Aleksander Huser
Huser er fast filmkritiker i Ny Tid.
Email: alekshuser@gmail.com
Published date: 15/06/2017

American Anarchist portretterer mannen bak boken som kan knyttes til en lang rekke skyteepisoder og terrorangrep.

film:

American Anarchist

Charlie Siskel

USA

De fleste av oss har gjort visse ting som ungdommer, eller i andre perioder i livet, som vi tenker tilbake på med anger. Men noen har naturligvis begått ungdomssynder med mer alvorlige konsekvenser enn andre. Ta amerikanske William Powell, for eksempel, hovedperson i dokumentaren American Anarchist. Da han var en angivelig sint, ung mann – nærmere bestemt 19 år gammel i 1969 – skrev han den motkulturelle undergrunnspublikasjonen The Anarchist Cookbook.

Farlige oppskrifter. Boken inneholder svært spissformulerte tekster hvor Powell maner til væpnet revolusjon, samt oppskrifter for hvordan man selv kan produsere ulike former for våpen, eksplosiver og narkotika. Den inneholder illustrerte instruksjoner for å lage LSD på kjøkkenbenken, tåregass i kjelleren eller bomber i et hvilket som helst rom du måtte foretrekke. Store deler av denne kunnskapen hadde Powell selv funnet åpent tilgjengelig under seksjonen for militære manualer på biblioteket i New York, hvor han bodde da han i løpet av noen få måneder skrev den noe spesielle kokeboken. Tanken var å tilgjengeliggjøre informasjon som både det militære og ulike militante grupper, som den radikale venstresidegruppen «The Weathermen» (aktive på 1970-tallet), allerede var i besittelse av. Boken kommer riktignok med en advarsel om at den ikke er ment for hverken  barn eller idioter.

Etter mer enn 30 avslag fikk Powell omsider tilslag fra den uavhengige utgiveren Lyle Stuart, som allerede var kjent for å gi ut kontroversielle bøker. The Anarchist Cookbook ble publisert i 1971. Ikke overraskende ble den møtt med mye kritikk – blant annet ble utgivelsen omtalt som «the most irresponsible event in publishing history».

Til nå skal det totalt ha blitt solgt mer enn to millioner eksemplarer av The Anarchist Cookbook, som fra utgivelsen og frem til i dag har blitt knyttet til utallige volds-
episoder. Boken, eller utdrag av den, er visstnok funnet blant eiendelene til gjerningspersonene bak Oklahoma City-bombingen i 1995, Columbine High School-massakren i 1999, bombeangrepene i London i 2005, skytingen under en kinovisning av The Dark Night Rises i Aurora i 2012 og bombeangrepet mot Boston Maraton i 2013 – for å nevne noen.

Sint ung mann. Motivasjonen som lå bak den revolusjonære manualen skal ha vært et sterkt sinne mot de amerikanske myndighetene; ikke minst på grunn av krigføringen i Vietnam. Men i følge Powell selv var han også drevet av det enkle ønsket om å bli en publisert forfatter.

Noen ungdomssynder har alvorligere konsekvenser enn andre.

Likevel holdt han seg unna mediene etter at boken var sluppet, og avslo de mange intervjuforespørslene. I ettertid sier Powell at han allerede på dette tidspunktet hadde problemer med å stå for visse deler av bokens innhold, men at det var vanskelig å gå ut offentlig og dementere noe som allerede var trykket og distribuert under hans eget navn. Kanskje en smule forfengelig, men ikke fullstendig uforståelig.

Det hører også med til historien at forfatteren tidlig frasa seg rettighetene til boken, som han håpet at ville forsvinne gradvis. Slik gikk det altså ikke. The Anarchist Cookbook inneholdt en type informasjon man i dag kan skaffe på de mer lysskye delene av internett, hvor boken selv også etter hvert ble publisert. Men også papirutgaven er tilsynelatende fortsatt lett tilgjengelig, i tillegg til at eksempelvis Al-Qaidas instruksjonsmanualer på nett kan være inspirert av Powells bok.

Oppbyggelig karriere. Dokumentaren American Anarchist er sentrert rundt regissør Charlie Siskels intervjuer med Powell, som er filmet i forfatterens hjem i Massat, Frankrike i 2015. På dette tidspunktet hadde Powell bodd utenfor USA i hele 36 år. Gjennom sitt voksne yrkesliv har han arbeidet som lærer rundt om i verden for barn med lærevansker, samt med kursing for lærere innen samme felt. I filmen kommenterer den nå 65 år gamle mannen at han ser det ironiske i å ha gått fra å forfatte The Anarchist Cookbook til å undervise i emosjonell intelligens. Det er følgelig ikke helt unaturlig å tenke at hverken  eksiltilværelsen eller det oppbyggelige yrkesvalget har vært helt tilfeldige.

Den alvorlige ungdomssynden har dessuten hjemsøkt Powell og familien hans jevnlig opp gjennom årene, ikke minst da han i perioder ble nektet lærerjobb på grunn av hans befatning med denne boken.

Fortrengningens kraft. I filmen fremstår William Powell som en mild, aldrende mann, som svarer godt og velformulert for seg. Han medgir at tankene om bokens mulige innflytelse tærer på samvittigheten hans – men understreker riktignok også at dette er noe annet enn ren anger, uten å utdype dette noe videre.

Boken inneholder illustrerte instruksjoner for å lage LSD på kjøkkenbenken og tåregass i kjelleren.

Samtidig er American Anarchist langt på vei en studie av fortrengningens kraft. Powell forteller at første gang han hørte boken bli nevnt i sammenheng med en faktisk forbrytelse var så sent som i Michael Moores dokumentar Bowling for Columbine (2002). Gjerningsmennene bak denne skolemassakren var visstnok i besittelse av Powells bok. Det sterke ønsket om ikke å vite, å beskytte seg selv, har dessuten ført til at forfatteren aktivt har unngått å oppsøke informasjon om eventuelle koblinger mellom ulike misgjerninger og sin egen manual.

Heldigvis lar ikke filmskaper Siskel forfatteren slippe unna de vanskelige spørsmålene knyttet til hans ikke altfor aktive forsøk på å stoppe videre spredning av boken. Powell har til sammen publisert to offentlige uttalelser hvor han tar avstand fra dens innhold: Først ut var et innlegg i 2002 under bokens oppføring på Amazon. Deretter kom en kronikk i The Guardian i 2013, etter at avisen kontaktet ham i kjølvannet av bombeangrepet mot maratonløpet i Boston. Den sistnevnte artikkelen avslutter med en enkel oppfordring om at The Anarchist Cookbook «should go quickly and quietly out of print».

Ytringsfrihet og ansvar. Året etter at opptakene til dokumentaren ble gjort, døde Powell av et uventet hjerteattakk. American Anarchist går ikke inn på hvorfor han valgte å la seg intervjue til denne filmen, men forhåpentligvis ga prosessen ham en viss forsoning. Det er i hvert fall både fascinerende og tidvis også bevegende å bevitne hvordan han gradvis tar innover seg konsekvensene av sin grove ungdomssynd – samtidig som han har et poeng når han sier at det tross alt ikke var han som utførte de forskjellige ugjerningene.

Etter hvert gir filmen dessuten innblikk i noen opprivende erfaringer i Powells oppvekst, som utvilsomt bidro til å skape den sinte unge outsideren som i sin tid forfattet den dødelige kokeboken – tilsynelatende uten egentlig å tenke gjennom hva den potensielt kunne føre til.

I tillegg til å portrettere et komplekst individ med en svært spesiell historie, stiller Siskels dokumentar noen interessante spørsmål knyttet til radikalisering, trykkefrihet og personlig ansvar. Og ikke minst minner den om at bare fordi ytringsfriheten innebærer at man har rett til å ytre noe, betyr det ikke nødvendigvis at man burde ytre det.