Afghansk girl power


Om du ønsker å drive en jenteskole i Afghanistan, kan det hende du må sjekke vannforsyningen for gift hver morgen. Er det verdt det?

Nita er freelance journalist og kritiker for Ny Tid.
Email: olivianita@outlook.com
Publisert: 2017-07-13
What Tomorrow Brings
Regisør: Beth Murphy
(USA)

Utdanning for kvinner er et sensitivt tema i Afghanistan. Det er vanlig med angrep fra opprørere som er imot at kvinner utdannes – men ofte ligger de mest grunnleggende utfordringene innen familiene til jentene det angår, og samfunnet de er en del av. Det kan synes nytteløst å prøve å finne løsninger på denne knipen, men den amerikanske dokumentaristen Beth Murphys film What Tomorrow Brings forteller noe annet. Filmen bringer håp rundt det som ofte fortoner seg som en håpløs kamp, og får deg til å innse at den virkelige faren ikke ligger i selve kampen, men heller i den medlidenhetsslitasjen vi gir etter for når vi opplever vanskeligheter vi ikke oppfatter som våre egne.

Det er nettopp denne slitasjen på engasjementet regissør Murphy ønsker å gjøre noe med. Opptakene til What Tomorrow Brings strakte seg over en periode på åtte år, og beretter om dagliglivet ved Zabuli Education Center, en skole for jenter i området Deh Sabz, ikke langt fra Kabul. Under spørreseansen ved Movies That Matter-festivalen i Haag, sa Murphy: «Jeg ville at filmen skulle bli et svært nærgående portrett av lærerne og elevene, både i hjemmene deres og på skolen.» Og det er nøyaktig dét filmen er blitt.

Søsterskap

Skolen ble grunnlagt av Razia Jan, en afghansk kvinne som etter flere tiår i USA bestemte seg for å vende tilbake til Afghanistan og bidra til å gjenoppbygge landet. Jan var modig og hardnakket nok til å opprette en skole for jenter, til tross for det lokale presset om å lage en skole for gutter i stedet. Helt fra starten av trengte hun samtykke fra landsbyens eldre – en gruppe menn med lav utdanning – som fortalte henne at det var menn som burde utdannes, ettersom de er «Afghanistans ryggrad». Jan nektet å gi opp, og svarte at om menn er ryggraden, er kvinnene landets øyne, og uten dem er alle mennene blinde. «Kampene er annerledes, men målene er alltid de samme,» sier Jan, og refererer til at det universelle målet for alle lærere er å gi sine elever de beste mulighetene i livet. Likevel kan utfordringene som melder seg på veien frem mot et slikt mål være svært ulike. På Zabuli Education Center blir vannet undersøkt hver morgen for å være sikker på at det ikke er forgiftet, og skolejentenes vesker blir sjekket ved inngangen.

For å få sin barnebrud, lovte han bort sin egen datter til sin nye svigerfar.

Men om det skulle være ett ord som karakteriserer …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?

Abonnement kr 195/kvartal