Abortstrid i SV

Meningene om utvidelse av selvbestemt abort er delte i SV.

Ola
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Inga Marte Thorkildsen:

– De som knytter debatten om sorteringssamfunnet til en utvidelse fra 12 til 16 uker er helt på villspor. Vi vet ikke noe mer om fosteret ved 16. uke en ved 12. uke. Eugeniske indikasjoner brukes og seleksjon foregår dessuten allerede i Norge. Alle gravide over 38 år får fostervannsprøve ut ifra tanken om at det er større risiko for skade på fosteret i denne aldersgruppen. Samtidig sier halvparten av kvinnene som får tilbud nei til fostervannsprøve. De vil ikke vite om det er noe feil med fosteret på forhånd. Men uansett må diskusjonen om sorteringssamfunnet tas hele tiden. Jeg frykter en utvikling hvor samfunnet forventer at du skal ta bort et foster med Downs syndrom.

Aina Bartmann:

– Min hovedbegrunnelse for å gå mot en utvidelse fra 12 til 16 uker henger ikke sammen med debatten om seleksjon. Men hvis de som går inn for utvidelsen også går inn for at alle gravide skal få tilbud om tidlig ultralyd, da blir dette et problem i forhold til seleksjon. Men den teknologiske utviklingen peker også i motsatt vei. Vi vet nå tidligere og tidligere om graviditet og kan redde unger tidligere og tidligere i svangerskapet. Det skulle tilsi at 12 ukers selvbestemmelse holder. Jeg tror alle vil være enige i at jo senere i svangerskapet man tar abort, jo mer etisk betenkelig er det. Et eller annet sted må det derfor settes en grense for når kvinnen kan bestemme selv.

Olav Gunnar Ballo:

– Jeg har ikke konkludert i forhold til 12 eller 16 ukers selvbestemt abort. Jeg merker meg at Karin Yrvin i Arbeiderpartiet mener at det går en grense for når abort skal tillates. Jeg er også enig med henne i at debatten om 12 eller 16 uker ikke handler om seleksjon, for seleksjon har vi allerede. Men det er ikke slik at man er mot kvinnen hvis man går inn for 12 uker og for kvinnen hvis man er for 16 uker. Ingen kan mene at foreldrene skal bestemme om et barn skal leve når det blir født. Dette handler derfor om hvor lenge kvinnen skal bestemme alene. Det er en overforenkling å si at kvinner alltid vet best. Ta for eksempel tunge narkomane som er gravide; de er ikke i stand til å ta et slikt valg.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here