Abonnement 790/år eller 190/kvartal

Bruk av kredittkort til oppussing

–– ANNONSØRINNHOLD ––

Hvordan finansiere oppussing? Kredittkort eller forbrukslån er to muligheter.

I det siste året har hverdagen vært annerledes, og vi har brukt mer tid hjemme enn før. Da kan det lett friste med noen forandringer. Du tenker kanskje at oppussing er en stor kostnad, som man må spare til eller ta opp lån for å gjennomføre. Er det snakk om små jobber, eller om du har en forbruksplan, kan du bruke et vanlig kredittkort i stedet. Er du i tillegg i stand til å betale tilbake før fristen, får du et rentefritt lån.

Fordeler med kredittkort

Kredittkort har en satt grense, for hvor mye man kan bruke i måneden. Har du et kredittkort med rentefri periode, kan du få et rentefritt lån om du betaler tilbake før perioden er over. Du slipper også å betale vanlige lånekostnader. I tillegg har de fleste kredittkort bruksfordeler som bonuser og rabatter, og du har full kontroll over den kreditten som er tilgjengelig.

 • Mange kort har en rentefri periode
 • Ulike bruksfordeler
 • Krever ikke søknad eller bli godkjent for lån
 • Må ikke betale andre lånekostnader
 • Direkte oversikt og kontroll på bruk og tilbakebetaling

Rentefri periode?

Det er normalt å ha en rentefri periode på rundt 45 dager. Det betyr at du kan få et rentefritt lån, om du betaler tilbake beløpet innenfor denne perioden. Men vær klar over at dette normalt kun gjelder kjøp, og ikke overføring eller kontantuttak. Da løper normalt rentene fra dagen overføring eller uttaket er gjort. Det er også viktig å merke seg at et kredittkort normalt har høyere rente, enn et forbrukslån. Dette bør du huske på, når du bruker kredittkort:

 1. Sjekk antall rentefrie dager
 2. Nominelle renter viser kun rente uten gebyr
 3. Effektive renter inkluderer alle kostnader
 4. Kontantuttak kan påbegynne renter
 5. Overføring kan påbegynne renter
 6. Etter rentefri periode løper rentene

Eksempel kredittkort: 15.000,- over 12 mnd, effektiv rente 17,1 %,, kostnad: 1.323, Totalt: 16.323

Kredittkort eller forbrukslån

Før du bestemmer deg for om du skal benytte et kredittkort eller ta ut et lån, må du finne ut hvor mye du trenger å låne. For å få det beste utbyttet av et kredittkort, er det lurt å ha en oversiktlig forbruks- og tilbakebetalingsplan. Uten en plan kan det plutselig bli mye dyrere enn andre lån.

Nettsiden kredittkortinfo.no gir deg en oversikt over flere kredittkorttilbydere i Norge. Trenger du en høyere sum enn grensen på kredittkortet ditt, har du en del andre valg; forbrukslån, kontokreditt, boliglån, Husbanken eller startlån.

Med forbrukslån kan du få lån uten sikkerhet, men det foretas kredittsjekk. Med kontokreditt, kan du overtrekke kontoen din en avtalt sum hver måned. Med boliglån kan du få et lån med pant i eiendom. Med Husbanken kan du få hjelp av staten med huslån eller støtteordning. Og med startlån kan du få hjelp om du har blitt nektet boliglån.

Kredittkort kan være en fordel om du vet du får lønn eller feriepenger utbetalt om ikke så lenge. Da kan du raskt betale tilbake innenfor den rentefrie perioden. Om du må nedbetale over lengre tid bør du velge et annet type lån med lavere rente.

Ofte stilte spørsmål

Hva er en nominell og effektiv rente?

En nominell rente er den årlige renten du må betale for et kredittkort, uten andre avgifter. En effektiv rente er den nominelle renten, pluss gebyrer og andre kostnader som etableringsgebyr, årsavgifter osv. Noen kredittkort, som kortet fra re:member, har ingen årsavgift. Dette er forskjellig fra bank til bank, og kommer også an på kunden sin kreditthistorie. Fokuser på den effektive renten – det er den totale summen du betaler.

Hva er et lån uten sikkerhet?

Et forbrukslån, eller et lån uten sikkerhet, er et lån der du ikke trenger å stille sikkerhet til banken. Sikkerhet kan for eksempel være pant i bolig eller bil. Kreditthistorien og din evne til å betale tilbake blir vurdert. I tillegg må du gå gjennom en søkeprosess, og betale de rentene og gebyrene som er angitt i avtalen mellom deg og långiver.

Bør jeg satse på kredittkort, eller søke om lån for oppussing?

Det vil avhenge av hvor mye du trenger. Husk at oppussing kan plutselig koste mer enn antatt. Du har et utvalg av lånemuligheter som kan passe for deg, og har du allerede et pågående lån kan du refinansiere det lånet. Men har du en effektiv plan og klarer deg med de grensene du blir tilbudt, kan du spare penger med kredittkort.

Siste artikler

Vår skjebnesvangre skjebne (ANTI-ØDIPUS OG ØKOLOGI)

FILOSOFI: Kan en værenstenkning hvor tilblivelse, vekst og forandring er grunnleggende, åpne for nye og mer økologisk fruktbare forståelser av og holdninger til verden? For Deleuze og Guattari begynner ikke begjæret med mangel og er ikke begjær etter det vi ikke har. Gjennom fokus på begjær som tilknytning og kobling – en forståelse av identitet og subjektivitet som grunnleggende knyttet til det mellomliggende som tilkoblingen utgjør. Det de får frem ved å påpeke dette, er hvordan det ødipale begjæret og kapitalismen er knyttet til hverandre, og til konstitueringen av en bestemt form for personlig identitet eller subjektivitet. Men i dette essayet av Kristin Sampson, knyttes Anti-Ødipus også opp til førsokratikeren Hesiod, til noe helt pre-ødipalt. NY TID gir leseren her et filosofisk dypdykk til ettertanke.

En kærlighedsaffære med livets stof

MAT: Denne bog kan beskrives slik: «En fest af historier, poesi og kunst, der udforsker madkulturen i en tid med konvergerende økologiske kriser – fra den fortærende landbrugsmaskine til den genopbyggende gærende krukke.»

Om forholdet mellom diktning og filosofi

FILOSOFI: Stefán Snævarr går i boken The Poetics of Reason mot et for stramt begrep om rasjonalitet: Å leve rasjonelt er ikke bare å finne de beste midlene til å realisere ens mål, men også å gjøre livet meningsfullt og sammenhengende. Deler av dette arbeidet bør inn i alle fagområder som er opptatt av modeller, metaforer og fortellinger.

Utopiens glød

FILOSOFI: roblemet med en håbefuld optimisme er, at den ikke tager tidens klimakrise tilstrækkelig alvorlig og ender med at acceptere tingenes tilstand. Men findes der et håb og en utopi der gemmer på en skabende og kritisk kraft? NY TID ser her nærmere på tyske Ernst Blochs håbsfilosofi. For tyske Ernst Bloch må man genopdage den ild i vores konkrete erfaring der foregriber mulige fremtider i det virkelige her og nu.

Gjensyn med virkelighetens maskinrom

AGORA: Snaue 50 år etter publikasjonen av Anti-Ødipus av Gilles Deleuze og Félix Guattari har ikke verket mistet sin relevans ifølge det norske tidsskriftet AGORAs nye temanummer. Anti-Ødipus har snarere vist seg som en profetisk og høyt anvendelig begrepslig verktøykasse til granskningen av en finans- og informasjonskapitalistisk samtid. I dette essayet henvises det også til bokens påstand om at det ikke finnes noen økonomi eller politikk som ikke i høyeste grad er gjennomsyret av begjær. Og hva med det fascistiske der noen ledes til å begjære sin egen undertrykkelse som om det innebar frelse?

Selviscenesettelsen som kunstnerisk strategi

FOTO: Frida Kahlo var midtpunktet i en sofistikert internasjonal krets av kunstnere, skuespillere, diplomater og filmregissører. I Mexico var hun tidlig en tehuana – et symbol på en myndiggjort kvinne som representerer et annet kvinneideal enn det som er forankret i den tradisjonelle marianismo. Men kan vi også her se de kvinnelige stereotypiene ‘skjøge’ og ‘madonna’ i én og samme person?

Vi lever i en kollektiv drømmeverden

ESSAY: Bibelen, ifølge Erwin Neutzsky-Wulff: Testamentene i Bibelen er relatert til en «besynderlig blanding av babylonsk mytologi, myter, og historieforfalskning». For ham har ingen religion som kristendommen frembrakt like mange uhyrlige påstander, og ingen har i samme grad tatt det samme for innlysende sannheter. Neutzsky-Wulff behersker ti språk flytende og påstår at ingen ytre verden står i motsetning til den indre. Dessuten at med et såkalt subjektivt ‘jeg’ er vi fanger i et somatisk fengsel. Mulig å forstå?

Hvorfor spør vi alltid om grunnen til at menn begår voldsgjerninger, istedenfor å spørre hvorfor de ikke lar det være?

FEMICID: Drap på kvinner skjer ikke bare strukturelt og ikke bare ut fra kvinnefiendtlige motiver – de blir også i høy grad bagatellisert eller går ustraffet.

Jeg var helt ute av verden

Essay: Forfatteren Hanne Ramsdal forteller her hva det vil si å bli satt ut av spill – og komme tilbake igjen. En hjernerystelse fører blant annet til at hjernen ikke klarer å dempe inntrykk og følelser.

Når man i stillhet vil disiplinere forskningen

PRIO: Mange som reiser spørsmål om legitimiteten til USAs kriger, synes å bli presset ut fra forsknings- og mediainstitusjoner. Et eksempel er her Institutt for fredsforskning (PRIO), som har hatt forskere som historisk sett har vært kritiske til enhver angrepskrig – som neppe har tilhørt atomvåpnenes nære venner.

Er Spania en terrorstat?

SPANIA: Landet får skarp kritikk internasjonalt for politiets og sivilgardens utstrakte bruk av tortur som aldri straffeforfølges. Regimeopprørere fengsles for bagateller. Europeiske anklager og innvendinger ignoreres.

Er det noen grunn til å juble over koronavaksinen?

COVID-19: Fra offentlig hold ytres det ingen reell skepsis til koronavaksinen – man anbefaler vaksinering, og folket er positive til vaksinen. Men er omfavnelsen av vaksinen basert på en informert beslutning eller et blindt håp om en normal hverdag?

De militære sjefene ville utslette Sovjet og Kina, men Kennedy sto i veien

Militært: Vi tar for oss amerikansk strategisk militærtenkning (SAC) fra 1950 til i dag. Kommer den økonomiske krigen å bli supplert ved en biologisk krig?

Hjemlengsel

Bjørneboe: Jens Bjørneboes eldste datter reflekterer i dette essayet over en mindre kjent psykologisk side ved sin far.

Arrestert og satt på glattcelle for Y-blokka

Y-BLOKKA: Fem demonstranter ble ført vekk i går, blant dem Ellen de Vibe, tidligere direktør i Oslos plan- og bygningsetat. Samtidig havnet Y-interiøret i containere.

En tilgitt, lutret og salvet korgutt

Tangen: Finansnæringen tar kontroll over norsk offentlighet.

Michael Moores nye film: Kritisk til alternativ energi

MiljøFor mange er grønne energiløsninger bare en ny måte å tjene penger på, hevder regissør Jeff Gibbs.

Pandemien vil skape en ny verdensorden

Mike Davis: Ifølge aktivisten og historikeren Mike Davis ligger det i ville reservoarer, som blant flaggermus, opptil 400 typer koronavirus som bare venter på å smitte over til andre dyr og mennesker.

Sjamanen og den norske ingeniøren

SAMHOLD: Forventningen om et paradis fritt for moderne framskritt ble til fortellingen om det motsatte, men mest av alt handler Newtopia om to svært ulike menn som støtter og hjelper hverandre når livet er som mest brutalt.

Hudløs eksponering

Anoreksi: Ublu bruker Lene Marie Fossen sitt eget forpinte legeme som lerret for sorg, smerte og lengsel i sine serier av selvportretter – aktuelle både i dokumentarfilmen Selvportrett og i utstillingen Gatekeeper.