xxx

Alt det vi elsker, er forbigående, flyktig, midlertidig


ESSAY: Det er vår selvforståelse som i dag står på spill. Med sine aggressive, til dels oppblåste subjekter har Vestens teknologer, økonomer og kunstnere i århundrer satt seg over naturen. I økosystemet befinner mennesket seg i naturen, det er en del av naturen, som det er helt avhengig av. Kan vi verne om biotoper, habitater, elver, sjøer, jordsmonn, hav og allmenninger? Dette essayet ser på fem bøker der økosystemet undersøkes.

En menneskekropp fordøyer døde dyr eller planter for så å gå til sengs og formere seg; en innsjø utveksler død og levende materie med seg selv og omgivelsene; et imperium okkuperer nye landområder og setter i gang oljeboring: Felles for disse tre hendelsene er at vi har med et  økosystem i interaksjon med omliggende økosystemer å gjøre. Verden består av slike, små og store økosystemer.

Økosystemer endrer seg hele tiden, de endrer seg for å tåle endringer – for å opprettholde seg selv. Det er naturlig. Vi mennesker, like naturlig, vil stabilisere økosystemene for å få gode, forutsigbare liv. Jo mer mennesket tar kontroll over økosystemet naturen for å få forutsigbare liv, desto større blir konsekvensene for mennesket når økosystemet bryter seg løs fra vår midlertidige kontroll for å frigjøre energi og søke ny stabilitet. Mennesket er selv  natur. Hvordan skal vi forstå dette?

Spørsmålet om det er vi som snakker inn i naturen, eller om det er naturen som snakker i oss når vi med teknologier bryter jord og bygger fabrikker – når vi griper inn og endrer naturen, danner kulturer og skaper kunst – er ikke besvart. Det skal heller ikke besvares her, men forbli det åpne, uforutsigbare rommet dette essayet skrives i.

Å forstå ivaretagelsen av økosystemet naturen som alle tings mål og mening.

Til spørsmålet om hvem – eller hva – som snakker, hører spørsmålet om språket: For med hvilke bilder, med hvilke symboler og med hvilken grammatikk beskriver mennesket økosystemet når det fremstiller …

Kjære leser. Du kan lese én fri artikkel per dag. Kom evt. tilbake i morgen. Eller hva med å tegne abonnement? Da kan du kan lese alt (inkludert magasinene) for 69 kr. Om du er det allerede, logg inn i menyen (evt mobilmenyen) i toppen.

Erland Kiøsterud
Forfatter og essayist.

Relaterte artikler