Anders Horn til Klassekampen

Ny Tids redaktør går inn i en nyopprettet stilling som politisk redaktør i Klassekampen.

Ny Tid

Etter tre og et halvt år som redaktør og åtte år som ansatt i Ny Tid går Anders Horn til Klassekampen. Det ble klart denne uken.

– Forlater du Ny Tid, slik rottene forlater det synkende skipet, Anders Horn?

– Nei, det gjør jeg ikke. Og da hadde jeg vel heller ikke gjort det. Jeg tror at avisa har godt av at det kommer en annen som kan dra prosjektet videre. Jeg mener at avisa fortsatt har store muligheter i et avismarked der nisjepublikasjoner får stadig større betydning.

– Hva er den personlige grunnen til at du vil bytte beite?

– Jeg har jobbet i Ny Tid i over halvparten av mitt voksne liv. Det har vært lærerikt og spennende, men nå er jeg klar for å jobbe i en dagsavis. Jeg ønsker å skrive for fullt igjen, noe det har blitt mindre tid til som redaktør. Det er gledelig å kunne ta det skrittet uten å måtte forlate det jeg oppfatter som et politisk meningsfylt avisprosjekt.

– Hvordan vil du beskrive din redaktørtid her i Ny Tid?

– Jeg mener vi har klart å lage en spennende avis som har gått utenfor det vanlige nyhetsbildet. Vi har laget folkeopplysende og informative artikler.

– Og som politisk prosjekt?

– Vi har forsøkt å fremstå som klart venstreorientert, men uten å være bundet eller styrt av politiske partier. Vi har tatt selvstendig stilling ut fra hvor vi mener en moderne venstreside bør ligge. Måten vi drev Kosovo-dekningen på, er et godt eksempel. Vi var etter min oppfatning oppdatert lenge før partiene på venstresiden hadde noe godt standpunkt. Dette var før min redaktørtid, men jeg har villet fortsette denne linjen.

– Har du noen eksempler fra din tid som redaktør, da?

– I bioteknologidebatten, der minst ett av partiene på venstresiden helt åpenbart er og har vært på villstrå, fungerte Ny Tid som en nyttig vaktbikkje. Vi hadde og har et mye tydeligere standpunkt for kvinners rettigheter enn hva for eksempel SV har hatt i denne saken.

– Hva blir din rolle i Klassekampen?

– Å være politisk redaktør, noe som innebærer å ha et overordnet blikk på politiske drakamper og politisk spill partiene imellom, samt å forsøke å sette enkeltsaker inn i en politisk-ideologisk kontekst.

– Du går inn i en avis som historisk har ligget i hard strid med Ny Tid og forløperen Orientering. Er det problematisk?

– Det er åpenbart at Klassekampen og Ny Tid er bærere av ulike tradisjoner, og jeg har vokst opp i den tradisjonen Ny Tid tilhører. Sånn sett er det et skifte for min del, men jeg mener at det å være venstreorientert i Norge i dag handler om helt andre ting enn det som skapte skillene på venstresiden i forrige århundre. Det er ingen grunn til at ikke venstresiden bør kunne stå samlet i dag. Jeg oppfatter også at Klassekampen har tatt mange skritt i retning av å bli en åpen avis for større deler av venstresiden, og jeg håper at det er en utvikling som fortsetter.

– Bør vi tolke deg dit hen at du også mener miljøene og partiene på venstresiden bør nærme seg hverandre i større grad?

– Ja og nei. Hva partiene måtte gjøre seg imellom mener jeg ikke så mye om, det får være opp til dem. Jeg mener at mange av de ideologiske skillelinjene er oppstyltet, og har vært det lenge. Jeg tror at venstresiden hadde hatt mye å tjene på å forholde seg til konkrete politiske kamper og skillinjer i Norge og verden i dag, istedenfor å dyrke anakronistiske ideologiske skiller uten noen særlig praktisk betydning. Det er forblindet å oppfatte Arbeiderpartiet som en del av høyresiden og ikke som en del av venstresiden.

– Men det er jo en lang tradisjon for å kritisere sosialdemokratiet fra venstre i Klassekampen. Hvordan vil du forholde deg til det?

– Det er nok å kritisere Arbeiderpartiet for de siste 20-25 årene. Men det at partiet har gjort noen idiotiske ting betyr ikke at ikke venstresiden er avhengig av dem som en del av et politisk flertall som kan dra Norge i riktig retning.

– Er du redd for AKPs innflytelse over Klassekampen?

– Den bekymringen overlater jeg til Klassekampens redaktør Bjørgulv Braanen.

– Tror du en sammenslåing mellom Klassekampen og Ny Tid er mer sannsynlig etter din overgang?

– Det vet jeg ikke, men min holdning har lenge vært at en sammenslåing kan være interessant dersom resultatet blir noe mer enn summen av dagens Klassekampen og Ny Tid. Altså: Hvis man kan lage en primæravis for den brede venstresiden.

– Har du noen siste formaninger til Ny Tid?

– Nei, formaninger skal man være forsiktig med når man ikke skal være med å gjennomføre dem selv, men jeg mener at Ny Tid fortsatt har et stort potensial som informativ og meningsbærende avis på venstresiden og at staben er godt i stand til både å holde ved like og videreutvikle en slik avis, avslutter Horn.

DEL

Legg igjen et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.