Å redusere verdenshistorien til Gini-koeffisienter


Et annet eksempel på historieskriving.

Graeber er professor i antropologi ved London School of Economics.
Email: davidgraeber@gmail.com
Publisert: 2018-10-01

Teksten er skrevet av David Graeber sammen med David Wengrow / Eurozine

La oss se nærmere på Ian Morris’ bok Foragers, Farmers, and Fossil Fuels: How Human Values Evolve. Her forsøker Morris å sette arkeologiske, historiske og antropologiske funn i dialog med arbeidet til økonomer, som for eksempel Thomas Pikettys teorier om ulikhetens årsaker i den moderne verden eller sir Tony Atkinsons mer praktisk orienterte Inequeality: What can be Done?.

Menneskehistoriens «dype tid», meddeler Morris, har noe viktig å fortelle oss om disse spørsmålene – men bare hvis vi etablerer en uniform målemetode for ulikhet som kan brukes over hele det historiske spennet. Dette gjør han ved å oversette «verdiene» til istidens jeger- og sankersamfunn og de neolittiske jordbrukerne til begreper som brukes av vår tids økonomer, for så å anvende disse til å stadfeste Gini-koeffisienter eller formelle ulikhetsrangering.


Kjære leser. Du må være abonnent (69kr/mnd) for å lese flere artikler i dag. Kom evt. tilbake i morgen, eller logg inn om du har abonnement.


Close
Logg inn


Abonnement kr 195 kvartal