Amerikanske soldater ignorerer voldtekt av afghanske barn

NATOs soldater i Afghanistan lærer opp afghanske sikkerhetsstyrker i å respektere menneskerettighetene, hevder USAs president. Samtidig kommer det frem at amerikanske soldater har fått ordre om å overse systematiske voldtekter av barn begått av de samme sikkerhetsstyrkene.
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 16.04.2016

Bacha bazi er persisk for «å leke med gutter», og har en lang historie i Afghanistan. Det er en form for seksuelt slaveri og misbruk av barn, som innebærer at en velstående mann tar til seg en gutt som er så ung at han ennå ikke har fått skjeggvekst. Gutten iføres kvinneklær og læres opp til å danse erotiske danser i brylluper og andre festlige sammenkomster. I de aller fleste tilfeller blir han også seksuelt misbrukt, både av «eieren» og av andre. Betalingen for dette går til guttens eier, mens gutten selv må ta til takke med mat og husly.
Under opprøret mot den sovjetstøttede kommunistregjeringen på 1980-tallet ble praksisen med bacha bazi utbredt blant krigsherrer fra USA-støttede mujahedin-grupper. Taliban nedla senere forbud mot praksisen, og innførte dødsstraff for overgriperne. Men etter Talibans fall har praksisen med å holde unge gutter som sexslaver blitt mer og mer utbredt, ikke minst fordi det å ha «dansende gutter» ses på som et statussymbol blant mange av USAs allierte krigsherrer fra den tidligere Nordalliansen. Parlamentsmedlemmet Abdulkhabir Uchqun fra Nord-Afghanistan fortalte til avisen The Diplomat i august 2014 at praksisen er på fremmarsj i nesten alle regionene i Afghanistan. «Jeg har spurt lokale styresmakter om å stanse praksisen, men de gjør ingenting,» uttalte Uchqun.
Menneskerettighetsorganisasjonen Hagar International lanserte i 2013 rapporten «Forgotten no more: Male child trafficking in Afghanistan». Ifølge denne rapporten er det særlig gutter under 14 år som blir brukt som sexslaver i Afghanistan. Minst halvparten av tilfellene var bacha bazi, og for disse guttene var seksuelt misbruk og voldtekt en daglig forseelse. En av guttene organisasjonen intervjuet, fortalte: «De fikk meg til å danse for dem om natten, og så ville en av dem gjøre ’dårlig arbeid’ [eufemisme for voldtekt] mot meg igjen og igjen.» I mange av tilfellene ble sexslavene også brukt som slavearbeidskraft.

Brukes og kastes. For å hindre guttene i å rømme velger overgriperne ofte ut gutter som er for unge til å forsvare seg, gir dem narkotika og truer dem med våpen. Guttene rekrutteres enten ved kidnapping eller på grunn av ekstrem fattigdom. Når guttene blir for gamle, kastes de ut til et liv på gaten, og ender ofte opp med å livnære seg ved tigging, hallikvirksomhet eller prostitusjon. Mange av dem ender også opp som misbrukere av opium, en annen geskjeft som har blomstret under NATOs okkupasjon. Fra 2001 til 2015 har den årlige produksjonen av opium økt fra 185 til 3300 tonn.Dee Brillenburg Wurth, som tidligere arbeidet med barns rettigheter for FN i Afghanistan, fortalte til Washington Post i april 2012 at det ikke finnes statistikk på hvor utbredt praksisen med bacha bazi er i Afghanistan, men at det er «ute av kontroll i noen områder». Praksisen er fortsatt formelt forbudt, men Wurth fortalte avisen at det så vidt hun kjente til ikke var tatt ut en eneste tiltale mot overgriperne, og at gutter som rapporterer om seksuelt misbruk til politiet, risikerer å bli satt i fengsel. I samme artikkel fremgikk det også at politiet ofte møtte frem som ivrige tilskuere til brylluper og andre festligheter der dansende gutter opptrådte.

«De liker å være her.» I rapporten til Hagar International kom det frem at de afghanske sikkerhetsstyrkene ikke bare tillot praksisen – de var også de dominerende utøverne av menneskehandelen. I så mye som 15 av 25 saker der gutter ble brukt som sexslaver, kom gjerningsmennene fra politiet eller militæret. I en artikkel om tvangsutsendelse til Afghanistan i Klassekampen 20. oktober 2012 fortalte den unge gutten Nazifullah Azizi hva politiet sa til ham da de fant ham alene og bevisstløs på gata i Kabul: «Du er veldig pen. Du er som en jente. Du kan være sammen med oss … De sa at hvis du ikke har familie, så kan du bo sammen med oss, og vi kan gi deg penger.»

For å hindre guttene i å rømme velger overgriperne ofte ut gutter som er for unge til å forsvare seg, gir dem narkotika og truer dem med våpen.

I Vice-dokumentaren This is What Winning Looks Like fra 2013 intervjuer Ben Anderson majoren Bill Steuber. Steuber klager over at det afghanske politiet han er der for å trene, ikke bare raner penger fra lokalbefolkningen de er ment å beskytte – de kidnapper også unge gutter og misbruker dem seksuelt i politileiren. Barna kalles «te-gutter», fordi de brukes som tjenere i tillegg til å være sexslaver. «Du ser dem på alle basene,» forteller Anderson. «13–14 år gamle gutter. Det er en veldig utbredt praksis her.» Etter at politiet hadde skutt og drept tre guttunger som forsøkte å flykte, bestemte Steuber seg for å ta problemet opp med den lokale kommandanten. Han vant imidlertid lite gehør fra kommandanten, som hevdet at guttene var der frivillig: «De liker å være her og by frem rumpene sine om natta,» sa han, og fortsatte: «Hvis mennene mine ikke knuller de guttene i ræva, hvem skal de knulle da? Fittene til bestemødrene sine?» Steubers klager fikk ingen resultater. Det fikk heller ikke rapportene han sendte til sine overordnede om overgrepene.

Hørte guttene skrike. I 2012 ble Lance Cpl. Gregory Buckley jr. og to andre amerikanske soldater drept av en 17-årig «te-gutt» som ble holdt på militærbasen av den afghanske kommandanten Sarwar Jan. I sin siste telefonsamtale med sin far før han ble drept, fortalte Buckley jr. at de lå i køyene sine om natten og hørte guttene skrike mens de ble voldtatt av afghanske politimenn. Offiserene deres ba dem om ikke å gripe inn fordi det var en del av den lokale kulturen, fortalte faren Gregory Buckley sr. til New York Times i september. Buckely sr. mener at det amerikanske militærets aksept for barnemishandling førte til sønnens død. «De unge guttene ser at soldatene våre tillater at dette foregår, og anser dem derfor som medskyldige,» sier han. Barnemishandleren og kommandanten Sarwar Jan har siden avansert til en høyere politistilling i det samme distriktet.

Protesterte og ble avskjediget. Den amerikanske kapteinen Dan Quinn sa til New York Times at de «innsatte folk i maktposisjoner som gjorde verre ting enn Taliban». Sommeren 2011 fikk Quinn beskjed om at en av lederne for de lokale politistyrkene de trente opp, hadde kidnappet og voldtatt en fjorten år gammel jente mens hun arbeidet på åkeren. Quinn rapporterte det til den regionale kommandanten, som ga mannen én dag i fengsel – og deretter tvang jenta til å gifte seg med voldtektsmannen.
I september samme år fikk Quinn beskjed om at en lokal politisjef, Abdul Rahman, hadde kidnappet en lokal unggutt, som han lenket fast til sengen sin og brukte som sexslave. Da guttens mor kom og krevde å få sønnen løslatt, ble hun slått av politimennene – men hun fikk etter hvert med seg gutten, og hun meldte selv saken inn for amerikanerne fordi både hun og sønnen var redde for at det skulle skje igjen. Da Quinn konfronterte Rahman, innrømte han forholdet, men lo det bort. Hele konfrontasjonen endte med at Quinn gikk løs på Rahman, noe som igjen førte til represalier for førstnevnte: Både kaptein Quinn og hans medhjelper sersjant Charles Martland ble som følge av hendelsen fratatt kommandopostene sine, og sendt hjem til USA. Rahman skal ikke ha fått noen form for straff.

Norge fortsatt til stede. En talsmann for det amerikanske militæret i Afghanistan skrev i en epost til New York Times at anklager om seksuelle overgrep begått av afghanske sikkerhetsstyrker var en sak for det afghanske rettsvesenet, og at det ikke finnes noe krav om at amerikanske soldater må rapportere det. Pentagon benekter i en uttalelse at de har som offisiell politikk å hindre soldater i å rapportere brudd på menneskerettighetene.
I oktober i fjor erklærte USAs president Barack Obama at USA fortsatt skal ha 9800 soldater i Afghanistan gjennom hele 2016. Deres oppdrag er å trene afghanske sikkerhetsstyrker og å jakte på Al Qaida. «Våre NATO-allierte og partnere vil fortsette å spille en uunnværlig rolle i å styrke de afghanske sikkerhetsstyrkene, blant annet når det gjelder respekt for menneskerettighetene.» Nylig ble det også bestemt at Norge fortsatt skal være til stede med 50 soldater i Afghanistan gjennom hele 2016. Hovedoppgaven deres er å trene det afghanske spesialpolitiet og den afghanske spesialpolitikommandoen i Kabul.
Siden invasjonen i 2001 har over 90 000 mennesker blitt drept i krigen i Afghanistan. Over 26 000 av dem har vært sivile.

Gratis prøve
Kommentarer