For en utenforstående, for eksempel sett fra nabokommunen Frogn, virker hele striden ganske parodisk. Mens den høylytte krangelen pågår utenfor postkontoret på Tangen-senteret, planlegger Oslo Havnevesen et dypvannsdeponi ved Malmøykalven som i verste fall kan få store miljøkonsekvenser for hele Bunnefjorden. Den giftige debatten om Tangen brygge overskygger giften – 780.000 kubikk – som nærmer seg Nesodden fra Oslo.

“Det er skremmende hvor lite oppmerksomhet denne saken har fått”, sier Nils Hallberg i Nesodden Velforening til Akershus Amtstidende. Og føyer til:

“Kranglingen om Tangen brygge er en kjempesak, men at det planlegges å dumpe giftig avfall i vår “bakgård”, er det nesten ingen som har fått med seg”.

Men, det er bare på utsiden at debatten om Tangen brygge virker parodisk. På innsiden er det blodig alvor. Viktigere enn et stortingsvalg. Et lite miniatyr av EU-avstemningen fra 1994: Hvem skal bestemme? Folket eller politikerne? Hvem har mest å tjene på at ja-siden vinner? Makta og penga, naturligvis. Sier nei-siden.

Ja-siden sier de vil bygge 60 boliger med variert standard på den gamle parkeringsplassen – forbeholdt nesodden-folk, åpent for nesodden-folk med nesodden-butikker og -restauranter i første etasje til allmenn adspredelse. “Er det riktig å gi biler den viktigste plassen i solnedgangen”, spurte arkitekten under informasjonsmøtet torsdag for to uker siden. 175 interesserte hadde allerede meldt seg hos entrepenøren.

Men folket er splittet. Og det er politikernes skyld. Som vanlig.

Det har gått over fire år og 1,5 millioner kroner siden kommunen fattet sitt vedtak om å regulere brygga til boliger. Forslaget fra AF Ragnar Evensen falt ikke i smak hos blant andre Fremskrittspartiet og SV. Under sist kommunevalg var Tangen brygge valgkampsak nummer én. SV, Fremskrittspartiet og flere småpartier fikk flertall og fikk skrinlagt planene. Men da entrepenøren ville ha økonomisk erstatning for nedlagt arbeid, snudde én mann fra FrP – det var nok til å velte nei-flertallet. AF Ragnar Evensen fortsatte arbeidet med å tilfredsstille Nesodden kommunestyre, inntil et nytt flertall gikk med på forslaget om at byggeplanene skulle legges ut til folkeavstemning.

Dette er den snille versjonen av saksgangen. Den detaljerte varianten er mildt sagt kaotisk – og krigersk.

Striden handler – strengt talt – ikke om hvorvidt folket er for eller imot boliger på brygga, men hvorvidt de vil ha AF Ragnar Evensens prosjekt eller ikke. Skrinlegger Nesodden det nåværende forslaget 4. mars, er det duket for nye forslag. Nye strider. Nye familiekrangler og nye leserinnlegg. Kampen er ikke over med et første. Sier Nesodden ja til AF Ragnar Evensen, er boligene innflytningsklare tidligst sommeren 2005. Da har prosessen til sammen tatt åtte år. Sier Nesodden nei, er det mulig operaen på den andre siden av Oslofjorden blir ferdig først. Det plager tilsynelatende ikke Nesodden-folket nevneverdig. Demokratiet er en tålmodighetsprøve. Full av følelser. For å sitere et leserinnlegg fra KrF-politiker Pål-Erik Plaum i Amta under tittelen “En guidet tenkt tur til Tangen brygge”:

“Du er heller ikke garantert at boligeierne setter pris på at du lusker ned en tidlig lørdag morgen med sønnen din for å fiske der du alltid har stått. (Far din sto der før deg og faktisk alle på farssiden har stått der siden uminnelige tider. Det var tider det). Istedenfor å kunne skue utover til Oslo, så vil du se på 6 lange blokker som med sin høyde på nesten 11 meter gjør det helt umulig å få med deg panoramautsikten og den gode følelsen av frihet”.

Den videre begrepsbruken minner ikke stort om politisk besinnelse fra KrFs nestleder på Nesodden: “nye herskerne”, “private revir”, “egoistiske eiere”, “sentrum for egoisme”…

Hva er det for slags politikere vi har her på Nesodden? spør en mer anonym leserinnlegg-skribent. Et annet innlegg oppfordrer ungdommen til å bli med på å avgjøre Nesoddens skjebne. Et tredje innlegg truer med at alternativet er et toetasjers parkeringshus på tomta. Et fjerde innlegg kritiserer arkitektens prospekt-tegning fordi folk er for lykkelige og proporsjonene er feil:

“Se hvor fint det er. “Sydlandsk idyll!” Legg merke til hun som sitter i panoramavindu i 2. etg: Hun er mye større enn de som er nede på fortauet. Når denne kjempekvinnen reiser seg, er hun 2.40 høy.”

På Nesodden heter ikke entrepenør-firmaet Ragnar Evensen. Det heter RE. Ja eller nei til RE?

De har trolig rett de som sier at det ikke finnes noe genuint engasjement i dette landet utenom kampen for og imot EEC, EF og EU. Modellen fra 1972 og 1994 finner vi igjen i disse dager på Nesodden; massive informasjonskampanjer, populistiske politikere, skremselspropaganda, følelser, familiesplid og fraksjoner. Vi hater nølerne mer enn vi hater motstanderne. Et tja er forrakt for demokratiet. Kast dem på sjøen!

Kampen om Tangen brygge er kampen om Nesoddens sjel. Annerledes-landet døde i Norge for så å gjenoppstå på Nesodden.

Mens blodet flyter på brygga, kan Oslo-folk i det minste føle seg smigret. Hovedstaden må fortone seg som drepende vakker sett fra den andre siden.

Kommentarer