Amerikansk justis

«Terroristene fortjener ikke de samme garantier og den samme rettssikkerheten som ville komme amerikanske borgere til gode i en normal juridisk prosess.» Uttalelsen fra USAs visepresident Dick Cheney avdekker med all tydelighet hva det amerikanske vedtaket om å stille utenlandske terrormistenkte for militær domstol innebærer – og hvilken klakkør-politikk vår egen utenriksminister står for. Nå […]

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

«Terroristene fortjener ikke de samme garantier og den samme rettssikkerheten som ville komme amerikanske borgere til gode i en normal juridisk prosess.» Uttalelsen fra USAs visepresident Dick Cheney avdekker med all tydelighet hva det amerikanske vedtaket om å stille utenlandske terrormistenkte for militær domstol innebærer – og hvilken klakkør-politikk vår egen utenriksminister står for.

Nå ville det være all grunn til bekymring bare om de terrormistenkte skulle rettsforfølges etter vanlige amerikanske standarder – som ikke er mye å skryte av. At man skal ta i bruk hemmelig rettergang og senkede beviskrav er uakseptabelt. Det har heldigvis både store grupper i USA, og et bredt spekter av norske politikere, fortstått. Utenriksminister Jan Petersen nekter likevel å ta synspunktene fra blant andre Trine Schei Grande (V) og Jon Lilletun (KrF) til seg.

Det er et grunnleggende prinsipp i enhver rettsprosess at tiltalte er uskyldig inntil det motsatte er bevist utover enhver rimelig tvil. Kravet kan ikke lempes på – uavhengig av hva vedkommende er mistenkt for: Inntil vedkommende er dømt, er vedkommende heller ikke «terrorist» i lovens forstand. Å senke beviskravene fordi man regner med at personen blir funnet skyldig, og slik gjør det lettere å finne ham skyldig, er en logikk som hører den gamle inkvisisjonen, enkelte totalitære stater og deler av det amerikanske rettsystem til.

Vedtaket demonstrerer dessuten igjen en velkjent, og i store deler av verden med god grunn forhatt og foraktet, amerikansk arroganse. Den samme arrogansen som gjorde at gjerningsmennene bak terroraksjonene i USA nyter en ikke ubetydelig sympati i mange land. USA bærer derfor ved til det bålet de selv er brent av. Og de setter mulighetene for internasjonalt fredsarbeid og arbeidet for en internasjonal rettsorden tilbake.

Svaret må være å etablere en internasjonal straffedomstol i FN-regi. Hittil har USA selv vært en av de kraftigste bremseklossene for prosessen med å etablere en permanent domstol. Årsaken er åpenbar: De vil sikre seg at amerikanske borgere ikke står i fare for å bli dømt, før de aksepterer at en ad hoc-domstol etableres. Og det sier igjen noe om arrogansen og den manglende viljen USA har til å underlegge seg en internasjonal rettsorden.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here