Amerikanske soldater ignorerer voldtekt av afghanske barn

NATOs soldater i Afghanistan lærer opp afghanske sikkerhetsstyrker i å respektere menneskerettighetene, hevder USAs president. Samtidig kommer det frem at amerikanske soldater har fått ordre om å overse systematiske voldtekter av barn begått av de samme sikkerhetsstyrkene.

Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 16.04.2016

Bacha bazi er persisk for «å leke med gutter», og har en lang historie i Afghanistan. Det er en form for seksuelt slaveri og misbruk av barn, som innebærer at en velstående mann tar til seg en gutt som er så ung at han ennå ikke har fått skjeggvekst. Gutten iføres kvinneklær og læres opp til å danse erotiske danser i brylluper og andre festlige sammenkomster. I de aller fleste tilfeller blir han også seksuelt misbrukt, både av «eieren» og av andre. Betalingen for dette går til guttens eier, mens gutten selv må ta til takke med mat og husly.
Under opprøret mot den sovjetstøttede kommunistregjeringen på 1980-tallet ble praksisen med bacha bazi utbredt blant krigsherrer fra USA-støttede mujahedin-grupper. Taliban nedla senere forbud mot praksisen, og innførte dødsstraff for overgriperne. Men etter Talibans fall har praksisen med å holde unge gutter som sexslaver blitt mer og mer utbredt, ikke minst fordi det å ha «dansende gutter» ses på som et statussymbol blant mange av USAs allierte krigsherrer fra den tidligere Nordalliansen. Parlamentsmedlemmet Abdulkhabir Uchqun fra Nord-Afghanistan fortalte til avisen The Diplomat i august 2014 at praksisen er på fremmarsj i nesten alle regionene i Afghanistan. «Jeg har spurt lokale styresmakter om å stanse praksisen, men de gjør ingenting,» uttalte Uchqun.
Menneskerettighetsorganisasjonen Hagar International lanserte i 2013 rapporten «Forgotten no more: Male child trafficking in Afghanistan». Ifølge denne rapporten er det særlig gutter under 14 år som blir brukt som sexslaver i Afghanistan. Minst halvparten av tilfellene var bacha bazi, og for disse guttene var seksuelt misbruk og voldtekt en daglig forseelse. En av guttene organisasjonen intervjuet, fortalte: «De fikk meg til å danse for dem om natten, og så ville en av dem gjøre ’dårlig arbeid’ [eufemisme for voldtekt] mot meg igjen og igjen.» I mange av tilfellene ble sexslavene også brukt som slavearbeidskraft.

Brukes og kastes. For å hindre guttene i å rømme velger overgriperne ofte ut gutter som er for unge til å forsvare seg, gir dem narkotika og truer dem med våpen. Guttene rekrutteres enten ved kidnapping eller på grunn av ekstrem fattigdom. Når guttene blir for gamle, kastes de ut til et liv på gaten, og ender ofte opp med å livnære seg ved tigging, hallikvirksomhet eller prostitusjon. Mange av dem ender også opp som misbrukere av opium, en annen geskjeft som har blomstret under NATOs okkupasjon. Fra 2001 til 2015 har den årlige produksjonen av opium økt fra 185 til 3300 tonn.Dee Brillenburg Wurth, som tidligere arbeidet med barns rettigheter for FN i Afghanistan, fortalte til Washington Post i april 2012 at det ikke finnes statistikk på hvor utbredt praksisen med bacha bazi er i Afghanistan, men at det er «ute av kontroll i noen områder». Praksisen er fortsatt formelt forbudt, men Wurth fortalte avisen at det så vidt hun kjente til ikke var tatt ut en eneste tiltale mot overgriperne, og at gutter som rapporterer om seksuelt misbruk til politiet, risikerer å bli satt i fengsel. I samme artikkel fremgikk det også at politiet ofte møtte frem som ivrige tilskuere til brylluper og andre festligheter der dansende gutter opptrådte.


… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Ny Tid i julegave

Legg igjen en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.