© Tine Poppe. Post factual landscapes derive from observing a political culture in which debate is framed largely by appeals to emotion disconnected from the details of policy

Agamben og avståelsens etikk


Fellesskapet som skal komme er en lærd, rik, kompleks og til dels dunkel tekst. Her og der grenser den til mystikken: Agamben tømmer væren for en patriarkalsk Gud Fader med den ene hånden og gjeninnfører med Spinoza alle tings guddommelighet med den andre, før han trekker det hele tilbake inn i det profane, for så å holde «løsningen», en dirrende aura, frem for oss.

Forfatter og essayist.
Email: ekio@online.no
Publisert: 18. august 2017
Fellesskapet som skal komme
Forfatter: Giorgio Agamben
Forlag: H//O//F, Norge

To forsøk på å etablere fellesskap preget forrige århundre; begge led skipbrudd. Det ene, sovjetkommunismens, som i utgangspunktet søkte rettferdighet, ville bygge et fellesskap basert på kollektiv eiendomsrett, styrt av en selvoppnevnt elite, proletariatets diktatur. Det andre, fascismens, som søkte urettferdighet, ville bygge et fellesskap basert på biologisk renhet og styrke, styrt av en selvbestaltet diktator.
Begge samfunnsformene delte ett sentralt trekk med fellesskapene som menneskene gjennom tidene har etablert, om det har vært klanens, klassens, rasens, religionens, krigens, kjønnets eller fedrelandets: Fellesskapene vi kjenner til blir etablert ved å avgrense seg i …

Kjære leser. Du kan lese 4 frie artikler i måneden. Kom evt. tilbake neste måned. Evt tegn abonnement (69kr/mnd) for å kunne lese alt (inkludert magasinene). Om du ikke er det allerede. Logg inn eller registrer deg først i toppen/menyen før bestilling.

Abonnement kr 195 kvartal