Æren er mennenes eiendom, prisen betales av kvinnene


Selv etter to store revolusjoner hvor kvinner har vært viktige deltakere, er det fortsatt kvinnene – spesielt de fattige – som betaler prisen for krig og for fred.

Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 2015-07-07

Fra 8. til 11. juni 2015 deltok jeg på en konferanse om kvinner og krig på det amerikansk-libanesiske Universitetet i Beirut. Innlegget mitt fikk tittelen «Kvinner, krig og revolusjonen». Krig fører til at både interne og eksterne endringsprosesser undertrykkes. Folkelige revolusjoner kjemper ofte for frigjøring av kvinner og fattige. Dette har det blitt forsket på ved flere universiteter siden midten av 1900-tallet. Etableringen av kvinneforskningsinstitutter skapte en ny tilnærming i forskningen, basert på samspillet mellom forskerne og mellom naturvitenskap og humaniora.
Det er ikke mulig å forstå kvinnesak uten å se forbindelsene mellom historie, filosofi, medisin, litteratur, økonomi, religion, kjønn og politikk, og krig. Vi kan heller ikke forstå årsakene til krig eller noen andre problemer uten å forstå disse forbindelsene. Kvinnesaken har et særskilt behov for å bli sett i lys av en tverrfaglig tilnærmingsmåte som knytter sammen det private, det offentlige og det personlige, det politiske, det seksuelle, det filosofiske og det moralske. Dette har det blitt forsket på i enkelte kvinnestudier som har undersøkt dybden i den patriarkalske utnyttelsen og undertrykkelsen av kvinner og fattige gjennom historien.

Forbindelser. På medisinstudiet måtte vi dissekere lik, både menn og kvinner, uten at vi fikk lære noe om de reelle problemene disse kroppene opplever. Vi pugget anatomi og besto eksamen, og forsto mindre enn da vi startet. Mennesket er ikke lenger en enhet som er integrert i et levende samfunn, men separerte individer i et dødt system. Medisinen har studert noen av de mishandlede kvinnelige kroppsdelene med metoder vi har lært fra et britisk kolonistyre basert på puritanske religiøse verdier.
Jeg har kritisert denne typen medisin i mine artikler i et halvt århundre allerede. Jeg kan ikke akseptere denne dualiteten, denne motsigelsen – skillene mellom sinn, kropp, ånd og samfunn. Jeg har også kritisert inngrepene som utføres på sunne gutte- og jentekropper og kalles for renselse, eller omskjæring.
Forbindelsen mellom krig og kvinnefrigjøring minner meg om min egen barndom. Ingenting oppmuntrer mer til fri tenkning enn aktivering av minner, slik at fortiden kan kobles til nåtiden og fremtiden. Som barn opplevde jeg andre verdenskrig, og levde i en britisk koloni hvor både allierte og fiendtlige tropper braket sammen. I likhet med flere kolonier ble Egypt offer for andre lands krig …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?


Abonnement kr 195/kvartal