Advokathjelpen kuttes

Til uka sklir regjeringens forslag om å kutte advokatbistanden til asylsøkere glatt gjennom i Stortinget. Men Ap, Sp og SV samler seg om kritikk mot 48-timers prosedyren.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Førstkommende torsdag skal regjeringens forslag om ny advokatordning for asylsøkere debatteres i Stortinget.

Men dersom ikke noen av partiene gjør en uventet kuvending, blir det lite å debattere. For regjeringens forslag om at private organisasjoner skal ta over asyladvokatenes jobb under behandling av asylsøknader vil få flertall i salen.

Ett av partiene som sørger for det er Arbeiderpartiet.

– Vi er positive til regjeringens forslag om at private organisasjoner tar over jobben til advokatene i første runde. I første instans er det først og fremst snakk om informasjon, informasjon og atter informasjon overfor asylsøkerne. Dette tror vi tas bedre vare på av organisasjoner som NOAS (Norsk organisasjon for asylsøkere). Men det kommer til å koste mer enn det regjeringen vil legge på bordet. NOAS har antydet 15 millioner kroner, noe vi støtter, sier saksordfører i kommunalkomiteen, Signe Øye (Ap).

– Føler oss ganske trygge

– Advokatforeningen mener at regjeringens forslag truer rettssikkerheten når advokatbistand fjernes i første instans?

– Det er rimelig at advokatforeningen protesterer mot dette. Men vi føler oss ganske sikre på at rettssikkerheten ikke trues, svarer Øye.

– Dette handler vel ikke bare om å gi asylsøkere informasjon, men å hjelpe dem til å føre sin sak for å få beskyttelse i Norge; kan NOAS gjøre den jobben like godt som advokater?

– Det er klart, det må ligge innenfor det oppdraget NOAS får at de ikke bare skal vise en film og gi informasjon, men at de også skal gjøre det advokater gjør. Vi har helt klart fått en del klager på hvordan advokater har gjort jobben tidligere. Nå vil vi derfor støtte regjeringens linje. Så får vi evaluere ordningen etter en stund og se om vi har valgt riktig.

– Men hvis asylsøkerne først skal få advokathjelp etter at de har fått avslag på asylsøknaden, vil jo mange av dem være sendt ut av landet før de får en sjanse til å treffe sin advokat under klagebehandlingen?

– I motsetning til regjeringen, mener vi at asylsøkerne som blir behandlet etter 48-timers prosedyren skal få bli i landet til de har fått behandlet sine klagesaker. Vi er også veldig skeptiske til forslaget om en «prescreening» av alle asylsøkere, med tanke på å få flest mulig over på 48-timers prosedyren. Det kan hende at noen av de landene som i dag står på lista over land hvor det er trygt å sende folk tilbake bør skiftes ut med noen nye. Men vi er veldig skeptiske til at det skal være mange flere nye land i denne kategorien, konkluderer Signe Øye.

Forslag fra SV, Ap og Sp

Også SV er svært kritisk til at asylsøkere som er under 48-timers prosedyren ikke får bli i landet mens klagesakene behandles. Og etter initiativ fra SV har partiet klart å samle regjeringsalternativet på venstresiden til en felles innstilling som tar opp flere sider ved hurtigprosedyren som ble innført for såkalte grunnløse asylsøkere fra 1. januar i år.

– Vi har nå sammen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet lagt fram to forslag. For det første mener vi at alle asylsøkerne som blir behandlet etter 48-timers prosedyren skal få behandlet sin klagesak mens de er i Norge, slik FN har påpekt, forteller SVs medlem i kommunalkomiteen, Heikki Holmås.

– For det andre mener vi at det ikke er riktig at 48-timers prosedyren tikker og går når det er helgedager. Det blir da umulig for asyladvokatene eller Utlendingsdirektoratet å få sjekket opp informasjon som er relevant for asylsøkeren i vedkommendes hjemland. Som hovedregel må 48-timers prosedyren derfor ikke løpe på helgedager, sier han.

– Vi er skeptiske

Når det gjelder regjeringens forslag om ny advokatordning, er SV ikke begeistret for frafallet av advokatbistand i første instans.

– Intuitivt er vi skeptiske til regjeringens forslag om å fjerne all advokathjelp i første instans. Konklusjonen til det offentlige utvalget som evaluerte advokatordningen nylig var da også stikk motsatt; at det var behov for å styrke advokatbistanden. Men vi er enige i at NOAS bør komme inn tidlig som en støtte til asylsøkere. Og så er vi enige i at advokatbistanden må differensieres; at de som virkelig trenger assistanse får det. Og da trengs det mer penger på bordet, sier Holmås.

– SV vil altså at alle skal ha advokathjelp under søknadsfasen?

– Ja, alle asylsøkere skal få advokathjelp i første instans. Og vi vil ha mer advokatbistand til flere av gruppene enn det regjeringen legger opp til. Men antatt grunnløse asylsøkere trenger mindre advokathjelp enn andre asylsøkere, svarer SV-politikeren.

– Så dere deler ikke kritikken mot asyladvokatene?

– Det er ikke noen tvil om at noen råtne egg blant advokater har gjort at advokatordningen for asylsøkere ikke har vært god nok. Det er grunn til å spørre om advokatenes økonomiske motiver når de protesterer på kutt i antall advokattimer. Men jeg tror kommunalminister Erna Solbergs forslag først og fremst er et innsparingsopplegg for regjeringen. Jeg opplever at Solbergs politikk er styrt av ønsket om å få ned antall asylsøkere, mens SV og humanitære organisasjoner ønsker å få ned antall ubegrunnede asylsøkere. Det er kjempestor forskjell på disse to utgangspunktene, mener Holmås.

– Kan diskuteres

– Hva med forslaget om «prescreening» av alle asylsøkere?

– Det må gå an å diskutere en «prescreening». Noen av de som står i den ordinære asylsøkerkøen er antatt grunnløse asylsøkere og burde fått behandlet sine saker fortere. Det hadde vært interessant å diskutere dette hvis NOAS eller andre humanitære organisasjoner har forslag på hvordan en «prescreening» kan gjøres forsvarlig. Men SV er ikke enig med kommunalminister Erna Solbergs tidligere utsagn om at alle asylsøkere skal over til 48-timers prosedyren, påpeker Heikki Holmås.

Foreløpig foreligger det ikke noe konkret forslag fra regjeringens side når det gjelder «prescreening». Regjeringens forslag til ny advokatordning vil derimot høyst sannsynlig få flertall i Stortinget i kommende uke.

Dermed vil nesten alle asylsøkere oppleve å få møte en advokat først når vedkommende har fått avslag på søknaden om asyl.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here