Anarkistiske Ukraina To år etter Maidan: Bjørneboe og Kiev

Friheten er kompleks, som Bjørneboe sa den gang. For ham betydde frihet både forsamlings-, bevegelses-, informasjons- og ytringsfrihet – men alle forutsatte rettsikkerhet.
Truls Lie
Ansvarlig redaktør i Ny Tid.
Email: truls@nytid.no
Publisert: 16.12.2015

10 dager i Ukraina viste meg det anarkistiske ved Euromaidan og opprøret som startet for to år siden (se side 1).
Problemet er at revolusjonene de siste årene har falt tilbake til mer eller mindre det samme, slik Bernt Hagtvedt beskriver det «etterrevolusjonære» (side 14). De virkelige beslutningene tas lenge etter at menneskene bak protestplakater og demonstrasjoner har fått utløp for sitt – når de slipskledde og uniformerte mennene kommer tilbake. Egypt, Jemen, Syria.
Mens man feiret Nobelprisutdelingen nå i desember, fortalte samtidig professor Qais Saeed i Klassekampen 10.12. at de samme økonomiske og sosiale utfordringene bak opprøret i 2011 dessverre var tilbake. Regimeendringen førte ikke til egentlige endringer – og grunnlaget for ekstremisme og terrorisme består. Den tunisiske eliten fortsetter med å undertrykke befolkningen, og politikken hardner til, som i andre land – med antiterror-lover, militarisering og begrenset ytringsfrihet.
Hva da med Ukraina, to år etter at det hele startet på Maidan? Jeg møtte i det minste fortsatt et drivende, demokratisk, kritisk sinnelag (se også neste avis). Og jeg la merke til det anarkistiske, slik Jens Bjørneboe tidligere har beskrevet det i sitt foredrag for Studentersamfunnet i 1971: Anarkismen er hva elitene og makten skyr som pesten. Hvorfor? Jo, fordi mennesker med anarkistiske trekk ikke hører på myndigheter og makthavere, men har «kort sagt: en vilje til egen kritisk tenkning, – til empirisk undersøkelse». (Se Politi og Anarki, Pax Forlag, 2003). Beskyldningen om å være nihilist («nihil»=intet) (se også Kiøsterud side 28, eller Bjørneboe side 14), som kan bety «ødelegger», «nedriver» eller «tilintetgjører», har ført til at mange har havnet på kjetterbål, eller i dag utsettes for tortur og drap, grunnet sin kritiske innstilling til det etablerte. For å si det med Bjørneboe: «Intet vekker et slikt hat hos de trygge, frelste, troende som den skeptiske, kritiske tanke, som viljen til å se etter selv.»
Og frihet var grunnleggende i min samtale med Olexandra Matviichuk (se side 1) og en rekke andre jeg møtte fra Maidan i Kiev. Men friheten er ikke et enten–eller, men det gradvise – fra mindre til mer frihet. Matviichuk kjemper for rettssikkerhet, og for å få has på de korrupte myndighetene. Folk fengsles og drepes for sine meninger i Ukraina og i russiske områder. Matviichuk fortalte også at da president Janukovitsj etter Maidan innførte «russiske» lover for å begrense forsamlings- og ytringsfriheten, og lot sitt væpnede spesialpoliti drepe for å håndheve dette, fikk folk nok, og Janukovitsj måtte rømme landet.

«Et samfunn er et sundt samfunn bare i den grad det viser anarkistiske trekk.»

Friheten er kompleks, som Bjørneboe sa den gang. For ham betydde frihet både forsamlings-, bevegelses-, informasjons- og ytringsfrihet – men alle forutsatte rettsikkerhet. Myndighetene må kunne utsettes for løpende reell kritikk: Eksempelvis ville «norsk politi, uten angsten for offentlig kritikk og for pressen, være i stand til praktisk talt enhver tenkbar voldshandling, enhver råskap og enhver form for sadisme. Slik virker makt på mennesker». Klarer Ukraina med Matviichuk å arbeide frem rettsikkerhet, å kunne forene frihet og sosialisme, med institusjonelle reformer? Lenin (og dagens Russland?) påsto at frihet er en borgerlig fordom, mens teknokapitalistiske USA dyrker frihet uten sosialisme. En slik svart–hvit holdning fører gjerne til fascisme, et hat mot enhver kritikk av bestående maktmønstre.
Anarkismen er egentlig ikke en isme, men heller en gradsmessig holdning, eller et adjektiv som Bjørneboe uttalte det: «Et samfunn er et sundt samfunn bare i den grad det viser anarkistiske trekk.» I Ukraina er protestene så store for tiden, at president Janukovitsj eller Porosjenkos forsøk på å stoppe «munnen» på visse aviser mislykkes – myndighetene fabrikkerer for eksempel ikke lenger anklager om skattefusk (se side 5). Sivilsamfunnet diskuterte og samlet seg på Maidan nylig – i fullt snøvær sto de på Maidan-plassen og ropte «Ukraina! Ukraina!» – med håp om, og vilje til, en demokratisk fremtid. De har ingen frykt lenger; etter at spesialpolitiet fikk ordre om å drepe ubevæpnede demonstranter som dyr, strømmer de til ved behov. Redselen er ikke lenger styrende.
Når regimer blir for harde, kommer det anarkistiske grunnelementet frem, og undertrykkende dogmatiske byggverk revner. Anarkistisk innstilte mennesker er tydeligvis så farlige for makthavere at disse drepes, slik som i Russland og Tsjetsjenia (se side 1). Men de styrende klarer ikke i lengden å kue kritiske dissidenter, asylanter, intellektuelle og mennesker med mye erfaring. Det så jeg også i øynene til den eldre Mustafa Dzhemilev (se neste Ny Tid) – krimtatarenes Nelson Mandela – som har holdt ut seks lengre perioder i russiske fengsler, og 303 dagers sultestreik, der han ble tvangsfôret. Der han satt foran meg i Kiev så jeg frihet og sosialisme, frihet og brorskap. Jeg så en anarkistisk, seigt overlevende motstand, forhatt av oligarkers rikdom og en Putin-stat. Dzhemilevs kjemper mot noe statisk, størknet, livsfiendtlig.
Vi i Ny Tid takker for følget i året som gikk, og ønsker våre kjære lesere en god jul og et godt nytt år!

Kommentarer