Å stadig begynne på nytt

Filosofen Hannah Arendts ufullendte siste verk er utkommet på dansk. Begivenheten innbyr til å spørre: Hva er bokens aktualitet, og har den et budskap som treffer oss spesielt i dag?

Vi kunne svare at hennes lærde og engasjerte lesning av filosofihistorien på leting etter tenkningen og viljens vesen uansett er høyst leseverdig i seg selv, at den er tidløs. Men på den andre siden vokser tenkningen hennes ut av en bestemt sammenheng – og boken er skrevet med erfaringen av andre verdenskrig litt nærmere innpå enn i dag. Samtidig har hun blikket rettet mot en framtid som vi nå har steget inn i.

Vi må ikke forveksle tenkning med psykologisk erkjennelse.

Bakgrunnen for undersøkelsen av tenkningen er dobbel. For det første tar Arendt i bruk en forståelse av tenkningen som slekter på Martin Heideggers verk Was Heisst Denken? («Hva betyr det å tenke?»).
. . .Kjære leser. Du kan lese artikler fritt via en leserkonto basert på din epost. (Om du er abonnent allerede, logg deg inn.)

Abonnement kr 195 kvartal