Å lege moralske sår

Vi plikter å ta inn over oss de hjemvendte soldatenes krigserfaringer, uansett politisk ståsted, mener forfatter og filosof Nancy Sherman.

Nancy Sherman. Afterwar. Healing the Moral Wounds of Our Soldiers. Oxford University Press, 2015

Nancy Shermans bok Afterwar. Healing the Moral Wounds of Our Soldiers tar for seg de moralske og mellommenneskelige sidene ved hjemkomsten til amerikanske soldater som tjenestegjorde i Irak og Afghanistan. Sherman er filosof ved Georgetown University med antikkens etikk som spesialområde, og har også forelest i etikk ved United States Naval Academy i Annapolis, Maryland, som utdanner offiserer til den amerikanske marinen. Gjennom dette arbeidet har hun kommet i kontakt med en lang rekke veteraner og familiene deres. Afterwar forteller deres historier.

Distansering. «Thank you for your service» er standardfrasen som møter soldater når de vender tilbake til USA. Et uttrykk for takknemlighet, og avgjort bedre enn spissrotgangen og spyttklysene som ble Vietnam-veteranene til del da de igjen satte bena på amerikansk jord. Men likevel nokså tafatt. I likhet med de gule sløyfene som ble bundet rundt trær og lyktestolper da amerikanske soldater først ble sendt ut i krig for 14 år siden, blekner engasjementet fort. I stedet for å åpne en samtale om krigens pris og de ekstreme erfaringene som vanlige soldater tar med seg inn i hverdagen, er «thank you for your service» menigmanns måte å distansere seg fra krigens realiteter på. 2,6 millioner soldater har tjenestegjort i Irak og Afghanistan, de to lengste krigene i USAs historie. Det er mange, men samtidig under én prosent av USAs befolkning. «Vi har vært ute og kriget mens folk flest har vært ute og shoppet,» som en av Shermans informanter uttrykker det.

I kjølvannet. Hvilke plikter har sivilsamfunnet overfor soldatene som vender hjem? Hvilket ansvar har sivile samfunnsmedlemmer for å ta inn over seg de vanskelige fortellingene som soldatene har med seg, uavhengig av hvor de står politisk?
Etter at Michael Walzer ga ut Just and Unjust Wars i kjølvannet av Vietnamkrigen, har fokus vært på «jus ad bellum» – «rettferdig krig» – samt «jus in bello», eller «rettferdighet i krig». Når er det legitimt å ty til våpen? Hvilke regler gjelder for rettferdig krigføring når krigen først er et faktum? Shermans tema sorterer under kategorien «jus post bellum», eller «rettferdighet i kjølvannet av en krig». Denne merkelappen omfatter prinsipper for rettferdige krigsoppgjør, men kanskje vel så interessant er spørsmål som knytter seg til behandlingen av soldater som har tjenestegjort. Sherman mener at alle borgere har en plikt til å ta inn over seg konsekvensene av kriger som føres i deres navn, enten de støttet krigen eller ei. Det er vår fordømte plikt (Sherman sier «sacred duty») å hjelpe soldatene til å fordøye de inntrykkene de har hatt, og å innse krigens moralske kompleksitet. For ofte er det nettopp spørsmål om egne handlinger som volder veteranene de største kvaler. Var jeg ansvarlig for at bomben gikk av? Kunne jeg gjort mer for å beskytte mine underordnede? Mange holder dommedag over seg selv. Og dommen er ofte hard. Med ungdommens kullsviertro på høye idealer og prinsipper blir gjerne kontrasten til en innfløkt virkelighet stor. Kun de færreste føler at de har levd opp til de idealiserte forestillingene om militær dyd og heltemot som fikk dem til å verve seg. Mange føler skyld og skam, for å ha overlevd, eller for å ha sviktet andre. Mange føler sinne mot politikere og akademikere som diskuterer krig og intervensjon som om det var en intellektuell lek, uten noensinne å risikere noe som individer. Inkompetent ledelse, byråkratisk ondskap og krigens uklare mål legger sten til byrden. Denne ambivalensen, og gapet mellom soldatenes ekstreme erfaringer og sivilsamfunnets likegyldighet, gjør at veteranenes problemer forblir private. De lider av moralske sår – en indre konflikt mellom idealer og virkelighet som de ikke blir kvitt.

Du har nå lest 3 gratis artikler denne måned. Er du abonnement, logg inn i
toppmenyen eller tegn online abonnement (69kr) for å lese videre.

Kommentarer
DEL