Édouard Louis

Å være innestengt i en historie


To grensesprengende forfattere viser hvordan kjønnsidentitet kan bli fastlåst i samfunn preget av vold og undertrykkelse.

Email: bbjornoy@gmail.com
Publisert: 2016-09-15

Nakhane Touré:
Piggy Boy’s Blues
Jacana, 2015

Édouard Louis:
Voldens historie
Oversatt av Egil Halmøy
Aschehoug, 2016

 

«What in all his known faculties could help him assuage a feeling so vague (but heavy – like a dense fog obscuring the flow of a mighty river) that it had no name?»

I juni stemte britene seg ut av EU, båret på protestbølger som skyller over Europa, både fra høyre og venstre. Brexit sementerte spliden som har oppstått mellom det man grovt kaller folket og eliten, og den spydige reaksjonen til Remain-leiren illustrerer kjernen av problemet. I stedet for å ta utgangspunkt i hvordan folket faktisk har det, trer man lover og regler over hodet på dem, i et utilgjengelig språk, utformet i lukkede rom. Når folk motsetter seg disse reglene, blir de beskyldt for å være reaksjonære og illiberale. Det begynner å bli ubehagelig klart og tydelig – som Slavoj Zizek påpekte i sitt strålende essay i augustnummeret av Le Monde Diplomatique – at den flytende, kosmopolitiske, EU-idealiserte identiteten er forbeholdt og muliggjort for en veldig liten gruppe, og at dette skaper både religiøse og politiske protestbevegelser.

Abonnement kr 195/kvartal

Det Zizek i midlertid også påpeker, i likhet med forfatterne Édouard Louis og Nakhane Touré, er at frykten for grensesprengende identiteter ikke skyldes moralsk forfall eller dumhet, men historiske og materielle vilkår. Når den flytende kjønnsidentiteten og seksualiteten kobles til idealene Vesten liker å assosiere seg med, nemlig frihet, likhet og demokrati, blir dette dessuten en uutholdelig dobbeltmoral for en stor del av verdens befolkning, og spesielt dem som har en tilhørighet til de tidligere koloniene, som for eksempel Sør-Afrika. For sannheten er at vi lever i en tid hvor tilhørighet og identitet er viktigere enn på lenge – og hverken EU, USA eller Norge gjør noen betydelig innsats for å bekjempe dette (noe jeg selv fikk oppleve i passkontrollen på grensen mellom Malmö og København i sommer. Det er åpenbart ikke så farlig å glemme passet sitt når man er blond og snakker norsk).

Édouard Louis
Édouard Louis

Filleproletariatet. At disse to unge stemmene tematiserer homofobi og hatkriminalitet i land som har noen av …


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)