AKTUELL OLAF THOMMESSEN

Venstres nestleder Olaf Thommessen får kjeft av Utlendingsnemda, men fortsetter sin liberale linje. Nå vil han overføre ansvaret for arbeidsinnvandring til de nye regionene.

Ny Tid

Venstres nestleder Olaf Thommessen får kjeft av Utlendingsnemda, men fortsetter sin liberale linje. Nå vil han overføre ansvaret for arbeidsinnvandring til de nye regionene.

Mens Utlendingsnemnda går ut mot deg, fortsetter du din liberale, innvandringspolitiske linje. I ukas kronikk i Ny Tid skriver du at du vil gi fylkene og så regionene ansvaret for saksbehandlingen for arbeidsinnvandring. Hvorfor det? – Dette er et forslag helt på tegnebrettet, forbildet er hentet fra Frankrike hvor man har et system hvor hvert departement (franske regioner red. anm.) vurderer hva de trenger. Regionene vet hvor skoen trykker best og kan kartlegge behov. Det ville også være en betydelig styrking av lokaldemokratiet.

Du skriver at både høyre og venstre fløy i norsk politikk har funnet sammen i redsel for utenlandsk arbeidskraft. Er dette god, gammeldags fremmedfrykt?- Venstresiden, som LO og Arbeiderpartiet, har tradisjonelt vært mot arbeidsinnvandring i frykt for tap av arbeidsplassene. Høyresiden tror jeg er imot av ren populisme. Ytterligere deler av venstresiden er imot knyttet til kvinnepolitiske spørsmål, som omskjæring tvangsekteskap og kjønnslemlesting som for så vidt er viktige saker. Det er en motstand mot det de oppfatter som mannsdominerte kulturer.

Regjeringen jobber med tiltak for å få økt arbeidsinnvandringen og varsler flere tiltak i en Stortingsmelding på nyåret, vil Venstre samarbeide med regjeringen om slike tiltak? – Det er en betydelig lekkasje av velgere fra Arbeiderpartiet til Fremskrittspartiet. Derfor ser man av og til noen i Arbeiderpartiet som kommer med friske utspill. Men de er ikke grunnleggende uenig med Venstre, eller meg i dette spørsmålet. Etter hvert kommer også FRP merke problemene med å få tak i arbeidskraft, når de trenger håndverkere tilbadet eller hjemmehjelper. Jeg er ganske overbevist om at også de kommer til se behovet til slutt.

Du mener at det at arbeidsinnvandring fører til sosial dumping er en myte, hvordan skal man sikre seg at det ikke blir en realitet?

– Sosial dumping oppfatter jeg som et vikarierende argument. Det er viktig å hindre sosial dumping men det vi må legge til grunn er at hver enkelt person må få bestemme hvor han vil bo eller jobbe. Det er vårt ansvar å ikke utnytte dette, at det er regler og lover på plass. Her har man jo allerede gjort en jobb.

Argumentet for arbeidsinnvandring er at vi trenger flere hjerner og hender, men kan vi ikke risikere å tappe andre land for hjerner, såkalt braindrain? – Debatten om braindrain er jo godt ment, men helt urealistisk. Statistikker viser at 8-10 tilfeller at de vi henter drar hjem, bruker pengene hjemme. Den ekspertisen de opparbeider seg her kommer dermed hjemlandet til gode. Igjen, det er enhver persons rett til å velge hva de vil. Vi kan ikke sette oss på den høye hest og si, vi vet hva som er best for deg.

Terje Skjeggestad, som leder Utlendingsnemda, mener du legger deg for mye opp i deres behandling av asylsaker, Venstre har jo støttet opp om den asylpolitikken som føres. Når skal du slutte å bry deg? – Vi har støttet opp om opprettelsen av UNE, men det er etter hvert en tverrpolitisk enighet om at det har vært gjort en del oppsiktsvekkende vedtak, også utsendelser, hvor man åpenbart ikke har tatt menneskelige hensyn. Det viktigste er nå at vi evaluerer hele ordningen og ser hva vi kan gjøre for å sikre at det utvises bedre skjønn.

Kommentarer
DEL