Aktuell: Solveig Fiske

Søndag 17. desember vigsles Solveig Fiske som ny biskop i Hamar etter Rosemarie Køhn. Ånden fra Rose skal videreføres i det liberale bispedømmet.

Ny Tid

Hva gjør deg kvalifisert til den viktige jobben som biskop? – Jeg har en brei kirkelig erfaring. Jeg har vært prest siden 1982, hatt lederverv i kirken, også har jeg vært personalsjef.

Med vigslingen av deg er det fortsatt tre kvinnelige biskoper i Norge. Hvorfor er det viktig med kvinnelige biskoper?

– Det er viktig at begge kjønn er representert på alle nivåer i samfunnet, også i kirken. Dette har jeg vært opptatt av veldig lenge. Begge kjønn i kirken ivaretar en viktig tanke om at likeverd skal komme til uttrykk gjennom likestilling på alle nivå i kirken. Samtidig er det sentralt for at alle skal kunne identifisere seg med kirken.

Du tar tatt til orde for kvotering av kvinner til lederstillinger. Det er de to andre kvinnelige biskopene skeptiske til. Hvorfor er kvotering riktig?

– Det er nødvendig for å oppnå likestilling. Kjønn er et kriterium på linje med andre egenskaper.

Er du for radikal kvinnekvotering også?

– Det kommer an på situasjonen. Grunnen til at vi ikke har flere kvinner i ledende stillinger i dag, skyldes nok kulturen. Menn velger ofte andre menn. Noen kvinner vegrer seg også for å ta slike jobber, fordi de kan være vanskelig å kombinere med familielivet.

Roses ånd bæres videre i det liberale Hamar med Fiske som ny biskop, blir det sagt. Hva betyr liberal for deg?

– Jeg er ikke så glad i merkelapper. Men for meg er en liberal kirke det samme som en åpen folkekirke som ikke har tilleggskrav for medlemskap. Jeg er opptatt av en åpen og raus kirke. Jeg skal gå i Rose sine forspor, men jeg kan ikke være Rose. Hun er en historisk person, som første kvinnelige biskop i Norden. Jeg må være den biskopen jeg kan være ut fra den jeg er.

Tilhengere av nytenkning og en åpen folkekirke vil kalle Rose og deg for modige, fordi dere går imot kirkens konservative krefter. Men hvor modig er det egentlig å følge flertallet av det norske folk?

– Jeg har ikke sagt at jeg er modig, selv om jeg nok var litt modig da jeg snakket om homofiles rettigheter på Kirkemøtet i sin tid. Det er viktig for meg å profilere en åpen kirke. Evangeliet er frigjørende. I vår tid er det også modig å rette søkelyset mot fattigdom. Fattigdomsbekjempelse handler om å tørre. Vi må skape et samfunn med et menneskelig ansikt. Det er så mange krav i dag om produktivitet, effektivitet og friskhet, som skaper tapere.

Bibelen er relativt klar på hva kristendommen mener om homofilt samliv. Hva mener du?

– Vår oppgave er å tolke Bibelen ut ifra en grunnleggende etisk tenkning, og vise hva som er bærekraftig i dag. Alle samlivsregler må sees i lys av den tiden vi lever i.

Vil du vigsle homofilt samboende prester?

– Ja, jeg vil også arbeide for at partnerskap og ekteskap sidestilles. Ikke bare juridisk, men også slik at partnerskap kan inngås i kirken.

Synd-konseptet er sentralt i Kristendommen. Hva er synd for deg?

– Det er synd å krenke andre mennesker. Og da mener jeg ikke bare at hvert enkelt menneske må ta ansvar for ikke å krenke folk rundt seg. Samfunnet og strukturene må heller ikke krenke eller undertrykke mennesker eller grupper.

Men å leve i homofilt samboerskap er ikke synd?

– Nei.

Utroskap da?

– Ja, da krenker man jo et annet menneske. Men hvis den nye biskopen i Hamar skal bli sitert på at utroskap er synd, så legger du opp til en fordømmelse som jeg ikke vil være med på.

Hvorfor vil du beholde statskirken?

– Ordningen vi har i dag er med på å legitimere religionens viktig plass i samfunnet, og det er jeg veldig glad for.

Du mener det er kristendommens plass?

– Nei ikke bare kristendommen. Men det er det dominerende livssynet i Norge. Ved å ha en statskirke bevisstgjøres vi på at tro og livssyn er viktige sider ved livet.

Hva er det som gjør at du ikke stoler på at du og dine meningsfeller i Kirken selv klarer å opprettholde takhøyden uten politikernes hjelp?

– Jeg har ikke sagt at jeg ikke stoler på at vi skal greie det. Men jeg mener at demokratiet i kirken må styrkes først. Videre er jeg opptatt av at dersom det blir en ny ordning i forholdet mellom stat og kirke, så må det ikke bli tilleggskrav til medlemskap utover å være døpt.

Kommentarer
DEL