© pierreballouhey. se libex.eu

Alle begynner livet som narsissister

ESSAY: En reaksjon på dekonstruksjonen av subjektet er i dag en ny subjektiv bølge der alle skal oppdage seg selv på ny. Burde en del forlagsredaktører beskytte slike forfattere mot seg selv?

Eivind Tjønneland
Idehistoriker.
Email: e-tjoenn@online.no
Publisert: 01.10.2019

Enny dag begynner: Du står opp, går på badet og ser deg i speilet. Kontrollererat du er presentabel. Selvopptatt og narsissistisk? Ja. Men det er helt normalt.Og du tar faktisk hensyn til andre – gir ikke blaffen i hvordan du framstår.Selvopptattheten er sosial.

Hvis du ser for jævlig ut, skammer du deg. Forskjellen på ideal og begredelig virkelighet blir for stor. Noen gir da opp, isolerer seg og blir asosiale gærninger. Noen fortrenger sin egen tilkortkommenhet og later som om alt er i orden.

Tendensen til å overvurdere avkommet,er spesielt utbredt blant narsissistiske foreldre.

Andregriper til sminke, Botox og plastisk kirurgi for at virkeligheten skal nærmeseg idealet. Da blir det private også politisk, men ikke bare fordikosmetikkindustrien bruker giftstoffer og plast i sine produkter. Nårskjønnhetskapitalismen spekulerer i forskjellen mellom ideal og virkelighet,utbytter den også vår idealisme.

Skadelig med ros

Sigmund Freuds narsissisme-essay fra 1914 som nå er utgitt på norsk (Til innføring i narsissismen), forklarer hvorfor alle er utstyrt med et jeg-ideal. Når avstanden til idealet blir uutholdelig, kan man forsøke å forene ideal og virkelighet på en selvbedragersk måte. Freud mente at alle hadde denne tendensen, på både kollektivt og individuelt nivå. Han ga en enkel forklaring på idealet: Det er en erstatning for at barnets innbilte allmakt må gi tapt når det blir eldre. Siden vi i utgangspunktet er hjelpeløse, dannes et ideal. Alle barn ønsker å bli store, så de kan gjøre alt det de voksne får lov til.

Vilengter tilbake til et tapt paradis, men må likevel lære å klare oss selv. Imotsetning til mange andre pattedyr er mennesket født for tidlig. Det klarerseg ikke på egen hånd etter fødselen, men er fullstendig hjelpeløst.

Ny Tid i julegave

En nederlandsk undersøkelse slår fast at foreldre som roser barna sine for mye, skaper narsissister. Et team rundt psykologen Eddie Brummelman i Nederland påviste at barn med dårlig selvtillit får mer ros. Det er forståelig – barna berømmes for sin person og ikke for det de gjør. Men overdreven ros virker mot sin hensikt: Den skiller ikke mellom prestasjon og person. Dette skaper en ond sirkel, mener Brummelman. Tendensen til å overvurdere avkommet er spesielt utbredt blant narsissistiske foreldre. Barna som overvurderes, er ikke mer intelligente eller flinkere enn andre.

Disse lederne tåler ikke å bli motsagt,og tapper selskapene for skyhøye lønninger.


… OBS. teksten fortsetter …
Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)

Legg igjen en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.