VALG 2017

Anarkismen i norsk partipolitikk


Hvilke partier er mest opptatt av personvern, folkeavstemninger, fredsarbeid, økologi og lokalt selvstyre? Vi har gått igjennom partiprogrammene før høstens valg.

Undersøkende journalist i Ny Tid.
Email: oystein@nytid.no
Publisert: 2017-08-18

Norske velgere som vil trekke landet i en mer anarkistisk retning, har en liten utfordring: Det finnes ikke noe anarkistisk parti på Stortinget. Samfunnspartiet er det eneste erklærte anarkistpartiet som har hatt representanter i kommunestyrer i nyere tid. To av deres mest kjente politikere er høyesterettsadvokat Tor Erling Staff og fargerike Øystein Meier Johannessen. De fleste stortingspartiene er livredde for å bli assosiert med anarkismen, men Ny Tids gjennomgang av partiprogrammene viser at norsk politikk er mer anarkistisk enn de aller fleste politikere ønsker å vedkjenne seg.

Fem spørsmål. Anarkisme er latin for «uten hersker». Ny Tid har valgt ut fem anarkistiske kjernespørsmål og sett nærmere på partienes fokus på disse. Det første temaet er personvern og overvåkning. En aktuell skillelinje her er om partiene er for eller mot digitalt grenseforsvar (DGF), det vil si overvåkning og lagring av den jevne nordmanns nettbruk. Tema nummer to handler om internasjonal solidaritet, fredsarbeid og innstillingen til atomvåpen. Spørsmål tre gjelder lokalt selvstyre kontra sentralstyring, mens
det fjerde går på direktedemokrati og folkeavstemninger. Det femte og siste temaet dreier seg om økologi, miljøvern og klima.
Begrepet autonomi står sentralt i anarkismen, og de fem kriteriene er alle sentrale for å oppnå individuell, lokal autonomi og internasjonale fellesskap. I dag drives ingen stater med et rent anarkistisk system, men blant annet Norge og Sveits har tydelige anarkistiske trekk: Sveits med sine mange selvstyrte regioner og utstrakte bruk av folkeavstemninger lokalt, regionalt og nasjonalt; Norge med sin desentraliserte politiske struktur der offentlige oppgaver og makt er fordelt mellom kommuner, fylker og stat. Her til lands har vi også sterke lover som sikrer stor grad av offentlig innsyn, og vi har institusjoner som Datatilsynet som skal beskytte borgerne mot overvåkning utført av både private og statlige aktører. Personvernet har de siste årene vært under sterkt press grunnet både datalagringsdirektivet (DLD) og nå DGF.

Miljøpartiet De Grønne. MDGs partiprogram er i stor grad i tråd med anarkistiske prinsipper. Partiet har en solid personvernpolitikk og vil blant annet «sikre at inngrep i borgernes …


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?

Abonnement halvår kr 450

Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)