Sakprosa: januar

...
Kaisa Ytterhaug
Ytterhaug er frilanser i Ny Tid.
Email: ykaisa@hotmail.com
Publisert: 03.01.2018

Hanne Lillebo:
Obstfelder – en biografi
Gyldendal. Norge

Dikteren Sigbjørn Obstfelder ble født i Stavanger i 1866 og døde i København i 1900, men til tross for sitt korte liv, rakk han å skrive seg inn i den norske litterære hukommelsen med blant annet det udødelige diktet Jeg ser. Den nyskapende dikteren debuterte med Digte i 1893, og kalles gjerne «Nordens første modernist».  Nå har Obstfelder fått et omfattende litterært testamente etter seg, på hele 700 sider. Biograf Hanne Lillebo har arbeidet med forfatterskapet i nærmere 20 år, og tegner et sterkt og levende portrett, ikke bare av dikteren, men også av tiden og de strømningene som var med på å forme ham og hans tenkning.

Matthieu Ricard og Wolf Singer:
Beyond The Self. Conversations Between Buddhism and Neuroscience
MIT Press. UK

I en tid som vår, der vi daglig blir bombardert med inntrykk, blir også behovet for å finne inn til seg selv helt nødvendig. Noen oppsøker naturen, andre setter seg og mediterer. Over en periode på åtte år fant en utvidet samtale sted mellom to gode venner med felles interesse for bevissthet. Denne boken er en dialog mellom Ricard som er buddhistisk munk, men også molekylærbiolog, og Singer, som er hjerneforsker. Av temaene som tas opp kan nevnes meditasjon, mindfulness, fri vilje, tidligere liv og nær-døden-opplevelser. Og om hva magiske øyeblikk gjør med oss: en kveld under stjernehimmelen som får byrdene  vi bærer på til å forsvinne og man kjenner en «harmoni med andre, med seg selv, med verden». Dette er ikke nytt, vi opplever vel alle slike stunder av magi, men det er dialogen omkring temaet som er ekstra berikende i denne livsbejaende og kloke samtaleboken.

Mitchel Resnick:
Lifelong Kindergarten. Cultivating Creativity Through Projects, Passion, Peers and Play
MIT Press. UK

For å trives i en verden som stadig er i endring må vi lære av de unge, mener læringsekspert Mitchel Resnick. Vi bør lære å tenke og handle mer kreativt, det betyr med mer fokus på fantasi, på å skape, leke, dele og reflektere. Forfatteren, som i flere tiår har jobbet med teknologi i læringsøyemed, blant annet med LEGO, løfter i denne boken frem den oppfinnsomheten barn og unge naturlig besitter. For Resnick har vi ikke bare beveget oss fra industrisamfunnet til informasjons- og kunnskapssamfunnet; vi er straks over i det kreative samfunnet. Han foreslår at vi hjelper ungdommen i overgangen til dette kreative samfunnet ved å sikre dem muligheten til å følge sine interesser og utforske sine ideer, og hjelper dem til å utvikle sin egen stemme. «Disse verdiene er viktigere i dag enn i noe samfunn vi har hatt tidligere,» mener Resnick.

Kommentarer