AFP PHOTO / KHALED DESOUKI

Åndelige reiser og politiske kraftnett

De religiøse pilegrimsreisene i og utenfor Iran kan aldri kobles fra det politiske. 

Avatar
Email: njmkhani@gmail.com
Publisert: 16.02.2017

 

Pilegrimsreiser er et viktig trekk ved mange religioner. Det dreier seg om en symbolsk handling som også er en reise til et eller annet hellig sted – en helgengrav, et relikvieskrin eller kanskje en religiøs autoritet. Reisen er et uttrykk for religiøs hengivenhet, og er ment å styrke den religiøse identiteten. Ritualet er symbolsk, men har også økonomiske og politiske konsekvenser i alle religiøse sammenhenger. Ifølge Verdens turismeorganisasjon er 38 prosent av alle turister religiøse sådan – og årlig foretas det seks hundre millioner religiøse reiser. Pilegrimsreiser og annen religiøs turisme er én av de fem viktigste turismetypene i verden, og spiller i dag en fremtredende rolle for utvikling og kulturell utveksling. De oppfattes med rette som en mulighet for dialog mellom kulturer og religioner.

I Iran, som er et utpreget religiøst samfunn, har dette fenomenet en tydelig og sentral posisjon i kulturelle, sosiale, økonomiske og fremfor alt politiske sammenhenger. Iran har 95 prosent sjiamuslimer og 5 prosent sunnier, og betraktes som det viktigste landet med sjiamajoritet – ikke bare i Midtøsten, men i hele den muslimske verden. I sjiadoktrinen er pilegrimsreiser høyt verdsatt og sterkt tilrådd. I tillegg til Haj-valfarten, som verdens muslimer uavhengig av gren sverger til, er pilegrimsreiser til imamers og deres etterkommeres gravsteder av stor betydning for sjiamuslimer. I Iran finnes det 33 gravsteder for profeter, og i alt 10 615 gravsteder for imamer og deres barnebarn. På dette området har iranerne en dermed utpreget mulighet til å styre religiøs turisme – både internt og internasjonalt.


… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Gratis prøve
Kommentarer