AKTUELL: SVEIN AASS

Norske Svein Aass representerer de nordiske og baltiske landene i Verdensbankens styre. Han mener Verdensbanken er i ferd med å nærme seg den nordiske profilen.

Oslo 20020820: Norske Ambassad¯rer. Ambassad¯r Svein Aass ved den Norske ambassaden i Teheran

Den rødgrønne regjeringen har vært kritiske til Verdensbankens krav om privatisering og liberalisering av økonomien til mottakerlandene. Hvordan blir dette mottatt?

– Dette er ikke synspunkter vi er alene om. Det er mange land som er enige med Norges linje her. At Norge blir tatt alvorlig vises gjennom at det har vært et rekordbesøk av ledere i Verdensbanken til Norge etter at den nye regjeringen kom til makten. Blant annet har fire-fem visepresidenter, sjefsøkonomen i Verdensbanken og sjefen for bankens Asia-avdeling vært i Norge.

Men har lille Norge innflytelse på beslutningene Verdensbanken tar?

– Det er ikke riktig å si at vi er små. Innen International Development Association (IDA), den delen av banken som gir bistand og ikke lån, er vi den fjerde største bidragsyteren i absolutte tall. Vi spiller ikke solo, men sammen med gruppen av nordiske og baltiske land. Vi har sammenfallende synspunkter når det gjelder bistand, og en enestående profil. Dessuten har Verdensbanken i løpet av de siste 20 årene nærmet seg den nordiske profilen. I bistandsområdet går de inn for en mer helhetlig politikk, og ikke bare store infrastrukturprosjekter. Dette er noe de nordiske landene har jobbet for. For eksempel større fokus på kjønnsmessige perspektiver, sosiale forhold og miljø.

Betyr dette at Verdensbanken har fjernet seg fra sin linje med krav om liberalisering?

– Krav om liberalisering og privatisering er ikke sentralt, men noen ganger er det nødvendig. Ideen til Verdensbanken er at markedet ikke fungerer perfekt og at man derfor trenger en offentlig institusjon.

Hvilke temaer står på agendaen i Singapore?

– Det internasjonale pengefondet (IMF) vil se på spørsmålet om aksjer i fondet. Land i den tredje verden som har styrket sin økonomi vil få større innflytelse. Afrikanske land vil få spesielle betingelser for å få større innflytelse. Vi jobber med en ny strategi mot korrupsjon og en strategi for mellomutviklede land, der 70 prosent av verdens fattige bor. Vi vil også ta opp energi- og utdanningsspørsmål.

I fjor ble Paul Wolfowitz, en av de neokonservative «haukene» i Bush-administrasjonen, leder for Verdensbanken. På hvilken måte har dette påvirket banken?

– Det var en del tilbakeholdenhet da den nye ledelsen tok plass, men mye av den nordiske politikken har blitt styrket. Wolfowitz er personlig engasjert i utvikling og sosiale spørsmål.

Svein Aass deltar på Verdensbankens årsmøte i Singapore 19.-20. september.

Kommentarer