«Å grave hull i havet med spade»


Sosialrealismen er ikke vår tids mest banebrytende uttrykksform.

Email: bbjornoy@gmail.com
Publisert: 16. juni 2016

Temaet for årets kritikerseminar på Lillehammer var «Kritikkens historier. Ideologi, litteratursyn, normer». Som en del av det øvrige festivalprogrammet arrangerte Klassekampen en samtale om postmodernismen mellom kritiker Tom Egil Hverven og forfatteren av boken Da postmodernismen kom til Norge, Bjarne Riiser Gundersen. Denne samtalen kom som en forlengelse av en debatt som allerede har pågått i flere uker, og som har vært preget av tabloide motsetninger og karikeringer. Mer enn én litteraturviter har opplevd at teoriene de satt og leste om i Sophus Bugge og på Nygårdshøyden – mens kinnene ble røde og kaffen i termokoppen ble kald – har blitt dratt ned i en …

Kjære leser. Du må være abonnent (69kr/mnd) for å lese flere artikler i dag. Kom evt. tilbake i morgen, eller logg inn under om du har abonnement.

Innlogging

Abonnement kr 195 kvartal