Feilkopierte høyreekstreme

Tusenvis av nordmenn raste mot svensk etnolog: Norsk presse påsto han mener suksessboka Hel ved er «rasistisk». Men nå innrømmer Aftenposten at de hadde lest høyreekstrem blogg, før den norske avisa lagde en verre versjon selv.

Torbjørn Tumyr Nilsen
Tumyr Nilsen skriver jevnlig om miljø for Ny Tid.

(Oppdatert 28.03.13 med lenker til artikler etter Aftenpostens oppslag, Ny Tid anm.)

Medieetikk. «Den svenske etnologen Jonas Engman mener den norske suksessboken Hel ved truer likestillingen og er rasistisk (…) Heldigvis for norsk selvfølelse har de [svenskene] også folk som Jonas Engman i sine rekker, som presterer det rene tøv når han bruker øksa på Hel ved

Slik konkluderte Vårt Lands kommentarredaktør Jon Magne Lund 13. mars, under tittelen «Helt sprøtt.» I likhet med presse over hele landet – fra NRK til Østlendingen og Bergens Tidende – raljerte han mot forsker Engman ved Nordiska museet i Stockholm.

Bakgrunnen var en stort oppslått nettartikkel på Aftenposten.no, publisert klokka 21.27 mandag 11. mars. Tittelen var: «Svensk akademiker: Norsk ved-bok er rasistisk.» Ingressen: «Den norske suksessboken «Hel ved» truer likestillingen og er rasistisk, mener svensk universitetslektor.» (NB! Aftenposten endret tittel/ingress 20. mars, etter at Ny Tid tok kontakt. journ. anm.) Og neste setning: «’Et hot’ mot likestilling og integrering av innvandrere, det sier den svenske etnologen Jonas Engman til svenske Expressen.»

Artikkelen på nettsiden til Norges største avis skapte enorm debatt: Over 240 innlegg ble skrevet på Aftenpostens nettsider, over 1500 likte og anbefalte artikkelen på Facebook bare via aftenposten.no. Og den spredte seg til alle mediekanaler, inkludert radiodebatter på NRK. Det er bare ett problem: Gjengivelsen er feil. Engman har aldri sagt noe om at Lars Myttings bok er «rasistisk» eller «et hot».

Faksimile: Expressen 5. mars.

Expressens artikkel den 5. mars, skrevet av nestoren Arne Lapidus, var svært positiv overfor Hel Ved. Alt om hogging, stabling og tørking – og vedfyringens sjel (Kagge), en bok som allerede har solgt 65.000 eksemplarer i Sverige. Expressens tittel var «Veden håller elden och folket levande».

Gjenga svensk blogg

Engman forsikret Expressen om at han ikke hadde lest boken, og intervjuet ble derfor om ved generelt. I artikkelen 5. mars sier han blant annet at vedinteressen «handler om en slags nostalgi over bondesamfunnet og det svenske folkhemmet». Men Engman sa ingenting om at boka var «rasistisk» eller en «trussel». Og forskeren sa aldri at verken boka, ved eller norske Mytting «hindrer likestilling».

– Nei, jeg har aldri ment at boken er rasistisk. Jeg ville aldri sagt det, og det sto heller aldri i Expressens artikkel at jeg synes boken var rasistisk. Dette er en klassisk tidninganka – avisand, sier Engman på telefon til Ny Tid.

Men hvor har da Aftenposten tatt sine påstander om «rasisme» og «trussel» («hot») fra? Det viser seg at Aftenpostens artikkel ble publisert seks døgn etter Expressens, men kun 20 timer etter at den svenske bloggen friatider.se natt til mandag 11. mars (kl. 01.48) la ut en kort, usignert tekst under tittelen «Expressen: Bok om vedklyvning rasistisk.» Det svært høyreorienterte og innvandrerfiendtlige Fria Tider ble opprettet i 2009 som en såkalt nettavis. Den omtaler seg selv som «paleokonservativ», men blir blant annet av Stiftelsen Expo, svensk antirasistisk forum, omtalt som «høyreekstrem».

Fria Tider påstår i sin Expressen-gjengivelse at Engman «anser att boken är ett hot mot jämställdheten och integrationen av invandrare». Men heller ikke dette nettstedet påstår at Engman selv faktisk sier noe om «hot» eller «rasistisk». Bloggskribenten siterer formelt sett Engman slik det var i Expressen, i motsetning til Aftenposten – der Fria Tiders påstander og verdensbilde blir gjengitt som å være Engmans ord. Fria Tider har også en pågående konflikt med Expressen. Men bloggen Fria Tider blir ikke nevnt med ett ord i artikkelen i Aftenposten – kun Expressen.

Overrasket forsker

Forsker Jonas Engman blir svært overrasket når Ny Tid forteller han at den omfattende mediedekningen i Norge ser ut til å ha kommet etter en feilgjengivelse av nettstedet friatider.no.

– Jeg har aldri lest Fria Tider og har ingen kjennskap til det nettstedet. Men det er interessant at det kan se ut som om Aftenposten har fått det derfra. Da blir ting litt verre. Dette er veldig godt eksempel på hva som skjer dersom man ikke er kildekritisk nok til det man leser på blogger og wikipedia. Media har sammen med akademia et ansvar for å finne rett informasjon på internett, sier Engman.

NRK Radios program «Kulturnytt» inviterte han til debatt om boken.

FRIA TIDER: Den svenske bloggen Fria Tider kl. 01.48 den 11. mars.

– Jeg stilte til intervju uten å vite hva dette handlet om. Jeg er vant med medier, men jeg forsto underveis i intervjuet at journalisten ville ha meg inn i en rolle, for å forsvare meg. Men jeg hadde jo aldri sagt at boken var rasistisk. Jeg kan jo selv tenke meg å kjøpe boken, så det ble en helt absurd situasjon. Jeg takket siden nei til mange henvendelser om å stille opp i debatter i Norge, sier Engman.

Følte du at man i Norge ønsket å misforstå dine kommentarer i Expressen?

– Absolutt, de ville ha meg i en rolle. Ingen ville høre på det jeg egentlig sa. Jeg forstod også at dette ikke handlet om meg, det handlet om noe helt annet. Ved høres kjedelig ut, men det ligger noe veldig ømt og følsomt her, sier Engman, som også fikk en rekke ubehagelige eposter nordmenn i etterkant av medieoppslagene.

Sakene med feilsiteringene av deg ligger fremdeles ute på Aftenposten og andre norske nettaviser. Hva tenker du om det?

– Det virker rett og slett som slurv og dårlig journalistisk håndverk. Personlig bryr jeg meg ikke, men jeg er interessert i hvordan media opptrer i ulike sammenhenger, sier Engman.

I Expressens artikkel er det ironisk nok Lars Mytting selv som opplyser at Hel ved har et «maskulint preg» og at boka «befester et gammelt kjønnrollemønster», noe som ingen i norsk debatt har kritisert eller kommentert til nå. Expressen skriver:

«Boken har maskulin prägel, man kan säga att den befäster ett gammalt könsrollsmönster. Men den framhäver en mjuk maskulinitet, att man gör något för familjen, säger Lars Mytting.»

Likevel er det Engman som ble hengt ut. Han avslutter:

– Jeg trenger ingen unnskyldning, men det bør jo føre til en slags reaksjon og korreksjon, sier Engman.

Siterer Aftenposten

Bloggen Fria Tider fikk på sin side med seg Aftenpostens dekning og de mange norske reaksjonene. I en ny, usignert artikkel 12. mars – dagen etter debatten startet i Norge – skriver det svenske nettstedet under tittelen «Svårt ta kritikken på alvor»:

«Den norske författaren Lars Mytting svarar nu på kritiken från den svenske genusvetaren om att hans bok om vedhuggning skulle underblåsa «grumliga politiska strömningar», rapporterar Aftenposten

Reaksjonene fra sentrale norske politikere og redaktører blir også referert i etterkant av Fria Tiders oppslag, som også nå leses av tusenvis:

«Den liberala kritiken av Myttings bok har lett till upprörda reaktioner bland norrmän.

«Lars Myttings bok om ved är rasistisk, menar helgalen svensk», skriver E24.no:s chefredaktör Per Valebrokk på Twitter.

«Gott att den svenske genusforskaren tar bladet från munnen och säger vad alla egentligen tänker: att vedeldning är rasism», menar Erik Flöan, som sitter i Unge Höyres styrelse.»

.

*****

Innrømmer ekstrem kilde

Kulturredaktør Knut Olav Åmås innrømmer at Aftenposten tok påstander fra svensk blogg, uten å opplyse om det. Aftenposten endrer tittel og ingress, men ikke i hovedteksten.


TORBJØRN TUMYR NILSEN

Intervju. – Hva har skjedd i saken med de påståtte rasismepåstandene mot Hel ved-boka, Knut Olav Åmås? Hvordan kunne denne saken bli publisert?

– Saken ble publisert på nett fordi den er en interessant diskusjon om nordisk kultur, likestilling og integrering blant annet ut fra årets 2012s norske bokbestselger. Men tittelen og ingressen er strukket for langt. Engman har ikke kalt boken Hel ved for «rasistisk», svarer Åmås.


– Er dere enig med Engman i at dette er en tidninganka/avisand?

– Vi har ikke vært etterrettelige nok.

– Noen timer før Aftenpostens artikkel 11. mars skrev bloggen Fria Tider at det skal ha stått i Expressen at Hel Ved var rasistisk. Er det denne bloggen dere egentlig skulle referert til, er dette kilden?

FAKSIMILE: Aftenposten.no etter at Ny Tid opplyste Norges største avis om deres faktagrunnlag. Tittel/ingress ble endret kl. 13.07 20. mars.

– Den er avisens kilde i tillegg til Expressen-saken. Vi burde henvist til denne bloggen for å belegge hvem som tolket saken som anklager om «rasisme».


– Har dere vært kildekritisk nok i denne saken?

– Nei, vi har brukt en kilde på en uheldig måte.


– Flere norske medier har tatt Aftenpostens artikkel på alvor. Vil dere korrigere slik The Times nylig gjorde i Qatar Football League-saken – en tabbe som Aftenposten selv harselerte over 18. mars?

– Når dette leses i Ny Tid, er saken rettet på nett, der vi publiserte den, og så har vi redegjort for feilen på et synlig sted i saken. Jeg har også onsdag skrevet til Engman og orientert ham, avslutter Åmås.

* Definisjon på «avisand» i Store Norske leksikon: «oppdiktet historie, bevisst løgn i en avismelding. Mulig opprinnelse det tyske blaue Ente, `oppdiktet fortelling`. Fransk: canard, canards des journaux; engelsk: hoax.»


*****


Oppdatering 1:


Et par timer etter at Ny Tid fikk svar fra Åmås og Aftenposten, ble følgende to setninger lagt inn i deres nettsak den 20. mars kl. 13.07:


«NB: I den opprinnelige versjonen av denne saken var tittel og ingress misvisende. Etnologen Jonas Engman har ikke kalt boken «Hel ved» for «rasistisk».»

Tittelen hos Aftenposten.no ble da endret til: «Svensk akademiker: Ved-hugst hindrer likestilling.»

Ingressen på artikkelen hos Aftenposten.no ble 20.03. endret fra «Den norske suksessboken «Hel ved» truer likestillingen og er rasistisk…» til:

«Fokus på ved og vedhugst, som gjennom den norske boken «Hel ved», virker ødeleggende for likestillingen og kan virke ekskluderende for innvandrere , mener svensk universitetslektor.»

Ny Tid har ikke fått svar på hvorvidt Aftenposten mener det er dekning for denne nye gjengivelsen av Engmans uttalelser til Expressen. Fria Tiders påstand om at boka oppfattes som en «trussel» står 22. mars fremdeles ukorrigert i brødteksten hos Aftenposten, med feilaktig referanse til Expressen:

«’Et hot’ mot likestililng og integrering av innvandrere, det sier den svenske etnologen Jonas Engman til svenske Expressen.»

Den norske kulturforskeren Olav Christensens angrep på «forvirrede» Engman, basert på uriktig gjengivelse, står fremdeles uendret på nettsidene til Norges største avis, som her: «- Denne mannen ser spøkelser ved høylys dag. Påstandene mangler enhver form for belegg i empiri.»)

Oppdatering 2:


Søndag 24. mars kl. 10.57 ble følgende tekst lagt inn på Aftenpostens nettartikkel http://www.aftenposten.no/kultur/Svensk-akademiker-Norsk-ved-bok-er-rasistisk-7144345.html#.UU93vxwud5H:


«NB: I den opprinnelige versjonen av denne saken var tittel og ingress misvisende. Etnologen Jonas Engman har ikke kalt boken «Hel ved» for «rasistisk». Dette ble korrigert 20.3.

Artikkelen er i etterkant også redigert 24.3 fordi flere kilder nedover i artikkelen kommenterte forhold som gjaldt rasismeanklagen, uten at det altså var belegg for denne. Aftenposten beklager kildebruken og feilene.»


****


Tillegg:


Aftenposten har gradvis fjernet sitt opprinnelige oppslag, som viser at 1565 personer «anbefaler dette» så sent som 20. mars. Etter rettelsene er det 4 (fire) som liker artikkelen. Her er Ny Tids skjermdump av kulturartikkelen fra formiddagen 20.03.13 (NB! Journalistens navn er her fjernet av Ny Tid):

Her er den beste likte kommentartråden på Aftenposten-artikkelen per 26.03.2013:

NB! Navn er anonymistert.


«Jørgen xxx for 15 dager siden

Jeg tror jeg dauer…….er det mulig å si at denne er rasistisk?

453 likes

 • xxxx
  Er ikke så rart da… Mener det stod en plass i boka at mørkt treverk brenner dårligere enn lys ved 😉
  256 likes

  • Julia xxx for 15 dager siden

   Det er endel mennesker i denne verden som ikke har mye meningsfullt å drive med. La oss ikke hisse oss opp av dette røret. Engman har bestemt seg for å kaste bort livet på et unyttig tullefag som etnologi. Han har således fritatt seg selv fra meningsberettigelse i ethvert fornuftig tema. Det aktuelle tema dreier seg utelukkende og føleri og svada.

   180 likes

   • Det aktuelle tema? Hele hans ‘fag’ dreier seg om føleri og svada…LOL

    Det som er fint med uttalelsene til disse forvirrede svenskene er at vi får en diskusjon opp om norsk kultur. Enhver gruppe (her; nordmenn) som angripes fra utsiden vil stå sammen på en sterkere måte…

    Etter ‘angrepet’ på Kardemomme by gikk jeg inn og såg en del på svensk tv (youtube)…interresant å se at den politiske debatten der er langt mer ‘PK’ enn i Norge med sterke nedsablinger av PK kritikere

    Jeg tror meninger og holdninger i våre to land er mer ulik enn mange vil tro. La oss holde oss på det langt mer fornuftige nivået er allerede er på sammenlignet med Sverige…

      • Inger

        Strindberg var i åndelig forstand Ibsens lærjunge og samme argumentasjon følger. Alfred var ikke noe annet enn en industrialist med betenkeligheter. Lagerløf kjenner jeg for dårlig til å uttale meg. Jeg minnes bare en av fortellingene omsatt til hørespill, tonesatt av jeg husker ikke hvem. Det ga et visst inntrykk, men hun ble aldri en internasjonal størrelse like lite som alle andre kunstnere. Det er denne promblemstilling jeg har heftet meg ved. Det er ikke engang åpent for argumentasjon hvorvidt Sverige har hatt flere kulturpersonligheter enn Norge. Det skulle bare ikke mangle om en hevder overlegenhet og består av dobbelt så mange innbyggere.

        Dette synes dog å være på vei til å snu. Svensk kultur er i ferd med å forvitre i multikulturrelativisme…»
  (Dette er et utdrag fra Ny Tids ukemagasin 22.03.2013. Les hele ved å kjøpe Ny Tid i avisforhandlere over hele landet, eller ved å abonnere på Ny Tid –klikk her. Abonnenter får tidligere utgaver tilsendt gratis som PDF.)

  ---
  DEL