Å bestemme andres beste

Samtiden 3/2005 presenterer tre artikler om prostitusjon. Den ene er en analyse skrevet av kjønnsforskeren Wencke Mühleisen om politikk- og forskningsfeltet rundt prostitusjon i Norge. De andre, som er lengre samtaler med to prostituerte, kommenteres negativt av Ny Tids vikarierende debattansvarlige Martine Aurdal 9.9. La meg gjøre rede for Samtidens redaksjonelle behandling og etiske vurdering […]

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Samtiden 3/2005 presenterer tre artikler om prostitusjon. Den ene er en analyse skrevet av kjønnsforskeren Wencke Mühleisen om politikk- og forskningsfeltet rundt prostitusjon i Norge. De andre, som er lengre samtaler med to prostituerte, kommenteres negativt av Ny Tids vikarierende debattansvarlige Martine Aurdal 9.9.

La meg gjøre rede for Samtidens redaksjonelle behandling og etiske vurdering av Martin Gaarders reportasje om nigerianske Gina (som er navnet hun bruker på gaten, hennes virkelige navn kjenner jeg ikke).

Hennes eget ønske

Martin Gaarder har arbeidet med artikkelen om Gina over en periode på mer enn et halvt år og hatt kontakt med henne like lenge. Han har utført god og viktig journalistikk. Selv har jeg møtt Gina og snakket med henne flere ganger, og fått godkjenning for både tekst og foto direkte fra henne. Hun har selv aktivt ønsket og villet fremstå med helt usladdet foto og fullt gjenkjennelig ansikt, ikke anonymisert. Ja, det har vært hele poenget for henne å fremstå så åpent.

Samtiden, Gaarder og Gina står derfor fullt ut bak bruken av bildene. Det finnes ingen sikkerhetsproblemer knyttet til dette; Gina har selv gjort en vurdering av alle sider ved denne problemstillingen. Samtiden ville måtte gå svært langt i retning av å umyndiggjøre henne for å beslutte ikke å bruke fotoene. Vi fant ikke noe grunnlag for å mene at Gina ikke er i stand til å ta vare på seg selv eller vite sitt eget beste, slik Martine Aurdal mener.

I dag befinner Gina seg på ukjent sted i Madrid, og Gaarder har kontakt med henne på telefon også i dag. Hun kommer ikke tilbake til Norge.

Gina, også i Ny Tid

Å påstå at Samtiden har satt Gina i en «livsfarlig» situasjon, er en påstand som Martine Aurdal eller Ny Tids ansvarlige redaktør bør beklage.

Avisen har ikke en gang spurt Gina om hun hadde lyst til å komme på trykk som illustrasjon til Aurdals kommentar, med foto både på førstesiden og inni. Å trykke bildet skulle Ny Tid ikke ha gjort hvis avisen mente Samtidens bildebruk var etisk diskutabel. For hun er fullt gjenkjennelig også i Ny Tid.

Den eneste tabloide aktør i saken er Martine Aurdal, som har skrevet en nedlatende, feilspekket og sensasjonshungrig kommentar som tar oppmerksomheten bort fra et viktig samfunnstema som prostitusjon. I stedet blir budbringeren angrepet med kjempeoverskrift over en hel side: «Farlig tabloid». Det står Aurdal fritt til å mislike versjonene de to sexarbeiderne gir av sin tilværelse, men det er deres rett og frihet til ytring å komme med dem. Selv om det er mange sider ved livet de ikke er fornøyd med. De kommer da også frem.

Mer anstendig enn Aurdal opptrådte Klassekampen da avisen ønsket å publisere en forkortet versjon av artikkelen 10.9. De sørget for å klarere med Gina, gjennom Samtiden, at hun tillot bildet av seg brukt også i denne sammenheng.

Samtiden fastholder at anonymiseringen av de to omtalte kundene av Gina er tilstrekkelig til at de ikke kan identifiseres. Det finnes et større antall personer som passer til beskrivelsen av hver av dem. Aurdal kaller den ene feilaktig for «rørlegger». I artikkelen opplyses det bare at han jobber i anleggsbransjen.

Beskyttes mot hvem?

Gina har gjennom lengre tids kontakt med Martin Gaarder og Samtiden vist at hun ikke trenger noen til å snakke for seg. Det er ikke seg selv eller andre hun trenger beskyttelse mot, men de som insisterer på at de forstår hennes beste bedre enn hun selv gjør.

Du kan skrive i avisen hver eneste uke, Martine Aurdal, om hva som helst. For Gina er det første gang i livet at hun får fortelle om sin situasjon. Så flytt deg, Aurdal, og slipp Gina til. Det var hennes historie vi ville høre nå.

Knut Olav Åmås er redaktør av Samtiden

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here