bøker på bordet
Foto: Nina Trige Andersen

Anarkistiske bogcafeer og «gensidig hjælp»

ANARKISTER: Mette, Thomas og Rasmus fandt vej ind i anarkismen gennem kampen om Ungdomshuset i København for mere end et årti siden. De har siden været aktive i bogcafeer, arbejdskonflikter og modstand mod racisme. Det handler først og fremmest om levede politiske erfaringer.

Trige Andersen er frilansjournalist og historiker.
Email: nina.trige.andersen@gmail.com
Publisert: 01.12.2019

Anarkistisk Bogmesse i høst var så stort et tilløbsstykke, at de måtte lukke for tilmeldinger. Teen Vogue har for nylig skrevet «overraskende gode» artikler om anarkisme og Emma Goldman. Ursula K. Le Guins forfatterskab har fået en markant renæssance [se anden artikel]. I sommer havde Forenede Anarkistiske Bogcafeer fået cafébiografen Vester Vov Vov til at lave en enkelt screening af den nye dokumentarfilm om Le Guin, men det blev så stor en succes, at filmen i skrivende stund stadig vises der.

«Oligarkiets jernlov er ikke en moralsk kritik, det er en erfaring», siger Rasmus Pinnerup. Det er blandt andet derfor, han kalder sig anarkist, og derfor anarkistiske grupper sjældent eksisterer i samme form over årtier.

Af samme grund kan det også for udenforstående være en smule vanskeligt at orientere sig i det anarkistiske landskab af grupper, celler og samarbejdsalliancer, som opstår, forgår, genopstår, muterer, splitter, re-orienterer sig og genorganiserer sig. «Det grundlæggende princip i anarkisme handler om præfigurativ organisering», siger Rasmus: «Vi organiserer os på en måde, der peger hen imod det, vi gerne vil skabe.» Det giver ikke mening at opbygge et parti med hierarkiske og fastlåste magtstrukturer, hvis man gerne vil afvikle en samfundsform, som bygger på selvsamme strukturer.

«En hierarkisk struktur kan ikke lede frem mod noget egalitært.» Rasmus Pinnerup sidder sammen med Mette Morgenstjerne og Thomas Christtreu i Bogcafeen Barrikaden i København, der siden 2008 har eksisteret på Dortheavej 61 i det, som nogen stadig kalder «det nye Ungdomshus», selvom det er mere end ti år siden det åbnede – efter flere års kamp: først for bevarelse af det «gamle» Ungdomshus på Jagtvej 69, og dernæst for at skaffe en ny bygning, efter at Jagtvej 69 blev jævnet med jorden i en af de mest brutale statslige magtdemonstrationer i nyere tid.

I København har de to ungdomshuse – og ikke mindst deres bogcafeer – i mange år været centrale samlingssteder for anarkister: «Bogcafeer er fluepapir for anarkister.»

Abonnement halvår kr 450

Rydningen af Jagtvej 69

Thomas, Mette og Rasmus har haft meget forskellige veje ind i anarkismen, men har det til fælles, at deres vej er gået gennem politiske erfaringer snarere end …

Kjære leser. Du har lest over 6 artikler denne måneden. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.