Occupy-bevegelsen: Politiet inntar posisjon under Occupy Wall Street-demonstrasjonen i San Francisco i september 2012. FOTO: Justin Sullivan/Getty Images/AFP

Å spre makten


Vaccaros samfunnskritikk er først og fremst rettet mot finanskapitalismen som tjener den ene prosenten på bekostning av de 99 øvrige. 

Email: espen.gronlie@gmail.com
Publisert: 2016-10-13

Salvo Vaccaro
Anarchist studies: Una critica degli assiomi culturali
Elèuthera, 2016

Salvo Vaccaro (red.)
Agire altrimenti: Anarchismo e movimenti radicali nel XXI secolo
Elèuthera, 2014

«Er anarkismen en filosofi?» spør Salvo Vaccaro i sin lille bok av året, Anarchist studies. Og svarer at anarkismene (i flertall) ikke lar seg redusere til den formen for tenkning som kalles filosofi. Men vi skjønner at han spør. Vaccaro er nemlig svært så filosofisk i sin tilnærming til anarkisme.

Kanskje ikke så overraskende når man vet at han har spesialisert seg på Michael Foucault, Jacques Derrida og Gilles Deleuze. Han omtaler disse filosofene som «poststrukturalister», og vi kan derfor trygt plassere Vaccaros egen tenkning i båsen «postanarkisme», den formen for (teoretisk) anarkisme som tar opp i seg poststrukturalistisk filosofi som premissgiver og analytisk verktøykasse. Vaccaro bruker selv begrepet «postanarkisme», samt «nyanarkisme».

Occupy Wall Street-demonstranter i California Street i San Francisco i september 2012. FOTO: Justin Sullivan/Getty Images/AFP
Occupy Wall Street-demonstranter i California Street i San Francisco i september 2012. FOTO: Justin Sullivan/Getty Images/AFP

Spørsmålet om teori og praksis melder seg fort. «Med unntak av Godwin og Stirner […] finnes det ikke i den anarkistiske tenkningens noen teoretiker som ikke også har vært aktiv hovedperson i historien om den politiske anarkismebevegelsen», skriver Vaccaro. Men hva så med ham selv? Det er åpenbart at han, med sin forrige utgivelse Agire altrimenti (Handle annerledes) – en antologi fra 2014 som samlet tekster og intervjuer med blant annet David Graeber, Noam Chomsky og John Holloway – forsøker å yte sin skjerv som «aktivist». Men i årets utgivelse forblir det hele svært teoretisk.

Abonnement halvår kr 450

Mangfold. Undertittelen til Anarchist studies, som tilsier at vi har å gjøre med en kritikk av «kulturelle aksiomer», bør forstås i den filosofiske betydningen av «aksiom» – her er det forståelsen av grunnprinsipper av typen arkhe, som negeres i ordet «anarkisme», det dreier seg om. Også værensmetafysikk og ulike former for essensialistisk ontologi …


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)