Advarer Statoil og Hydro mot et USA-okkupert Irak

– Hvis angrepet mot Irak er i strid med folkeretten, så er også en okkupasjon ulovlig, sier Espen Barth Eide, som advarer norske oljeselskaper mot å gå inn i et Irak uten FN.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Dersom det skulle lykkes USA og Storbritannia å kaste Saddam Husseins regime, oppstår nok en situasjon hvor norske myndigheter kan komme til å måtte erklære seg uenige med amerikanerne.

For før krigen startet gjorde amerikanerne det klart at det kan komme på tale at USA vil styre Irak i en overgangsperiode – kanskje så lenge som i to år.

– Hvis USAs og Storbritannias krig mot Irak strider mot folkeretten, så er også en okkupasjon av Irak i form av at USA styrer landet ulovlig. Norske selskaper må derfor avvente situasjonen, sier forsker Espen Barth Eide ved Norsk utenrikspolitiske institutt (NUPI).

Denne problemstillingen har verken Statoil eller Norsk Hydro tatt stilling til.

– Nei, vi har ikke begynt å vurdere en slik folkerettslig problemstilling seriøst, sier informasjonsdirektør Tor Steinum i Norsk Hydro.

– Nei, vi har ikke tatt noe prinsipielt standpunkt. Vi venter og ser hva som skjer, sier informasjonssjef Kai Nielsen i Statoil.

– Irak interessant

Både Steinum og Nielsen presiserer at selskapene verken har hatt eller har konkrete planer om å gå inn i Irak etter at krigen er over.

Men begge framhever at Irak kan være forlokkende for selskapene.

– Når man ser på landets enorme oljeressurser og hvor nedslitt oljeindustrien er, så er det klart at Irak er veldig interessant, sier Nielsen i Statoil.

– Vi er et globalt selskap, og slik sett er Irak er et interessant land. Det er stort, har store ressurser og er følgelig ikke noen hvit flekk på verdenskartet vårt. Som oljeselskap er ikke vi blant de store. Men selvfølgelig, Irak er et land som alle innenfor oljeindustrien er interessert i, sier Steinum i Norsk Hydro, som ikke minst mener at de som verdens største innenfor kunstgjødsel kan spille en viktig rolle i gjenreisningen av Irak.

– Ikke diskutert

På spørsmål om selskapene vil ha betenkeligheter med å engasjere seg i Irak så lenge landet eventuelt er styrt av USA uten et FN-mandat, forteller informasjonssjefene at dette er problemstillinger som ikke er diskutert så langt.

– Hvis det skulle bli aktuelt, ville vi måtte diskutere alle sider ved engasjementet, også de folkerettslige. Men det er vel heller neppe riktig å la være å skaffe Irak kunstgjødsel slik at folk slipper å sulte i hjel, uansett hvilket regime som styrer, sier Hydros informasjonsdirektør, som mener problemstillingen foreløpig er hypotetisk.

Statoils informasjonssjef mener også at dette blir litt hypotetisk nå.

– Jeg kan ikke begi meg ut på gjettinger. Vi venter og ser hva som skjer etter at krigen er over, og har foreløpig ikke tatt noe prinsipielt standpunkt, sier Nielsen.

– Debatten raser i FN

NUPI-forsker Espen Barth Eide sier at diskusjonen om hvem og hvordan Irak skal styres etter krigen akkurat er i ferd med å ta av, og at den blir den neste store prøvesteinen for FN.

– Vil et USA-styrt Irak etter krigen være et brudd mot folkeretten, i og med at angrepet mot landet ikke har FN-mandat?

– Ja, hvis det går slik du sier. Hvis USAs angrep mot Irak er i strid med folkeretten, så vil en amerikansk okkupasjon av landet etterpå være ulovlig. Men det skjer neppe. USA vil på en eller annen måte få med seg FN slik at de unngår en slik situasjon, tror Barth Eide.

Han forteller at debatten nå raser i FN mellom de som ser for seg en amerikansk administrasjon av Irak bistått av FN, og de som går inn for et rent FN-styrt Irak etter krigen.

– Dilemma

– Dette er et vanskelig dilemma; hvor nært skal FN lene seg til en USA-okkupasjon av Irak uten at det oppfattes som en støtte av krigen mot Irak. Problemet er at USA åpenbart har planer for Irak som passer amerikanske interesser, sier Barth Eide.

Spørsmålet er om det er tilstrekkelig at FN på en eller annen måte er involvert i styringen av Irak, for at det ikke skal komme i konflikt med folkeretten.

– Nei, man vil ikke uten videre kunne si at et USA-dominert Irak er i samsvar med folkeretten. Nettopp spørsmålet om en okkupasjon etter en folkerettsstridig krig diskuteres i FN nå, og vil bli det neste store slaget i FN. Det som er litt triksi er at to av de angripende landene er vetoland i Sikkerhetsrådet, påpeker Barth Eide.

Advarer Hydro og Statoil

Forskeren på NUPI advarer norske selskaper som Statoil og Norsk Hyrdo mot et forhastet engasjement i Irak.

– Jeg ville vært forsiktig med å inngå kontrakter i Irak før FN har avklart hvordan landet skal styres etter krigen. Norske selskaper må avvente situasjonen, sier Barth Eide, og viser til at USA allerede har gitt amerikanske selskaper kontrakter på gjenoppbyggingen av Irak.

– Disse kontraktene er tvilsomme i forhold til FN, mener han, og avslutter med følgende oppfordring:

– Selv de som er mot krigen må erkjenne at det blir en dyd av nødvendighet å komme fram til enighet i FN om hvordan Irak skal styres.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here