Yehuda Shaul

Å opprettholde okkupasjonen med stillhet

Det blir vanskeligere og vanskeligere å jobbe med menneskerettigheter i Israel, og stadig flere organisasjoner blir angrepet. «Konsekvensene av å okkupere et annet land er blitt et tabutema,» sier en av dem som prøver å bryte stillheten.

«Under de siste to valgkampene her, har ikke ordet ‘okkupasjon’ blitt nevnt en eneste gang,» sier Yehuda Shaul (33) mens han fikler med mobiltelefonen sin.

«Det sier noe om hvor normalisert denne situasjonen har blitt. Og alle som prøver å rette søkelyset på okkupasjonen igjen, blir dermed også en trussel mot regjeringen,» fortsetter han, og legger til: «Et av medlemmene våre ble nettopp anholdt av politiet, så jeg må bare følge med på telefonen i tilfelle han trenger hjelp fort.»

Shaul er en av grunnleggerne av Breaking the Silence, en organisasjon som gjør nettopp det – bryter stillheten ved å sørge for at tidligere israelske soldater forteller om sine erfaringer med okkupasjonen. Organisasjonen offentliggjør soldatenes vitnemål, arrangerer foredrag og står bak guidede turer der de forteller om opplevelsene fra den to- eller treårige militærtjenesten de har gjennomført i Israel Defence Forces (IDF). I løpet av de snart 12 årene gruppen har vært virksom, har de samlet inn over 1000 vitnemål.

Medlemmet Shaul refererer til – han som nettopp har blitt anholdt av politiet – er også en tidligere soldat, nå aktiv i Breaking the Silence.

«Selv om det er relativt mange som tjenestegjør i militæret, er det ingen i Israel som faktisk vet hva som skjer under de militære operasjonene. Det er ingen som snakker om konsekvensene av å okkupere et annet land,» sier Shaul. «I bunn og grunn er det vårt høyere mål – å tvinge offentligheten til å ta stilling til og å diskutere okkupasjonen og konsekvensene av den.»

Svertekampanje. Israelske menneskerettighetsorganisasjoner rapporterer om stadig vanskeligere arbeidsforhold, og om økte angrep både fra politisk og sivilt hold. I februar i år vedtok Israels nasjonalforsamling Knesset den såkalte NGO-loven for første gang, med 50 stemmer for og 43 stemmer mot. Lovforslaget er fremmet av justisminister Ayelet Shaked fra det høyreekstreme bosetterpartiet Jødisk Hjem og pålegger alle ikke-statlige organisasjoner (NGO-er) som får over halvparten av finansieringen fra utenlandske myndigheter, å oppgi dette i alle sine offisielle publikasjoner.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters er det registrert 30 000 NGO-er i Israel, hvorav rundt halvparten er aktive. Omkring 70 av disse gruppene beskjeftiger seg med Palestinakonflikten, og får økonomisk støtte fra enten EU som helhet, fra EU-land som Danmark, Sverige og Belgia, eller fra Norge. Nylig ble Breaking the Silence satt under etterforskning, beskyldt for å ha samlet inn og lekket klassifisert informasjon fra militæroperasjoner i de palestinske områdene. «Vi har dessuten vært utsatt både for både fysiske og digitale angrep,» forteller Shaul. «Nettsiden vår har blitt forsøkt stengt ved flere anledninger. Den sittende regjeringen med Netanyahu i spissen har iverksatt en svertekampanje mot oss. Dette smitter over på befolkningen, noe som gir seg utslag i form av angrep og vold,» forteller han.

Den 22. mai møtte Breaking the Silence i retten. Den israelske staten har fremsatt krav om at de tidligere soldatene som har gitt organisasjonen sitt vitnemål om Gazakrigen i 2014, skal identifiseres under fullt navn. Dersom dommen faller i statens favør, blir det første gang staten tvinger Breaking the Silence til å avsløre identiteten til soldatene som uttaler seg anononymt. Organisasjonen frykter at en slik dom vil hindre andre soldater å uttale seg. Dommen faller i løpet av juni.

… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer. (Du har allerede lest 3 gratis artikler.)


Gratis prøve
Kommentarer