Aktuell: Hege Skjeie

Striden om leder Gerd-Liv Vallas framtid har fått det til å koke i LO-organisasjonen. Professor Hege Skjeie tror ikke det har noe med kjønn å gjøre.

Ny Tid

Enkelte forbundsledere har vært ute og sagt at Vallas behandling av Ingunn Yssen neppe hadde skjedd om førstnevnte var mann, har de rett?

– Jeg synes vi får prøve å skille mellom individuelle hersketeknikker og maktstrukturer her. Det er ingen individer som løper rundt og er essensielle kvinner – eller menn, for den saks skyld, inne i organisasjonene. Så slikt snakk blir for meg bare tull. Det er vel mest en ren kjønnsstereotyp tanke – er det ikke? Etter hvert kan vi kanskje heller prøve å forstå hvorfor det først og fremst er kvinner som har frontet denne saken internt, og menn som har frontet den eksternt? Om vi altså strever med å forstå hva kjønn betyr i alt dette.

Yngve Hågensen var sagbruksarbeider og mann. Representerte Gerd-Liv Valla, som kvinne og representant for de offentlig ansatte, et kulturskifte?

– Det er ingen tvil om at skillet mellom privat og offentlig sektor har vært et av de mest sentrale de siste tiårene, og at det har skjedd en tyngdeforskyvning internt i LO i retning av offentlig sektor. Men det skulle også bare mangle – det betydde først og fremst at offentlig sektor ble litt mindre marginalisert. Det er helt sikkert et kulturskifte også, men mest

representerer denne endringen et mer balansert, nyansert samfunnssyn, spør du meg. Og det er ubetinget bra.

Valla har hatt fokus på likestilling og lavtlønnsgrupper siden hun overtok lederklubba i 2001. Hva skjer om hun går?

– Det er nok ikke Gerd-Liv Valla som fronter likelønnskampen i Norge som sådan, så det blir ikke mye verre enn det allerede er. LO har alltid prøvd å definere likelønnsproblemet på sin måte, det vil si først og fremst og aller helst som et lavtlønnsproblem. Jeg opplever ikke at Valla har representert noen revolusjon når det gjelder å åpne opp for flere aspekter her. Det er det vel heller Bente Slåtten og sykepleierforbundet som har klart. De helt utenfor LO, med andre ord.

Har fokuset på likestiling og lavtlønnsgrupper vært i konflikt med andre interesser innenfor fagbevegelsen?

– Det har det så absolutt, likelønnsreguleringer har for eksempel tidvis blitt ansett i LO som en trussel mot hele «den frie forhandlingsretten». Ikke minst slik den har blitt forstått av privat sektor. Det er derfor likelønn har vært så svakt regulert gjennom likestillingsloven også. I sin tid truet LO med å sabotere hele likestillingsloven om ikke regjeringen holdt fingrene unna lønnsfastsettelsen på dette området. Her var det «frontfagene» som skulle bestemme.

Kommentarer
DEL