Aktuell Anders Heger

11. juni kom årets forlagsbombe: Cappelen og Damm slår seg sammen. Cappelennestor og litteraturredaktør Anders Heger tror fusjonen blir bedre for leserne, men er lei Anne Holts utspill.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Hvor lenge har du visst om fusjonen Cappelen Damm, som nå blir eid 50 prosent av svenske Bonnier og danske Egmont?

– Jeg har visst om dette en stund, men jeg vil ikke presisere det noe mer. Det jeg kan si, er at jeg ikke har hatt noe med selv fusjonen å gjøre.

Hva synes du om sammenslåingen?

– Jeg ser på dette som en situasjon full av muligheter. Det jeg har sporet rundt om i bygningene her på Cappelen, er også en forventningsfull nysgjerrighet.

Hvem tror du fusjonen blir bedre for?

– Dette er en fusjon som forrykker konkurranseforholdene i norsk bokbransje. Paradoksalt nok øker konkurransen ved at to av konkurrentene slår seg sammen. Grunnen til det er at Gyldendal-Aschehoug-konglomeratet og De norske bokklubbene nå får konkurranse i sin egen størrelsesorden. Slik sett er dette en fordel. Når det gjelder den norske litteraturen som sådan og norske forfatteres vilkår generelt, tror jeg virkningen kommer til å være mye mindre enn det man tror. Både Damm og Cappelen kommer til å utgi samme type bøker av samme kvalitet som før.

Men hvem rammes av at Cappelen og Damm slår seg sammen?

– Ingen kommentar.

Småforlagene da? Noen få store og mange små?

– Det vi har sett begynne å utkrystallisere seg i det siste, er en oppblomstring av småforlag. Vi fikk en mangfoldighet med mange små ivrige reptiler, mange små utfordrere. For leserne er dette en mye heldigere og sunnere situasjon enn vi var i fjor. De tre store forlagshusene vi nå

kommer til å ha – Gyldendal, Cappelen Damm og Aschehoug – det blir en god ting. Svenske Bonnier og danske Egmont gjør nå sin første stor-skandinaviske investering ved å satse sammen i Norge.

Er dette begynnelsen på skandinavismen som Bjørnstjerne Bjørnson drømte om? Forlagsverdenes svar på SAS?

– Jeg forstår spørsmålet veldig godt. Den internasjonale forlagsverden operer med veldig store enheter. Og det er helt klart at språkområdene i Skandinavia lenge har vært for små til å dyrke frem konkurrenter. Både Egmont og Bonnier har for lengst krysset landegransene. Men jeg tror ikke dette kan kalles et skandinavisk samarbeide, nei.

Men betyr ikke dette at norsk forleggeri i større grad blir styrt fra Danmark og Sverige?

– På forleggerisiden har vi ikke noen som helst indikasjon på det. Bedriftsmessig har selvfølgelig eieren påvirking på bedriften som totalitet.

Men vi i Cappelen har vært utenlandsk eid i 20 år, gjennom Bonnier, og den som skulle forsøke å spore opp noe som kan likne svensk påvirkning vil få en enormt vanskelig jobb.

Hvordan ser du på muligheten fremover?

– Situasjon full av muligheter. Jeg er ikke i tvil om at Cappelen står bedre rustet i dag enn for 14 dager siden. Cappelen blir tydeligere i markedet. Det man veldig lett glemmer, er at det på bokhandlersiden har skjedd en veldig stor grad integrering, dette må også møtes av en

integrering på forlagssiden.

Hvordan ser forlagssituasjonen i Norge ut i 2010?

– Jeg er blitt litt for gammel og treg til at jeg gidder å komme med spådommer som blir overprøvd av virkeligheten. Det vil skje masse i stort tempo.

Tidligere Cappelen-forfatter Anne Holt, nå på Piratforlaget, sa til Dagbladet at dette er en nedleggelse av Cappelen, og at Damm er den sterke part. Enig?

– Anne Holt er vel ikke akkurat en 100 prosent objektiv vurderer av dette. Jeg er for lengst blitt lei av å kommentere Anne Holts uttalelser. Jeg er også lei av å spekulere i hva motivene hennes kan være. ■

CAPPELEN DAMM AS

■ 11. juni ble det offentliggjort at forlagene J.W. Cappelen og N.W. Damm & Søn slår seg sammen. Myndighetene må godkjennere fusjonen, det kan skje i august.

■ Cappelen Damm AS skal eies med 50 prosent av svenske Bonnier og 50 prosent av danske Egmont, som i dag eier henholdsvis Cappelen og Damm.

■ Cappelen Damm hadde med bokhandlerkjeden Tanum i 2006 en omsetning på 1,5 milliarder kroner. Gyldendal hadde 1,65 milliarder og Aschehoug 1,3.

---
DEL