AKTUELL INGA MARTE THORKILDSEN

- De som prøver å redusere klimadebatten til en debatt om SV, skyter fullstendig over mål, sier Inga Marte Thorkildsen (SV).
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 13.12.2007

Tirsdag ble det brudd i de pågående klimaforhandlingene mellom regjeringspartiene og opposisjonen i Stortinget. Det betyr at et eventuelt klimaforlik blir utsatt til over nyttår. Er du, som saksordfører for klimameldingen og SV-politiker, fornøyd med prosessen så langt?

– Det er jeg faktisk. De to viktigste tingene er jo kommet ut i media, og de prøver opposisjonen å snakke ned fordi de vil fremstille det som om det ikke er grunnlag for et forlik, og at vi ikke har beveget oss en meter. Men at vi nå skal gjenoppta drøftingen om de grønne sertifikatene, og at vi er villige til å bruke tre milliarder i året på bevaring av regnskog, det er faktisk gedigne ting. Det er bare å spørre miljøbevegelsen. De er veldig begeistret for dette.

Venstre-leder Lars Sponheim har kalt forhandlingene for «tulleforhandlinger» og sammenlikner regjeringens klimapolitikk med Fremskrittspartiets?

– Sponheim sa i valgkampen at klimasaken er større enn Venstre. Jeg forventer derfor en mer konstruktiv holdning fra den kanten. Dessuten står det et gasskraftverk på Melkøya og pumper ut én million tonn CO2 i året. Det står respekt av Venstre for at de gikk av på gasskraftsaken i sin tid, men de kan ikke leve på det i all evighet. Forrige regjering gjorde en del ting som vi nå har fått i fanget, deriblant Melkøya-skandalen og Skarv som nå blir bygd ut og som kommer til å øke norske utslipp med én prosent. Begge deler kunne Venstre tatt skikkelig tak i da de satt i regjering, men der satte Høyre seg på tvers. Derfor oppfatter jeg Sponheims

utspill mest som en avledningsmanøver fra Venstre.

Enkelte mener SV har mistet troverdighet i klimaspørsmålet fordi dere har måttet jenke dere for mye i regjering. Har SV tapt ansikt som grønt parti?

-Til det vil jeg bare si at de som prøver å redusere dette til en debatt om SV, skyter fullstendig over mål. Det er ikke noe som er så dumt som å redusere en så viktig sak til et spørsmål om ære for ett parti som sitter i en koalisjonsregjering. Da kommer man ikke videre. De som er opptatt av saken, bør snakke om saken, ikke om SV. Når det er sagt, er det jo sant at dersom SV og Venstre mot alle odds hadde sittet i regjering alene, og hatt rent flertall, så hadde klimapolitikken sett annerledes ut. Men sånn er det ikke. SV fikk 8,8 prosent med oss inn, og vi har faktisk fått gjennomslag for å ta store hjemlige kutt, selv om vi kunne tenke oss å kutte enda mer.

Vil du si at opposisjonen nå driver et kynisk spill for galleriet i klimapolitikken?

– Jeg tror nok de er genuint opptatt av miljøspørsmålet, så sånn sett vil jeg ikke si at det kun er et spill. Men man blir kanskje litt nærsynt når man går og tråkker i Stortinget hele tida. Hvis vi spør de som er på Bali nå, er det liten forståelse for det som har skjedd i de hjemlige forhandlingener. Der borte skjønner de fleste betydningen av regnskogmilliardene. Jeg skulle like å se Per Kristian Foss legge tre milliarder i året på bordet til dette da han var finansminister. I fire år tror jeg knapt han tok ordet klima i sin munn. Mens nå har vi en finansminister som virkelig har tatt bærekraftdepartementet sitt på alvor og som prøver å mobilisere andre lands finansministre til å gjøre det FNs klimapanel oppfordrer til, nemlig å få det å angå hele samfunnet.

Leder av energi- og miljøkomiteen i Stortinget, Gunnar Kvassheim (V), sa til Ny Tid at Arbeiderpartiet er den fremste sinken i norsk klimapolitikk sammen med Frp. Deler du hans oppfatning?

– Nei. Frp er i en helt egen divisjon. Ap er for Kyoto, de benekter ikke at klimaendringene er menneskeskapte, og de er opptatt av at vi skal ta ansvar. Riktignok er Ap et stort parti, som rommer mye forskjellig, blant annet en industritradisjon som de deler med Høyre. I oljepolitikken har Ap vært et av flere partier som har stått for en veldig oljevennlig linje som ikke har ønsket å gi pålegg til selskapene og ikke har villet bremse. Men ting forandrer seg. De siste åra har flere skjønt at klimautfordringen ikke bare er et problem, men også en mulighet til å skape nye arbeidsplasser. Tidsskriftet Arbeidsliv i Norden har beregnet at det kan komme 425.000 nye jobber i Norden innen fornybar energi. Dette kan bli det samme industrieventyret som oljen har vært. Der har vi og Venstre vært i forkant hele veien, og flere kommer nå etter. Så at Ap er den største sinken, det er tull. De er kommet ordentlig i siget, selv om de ennå har et stykke å gå.

Alt i alt: Synes du den hjemlige krangelen litt liten og ubetydelig, sett i lys av forhandlingene på Bali?

– Ja, på en måte synes jeg det. Når vi hører fra Bali hvilke reaksjoner som er kommet på regnskogmilliardene: Folk tror nesten ikke det er sant. Dette kan påvirke hele dynamikken på Bali. Da er det klart at det blir veldig smått når det nesten blir en semantisk diskusjon her hjemme. Jeg synes det er latterlig at noen prøver å framstille det som at bare skal bevilge pengene uten at det er systemer for å håndtere at de faktisk kommer fram. Folk må ha tillit til at pengene blir brukt riktig. En vanlig praksis for en regjering ville være å si at vi skal vurdere å bevilge pengene når det er kommet et system på plass og 19 andre land har sagt seg villige til å bidra med tilsvarende beløp. Vi har derimot sagt oss villige til å gå foran, og på den måten få fart på de andre, sånn at vi lettere kan få mekanismene på plass. Vi er villige til å bruke penger for å få mekanismene på plass. Og ved at vi nå legger penger på bordet, kommer andre land lettere på banen også. Akkurat dette spørsmålet synes jeg nok det hadde kledd opposisjonen å vise en litt stoltere holdning på vegne av Norge, på vegne av det de selv har vært med på å få til, men også på vegne av miljøvernorganisasjoner, inkludert Regnskogfondet, som har spilt en superviktig rolle for å

få dette til.

Kommentarer