I den drøyt tre timer lange dokumentaren Human fra 2015 lot den franske fotografen og filmskaperen Yann Arthus-Bertrand mennesker fra hele verden fortelle om sitt liv rett i kameraet – og dermed direkte til oss som tilskuere. Til sammen skal han ha intervjuet 2020 mennesker fra 60 forskjellige land, som alle ble stilt de samme spørsmålene, filmet mot en nøytral, sort bakgrunn.

Dette resulterte i en film som framhevet både ulikheter og fellesnevnere og skapte refleksjon rundt hva det vil si å være menneske. Human «blir en slags appell til tilskuerens empati og medmenneskelighet, samt en betraktning om menneskeheten generelt og betydningen av menneskelighet spesielt», skrev jeg i min omtale i herværende avis.

Brutal og hjertevarmende

Slik det framgår av tittelen, portretterer oppfølgerfilmen Woman den kvinnelige delen av klodens befolkning, med samme form og framgangsmåte. Dermed føles det betimelig at Arthus-Bertrand ikke står for regien alene denne gangen, men deler oppgaven med den kvinnelige ukrainskfødte journalisten og filmskaperen Anastasia Mikova. Den nye filmen er basert på intervjuer de har gjort med 2000 kvinner fra totalt 50 land.

«Det føles betimelig at Arthus-Bertrand ikke står for regien alene denne gang»

I likhet med forrige film er Woman inndelt i ulike temaer, som her omhandler forskjellige aspekter av hva det vil si å være kvinne. Allerede fra anslaget, hvor en kvinne forteller om å være offer for menneskehandel, blir det åpenbart at filmen ikke skal utelate volden og mishandlingen verdens kvinner . . .

Kjære leser.
For å lese videre, opprett ny fri leserkonto med din epost,
eller logg inn om du har gjort det tidligere.(klikk på glemt passord om du ikke har fått det på epost allerede).
Velg evt abonnement (69kr)

Abonnement kr 195 kvartal