Advarer mot ultimatum

Kristin Halvorsen sjokkerer miljøvernerne: Hun vil ikke at SV stiller ultimatum på gasskraftsaken før eventuelle regjeringsforhandlinger i 2005.
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 05.08.2004

I forrige ukes Ny Tid tok SVs nestleder Henriette Westhrin til orde for at SVs landsmøte må stille et nei til forurensende gasskraftverk som ufravikelig krav i eventuelle regjeringsforhandlinger etter valget i 2005. Westhrin understreket at det er landsmøtet i SV som må bestemme dette, men hennes anbefaling var klar:

– SV kan ikke sitte i en regjering som sier ja til forurensende gasskraftverk. Dette vil jeg råde vårt landsmøte i mars til å vedta, sa Westhrin til Ny Tid.

Ikke ultimatum

Det er et synspunkt som ikke får støtte hos SV-leder Kristin Halvorsen. Også hun vil la gasskraftdiskusjonen løpe fram til SV-landsmøtet i mars neste år, og sier til Ny Tid at hun er sikker på at forurensende gasskraftverk ikke har noen framtid i Norge.

Samtidig sier Halvorsen: – Jeg vil advare sterkt mot ultimative krav på ulike områder før eventuelle regjeringsforhandlinger.

Per i dag er det bare ett område der noen av de potensielle regjeringspartiene har stilt ultimatum: EU-saken må ligge i skuffen så lenge partene samarbeider i regjering.

At gasskraftverk, energi og miljø kan bli det vanskeligste området i framtidige regjeringsforhandlinger, er Kristin Halvorsen ikke i tvil om: – Dette er kanskje det mest krevende området i et samarbeid mellom SV, Ap og Senterpartiet. Det er et sterkt engasjement, og det finnes sterke miljøer med sterke meninger, både innenfor og utenfor de tre partiene, sier Halvorsen, med henvisning til fagbevegelsen og miljøbevegelsen.

Og om energi- og miljøpolitikken kan bli vanskelig, tror SV-lederen også dette er et område der en “solidaritetsregjering” kan legge om kursen fra det som har vært rådende politikk i mange år: – I denne saken ligger det potensial for full skjæring mellom partiene, men også for en ny og offensiv politikk, sier Halvorsen.

Til syvende og sist mener SV-lederen det ikke er ultimative krav, men partienes oppslutning, som avgjør hvordan energi- og miljøpolitikken til en ny regjering blir seende ut.

– Velgerne må inviteres til å stemme for en framtidsretta energi- og miljøpolitikk. Potensialet for en ny kurs finnes, sier Halvorsen.

– Enormt skuffende

Det er en mildt sagt sjokkert nestleder i Naturvernforbundet som får høre om Kristin Halvorsens advarsler mot å stille ultimatum i gasskraftsaken og andre saker før valget neste år.

– Dette er enormt skuffende. Spørsmålet blir da om vi kan komme til å få en miljøvernminister fra SV i en eventuell Ap-SV-regjering etter valget som sier ja til forurensende gasskraftverk. Det vil i så fall ta fullstendig knekken på SVs miljøtroverdighet, sier Haltbrekken, som igjen minner om at Statoils nye planer om bygging av forurensende gasskraftverk på Mongstad og Tjeldbergodden etter alle solemerker vil bli avgjort av den nye miljøvernministeren etter valget i 2005.

Haltbrekken har nesten vanskelig for å tro at SV virkelig ikke vil stille ultimatum mot forurensende gasskraftverk.

– I 1997 mente to av SVs stortingsrepresentanter, Erik Solheim og Paul Chaffey, at gasskraftsaken var så viktig at de var villige til å bruke sivil ulydighet for å stoppe byggingen av de planlagte gasskraftverkene på Skogn, Kårstø og Kollnes. SV har svært mye å svare for seg hvis de nå har gitt etter overfor tilhengerne av gasskraftverk. Dette er enormt skuffende, gjentar Naturvernforbundets nestleder, som tror at færre miljøvernere kommer til å stemme på partiet hvis det ikke stiller ultimatum før valget neste høst.

Vanskelig å stemme SV

– Hvis vi ikke vet hva SV kommer til å gjøre i denne saken, hvis vi ikke vet om vi kan stole på SV, hvis vi ikke vet at de stiller et ultimatum på forhånd, da blir det vanskelig for folk som er opptatt av miljøvern å stemme på SV. For kanskje vil de, etter først å ha kjempet mot forurensende gasskraftverk og skaffet stemmer på dette under valgkampen, etterpå ofrer saken for regjeringsmaktens skyld, påpeker Haltbrekken.

Midt i skuffelsen over partileder Halvorsens vegring mot ultimative krav, er han glad for at det er et helt år igjen til valget.

– Miljøfolka i SV har en betydelig oppgave i forhold til denne saken nå. Jeg håper virkelig at folk i partiet sier klart fra til Halvorsen om at velgerne har krav på å vite på forhånd hva SV i regjering vil gjøre i forhold til Statoils søknader om bygging av forurensende gasskraftverk. Vi snakker tross alt om den viktigste miljøsaken i Norge, sier Haltbrekken.

Forurensningsfrie kraftverk

SV-lederen ønsker heller ikke å ta stilling nå til Henriette Westhrins forslag om å åpne for forurensningsfrie gasskraftverk i Norge. Det er et spørsmål SV-landsmøtet neste år skal ta stilling til, men Halvorsen ønsker debatten velkommen.

– Det er bra at næringspolitisk utvalg drar i gang denne debatten i partiet, og jeg synes den skal få gå fram til landsmøtet. Også de som frykter at en åpning for forurensningsfrie gasskraftverk vil gå på bekostning av en satsning på alternative energikilder har et poeng. Det er en utfordring vi må klare å løse, sier Kristin Halvorsen.

Kommentarer