Bestill høstutgaven her

Å lage uorden i orden

Designing Disorder: Experiments and Disruptions in the City
Forfatter: Pablo Sendra, Richard Sennett
Forlag: Verso (USA)
ARKITEKTUR: Hvordan kan vi designe storbyer der vi sammen kan være mer alene?

Designing Disorder er resultatet av at arkitekten Pablo Sendra i 2009 leste boken The Uses of Disorder (1970) av sosiologen Richard Sennett. Han baserer seg på bokens ideer om et «uordnet, ustabilt og direkte sosialt liv» med urbane designeksperimenter i områder der det ikke foregår spontane aktiviteter og sosiale interaksjoner.

Bokens forslag om et mer sosialt storbyliv egner seg kanskje ikke under pandemiens tid, der folk blir oppfordret til å opprettholde sosial distanse og tilbringe mest mulig tid hjemme, men i en verden uten korona-restriksjoner. Under lesningen lengter jeg enda mer etter det sosiale storbylivet, som før pandemien var en stor del av hverdagen min.

pixabay

Et åpent system

Designing Disorder foreslår også et urbant design der mennesker kan være ute sammen, men alene. Dette forslaget er mer aktuelt og gir meg håp om en bedre fremtid der vi kan takle en ny pandemi bedre, uten at det går utover folkehelsen – fysisk og psykisk.

I bokens første del, «Civil Society», reflekterer Sennett over hvorfor han skrev The Uses of Disorder og hvilken betydning den har i dag, og han foreslår en åpen storby som kan frigjøre gjemte og glemte områder.

Gjerder og vegger oppmuntrer ikke til sosiale samlinger og aktiviteter.

Sivilsamfunnet bør respektere forskjellene hos mennesker slik at vi kan være frie til å være oss selv ute alene, mener Sennett. Avstanden mellom folks leiligheter og hus bør respekteres, siden det gjør samfunnet i en tett og mangfoldig storby sivilt – i motsetning til en landsby der alle kjenner alle.

Bygatene skaper ensomhet i den forstand at du kan være ute blant mengden, men samtidig trekke deg tilbake fra andre mennesker. Storbyen komprimerer mennesker sammen, tettheten gjør det også mulig for oss å være helt alene.

Jeg opplevelser ikke ensomhet når jeg er alene i leiligheten min, men når jeg sitter ved et tomannsbord på en kafé . . .

Kjære leser.
For å lese videre, opprett ny fri leserkonto med din epost,
eller logg inn om du har gjort det tidligere.(klikk på glemt passord om du ikke har fått det på epost allerede).
Velg evt abonnement (69kr)

Pinar Ciftci
Ciftci er journalist og skuespiller.

Du vil kanskje også likeRELATERT
Anbefalte

Flere bøker