Aksjonistene vil aldri gi opp kampen for Førdefjorden

Av: Tina Vågenes Det er på tide å finne frem kjettinger og hengelåser. Vi lover lenkeaksjoner om det trengs. Nordic Mining planlegger en gruve i Sogn og Fjordane som vil legge store deler av Førdefjorden død. Folk i nærområdet vil ikke ha denne gruven, og mange truer med å flytte langt bort. Når gruveselskapet likevel […]
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 14.10.2015

Av: Tina Vågenes

Det er på tide å finne frem kjettinger og hengelåser. Vi lover lenkeaksjoner om det trengs.
Nordic Mining planlegger en gruve i Sogn og Fjordane som vil legge store deler av Førdefjorden død. Folk i nærområdet vil ikke ha denne gruven, og mange truer med å flytte langt bort. Når gruveselskapet likevel hevder at de lokale er på deres side, kommer arrogansen virkelig frem. Det er på tide å finne frem kjettinger og hengelåser for å stoppe dem.

Ja, tross fagmiljøers nei. Selskapene og lobbyistene som jobber for norsk mineralnæring, feiret 17. april i år. Da fikk Nordic Mining tillatelse fra Regjeringen til å sprenge Engebøfjellet i Sogn og Fjordane og dumpe avfallet i Førdefjorden. Alle som bryr seg om bevaring av natur og matproduksjon i fjorden, fikk derimot et hardt slag. Selskapet fikk ja til å dumpe 250 millioner tonn gruveslam og kjemikalier i fjorden, til tross for sterke protester fra blant annet Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet. Hvordan noen fremdeles kan ha tillit til at Regjeringen lytter til fagpersoner, er vanskelig å fatte for miljøbevegelsen.

Vi lover lenkeaksjoner. Etter avgjørelsen kom det voldsomme reaksjoner, som statsministeren i kjent stil ikke vil anerkjenne. «Saken er avgjort,» sier Erna. Det vil nok mange være uenig i. Nordic Mining mangler tre konsesjoner for å starte, samt kapital. Natur og Ungdom har sammen med Naturvernforbundet, Vevring og Førdefjorden Miljøgruppe klaget avgjørelsen inn til Kongen i Statsråd og EFTA-domstolen. Og kanskje viktigst av alt – vi lover lenkeaksjoner for å stoppe gruven hvis det trengs.

Når over 1700 mennesker har sagt seg villige til å aksjonere ulovlig, må det være håp.

Lenkeaksjoner er et kjent konsept innenfor naturvern- og miljøbevegelsen. Mange kjenner til de voldsomme protestene under Alta-kampen på 70- og 80-tallet, og hvor store innvirkninger aksjonene hadde. Aksjonistene som ble arrestert, vant ikke saken – men ved å bryte loven vant de noe større. Stortingsrepresentant Rasmus Hansson satt en måned i fengsel i forbindelsene med aksjonene ved Alta-vassdraget. I dag ville det kanskje vært vanskeligere å få 800 aksjonister til en ulovlig leir i Finnmark midt i den verste vintertiden. Men likevel: Når over 1700 mennesker har sagt seg villige til å aksjonere ulovlig for Førdefjorden og Repparfjord, hvor det også planlegges gruvedeponi, må det være håp.

En stolt tradisjon. Hvordan stopper man et gruveprosjekt som både næringsministeren, klima- og miljøministeren og kommunal- og moderniseringsministeren har satt sin prestisje i? At en høyreregjering vil sprenge et fjell og dumpe det i en fjord burde ikke sjokkere, men det kan føles håpløst å skulle stoppe planene. Selv om mange ser på sivil ulydighet som ekstremt, har det lenge vært en anerkjent måte å kjempe frem en sak på. Gandhi og frigjøringen i India, kampen for sortes rettigheter i USA og kampen for kvinners rettigheter har brukt ikke-voldelig sivil ulydighet for å vinne frem. For mange er det en stolt tradisjon miljøbevegelsen nå fortsetter med for Førdefjorden.

Fortsatt mange muligheter. Det kan virke som om Nordic Mining ikke er særlig langt fra å starte rutilgruven fra Engebøfjellet. Men inntil røret er lagt i fjorden, er det ingen grunn til å gi opp. Det er fremdeles mange muligheter til å stanse dem. Ved lokalvalget i september kan man endre sammensetningen i kommunestyrene i Sunnfjord og fjerne den lokale godkjenningen. En dom fra ESA, EØS’ overvåkingsorgan, kan gjøre selve avgjørelsen fra regjeringen ulovlig. Direktoratet for mineralforvaltning kan nekte konsesjon. Men kanskje viktigst av alt: De 1700 menneskene som har sagt seg villig til å lenkeaksjonere, kan også stanse Nordic Mining. Ti aksjonister som sitter lenket foran en gravemaskin, har mer å si enn alle verdens festtaler fra ivrige politikere. Over tusen aksjonister kan slå enda hardere. Å bryte loven er noe miljøvernere ikke tar lett på – vi gjør det ganske sjelden. Men for å redde fjordene våre må vi gjøre det som trengs.


Vågenes er sentralstyremedlem i Natur og Ungdom. Kommentar fra samarbeid med Radikal Portal. tina@nu.no.

Kommentarer