Å tenke med øyet

Eric Alliez: The Brain-Eye: New Histories of Modern Painting Rowman & Littlefield International, 2015 Filosofer som har skrevet om billedkunst, har tradisjonelt ikke vært i stand til å se verkene for bare tekst. Da Immanuel Kant skrev sin estetikk i 1790-årene, hadde han liten tilgang til billedkunst, så eksemplene han brukte for å underbygge teoriene, […]

Eric Alliez:
The Brain-Eye: New Histories of Modern Painting
Rowman & Littlefield International, 2015

Filosofer som har skrevet om billedkunst, har tradisjonelt ikke vært i stand til å se verkene for bare tekst. Da Immanuel Kant skrev sin estetikk i 1790-årene, hadde han liten tilgang til billedkunst, så eksemplene han brukte for å underbygge teoriene, hadde han kun lest om i bøker. Når filosofene først skriver om kunst, er det gjerne de mest «gjennomtygde» kunstnerne fra modernismens kanon de tar for seg. Filosofen Graham Harman okket seg nylig over Jacques Derridas tilsynelatende totalt manglende evne til å skrive om «actual, full blown objects».

Malerisk tenkning. Eric Alliez er også filosof, og i The Brain-Eye: New Histories of Modern Painting tropper hele det modernistiske menasjeriet opp: Eugène Delacroix, Eduard Manet, Paul Seurat, Paul Gaugin og Paul Cézanne. I forordet blir leseren riktignok forsikret om at boken ikke har til hensikt å følge modernismens vante lineære og teleologiske utviklingshistorie, der en gruppe heroiske menn bryter med tradisjonen i fremskrittets ånd. Men også slike ikke-lineære lesninger av den modernistiske kunsthistorien er etter hvert gammelt nytt.
Men Alliez skiller seg fra mange av sine filosofkollegers tidligere forsøk på å favne kunsten ved ikke bare å faktisk beskrive og analysere en enorm mengde malerier inngående, men ved at han i tillegg søker å lokalisere en slags «malerisk tenkning» som manifesterer seg i og gjennom bildene.

Du har nå lest 4 frie artikler denne måned.

Logg inn (krever online abonnement, 69kr) for å lese videre.

DEL

Legg igjen et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.