Annerledeslandet Namibia

Namibia er et eksempel på hvordan et lite og fattig afrikansk land kan utvikle en lønnsom og økologisk bærekraftig fiskerinæring når det tar nasjonal kontroll over utviklingen av fiskeriene.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Det er konklusjonen i en rapport fra Samfunns- og næringslivsforskning. (Eide, Manning, Steinshamn, SNF-rapport 05/03).

De rike fiskebestandene utafor Namibia var utsatt for kraftig overfiske den gang landet var underlagt apartheidregimet i Sør-Afrika. Fangsten av lysing, den største enkeltbestanden, falt f.eks, fra 815.000 tonn i 1972 til 156.000 tonn i 1980.

Sterk offentlig styring

Etter at Namibia ble uavhengig i 1990, fastla den nye regjeringen alt i året etter rammene for en nasjonal fiskeripolitikk (i samarbeid med FAO og med rådgivere fra Norge) og vedtok i 1992 en fiskerilov som legger fiskerinæringa inn under sterk offentlig styring. Siden da er fangstmengdene økt fra år til år. Fram til 2000 var det skapt 14.000 nye arbeidsplasser i fiskerinæringa – i et land med 1,7 millioner innbyggere.

Namibia kom ut av apartheidtida etter tiår med frigjøringskrig med en arbeidsløshet på 40 prosent. I den situasjonen klarte regjeringen å stå imot fristelsen til kortsiktig satsing på å fange mest mulig fisk – og valgte i stedet å bygge opp en økologisk bærekraftig fiskerinæring skritt for skritt.

På namibiske premisser

Det er betydelig utenlandsk kapital inne i namibisk fiskerinæring, men på namibiske premisser.

Namibiske myndigheter fastsetter hvert år samla tillatt fangsmengde for sju fiskearter og deler ut kvoter til båter som er gitt lisens til å fiske. Offentlige inspektører følger med båtene ut på fiskefeltet ved ni av ti turer.

Lisensavgiften er bygd opp slik at avgiften øker jo større andel av båten som er eid av utlendinger. Den er 3-4 ganger så høy for utenlandske båter som for namibiske båter.

En namibisk båt er definert ved at den er registrert i Namibia, at den oppholder seg på permanent basis i namibiske farvann, at namibiske eiere står for minst 51 prosent av kapitalen og at minst 85 prosent av mannskapet er namibiere.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here