Å komme til verden

FORELDRE: Når et barn blir født, kommer tre mennesker til verden.

Eckhoff er fast anmelder for Ny Tid.
Email: ranveig.eckhoff@posteo.net
Publisert: 2019-07-09
        Zur Welt kommen. Elternschaft als philosophisches Abenteuer
Forfatter: Svenja Flaßpöhler Florian Werner
Karl Blessing Verlag, Østerrike

I det øyeblikk to mennesker kan kalle seg foreldre, starter en ugjenkallelig transformasjon. De har blitt institusjoner, hver for seg og sammen. «Jeg» er blitt uskarpt. «Vi» er i fokus. Dette nyvinningsprosjektet tok ekteparet Svenja Flaßpöhler og Florian Werner for seg da deres datter, og senere sønn, kom til verden. Sammen og hver for seg har de skrevet boken Zur Welt kommen («Å komme til verden») med undertitelen Elternschaft als philosophisches Abenteuer («Det filosofiske eventyret å være foreldre»). Temaet ligger for hånden, da Flaßpöhler av yrke er forfatter, filosof og sjefredaktør for magasinet Philosophie Magazins. Werner er likeså forfatter samt litteraturviter og foreleser. Ved å skrive hver sine kapitler understreker de at denne foreldrealliansen ikke betyr å snakke med én tunge. Som nyfødte foreldre utfyller de hverandre, men de er også hverandres opponenter.

Gifte seg?

Meningsforskjellene illustrerer de i avsnittene om navn. Hvilket etternavn – hvilken slektsgren – skal barnet arve? I begynnelsen er begge skjønt enige om at datteren skal ha mors etternavn, for «menn har viderebefordret navnet sitt lenge nok». Men så drar det etter med Svenja. «Er det ikke så at med mors biologiske særstilling og suverene rangposisjon i barnets liv har hun allerede et naturgitt – om ikke moralsk – fortrinn? Fra et feministisk ståsted har dessuten kvinners biologiske rolle i familien og samfunnet [tenk Martin Luther: Kinder, Kirche, Küche / barn, kirke, kjøkken] uansett en overdimensjonert rolle.» Som emansipert kvinne vil Svenja følgelig skjenke Florian en ekstra symbolkraft som far. Hun lar barnets etternavn endres til fars navn, noe far bare går med på for å tekkes sin kone. For ham er navn kun navn.

Florians identitet er nærmere knyttet til den konkrete bindingen. For eksempel under babysvømming. Han er eneste mann i en urkvinnelig setting: nakne babyer, halvnakne, ammende kvinner, der Florian opplever seg som et usynlig intetkjønn. Kvinnene overser ham suverent. Hadde et basseng vært fullt av menn pluss en kvinne, reflekterer han, ville hun vært gjenstand for massiv oppmerksomhet. Florian slår selvironisk fast: «Med fødselen fordufter ikke bare min egen subjektivitet, jeg …

Kjære leser. Du har lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Abonnement halvår kr 450
       

Legg igjen et innlegg

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.